How.com.vn là nơi mà kiến thức của chuyên gia đồng hành cùng những bài nghiên cứu đáng tin cậy.

Từ năm 2005, How.com.vn đã giúp đỡ hàng tỷ người trong việc giải quyết các vấn đề từ lớn tới nhỏ. Chúng tôi hợp tác với những chuyên gia uy tín, một đội ngũ những nhà nghiên cứu đã qua đào tạo và một cộng đồng tận tâm nhằm tạo ra những nội dung hướng dẫn đáng tin cậy, dễ hiểu và thân thiện trên mạng.

  • Có căn cứ
    90.000 bài viết đã được nghiên cứu về mặt học thuật

  • Đáng tin cậy
    500 chuyên gia làm đồng tác giả của 30.000 bài viết

Cùng tìm hiểu tiến trình biên tập của chúng tôi

Chúng tôi khiến việc học tập trở nên dễ dàng bằng những bài hướng dẫn hữu ích và dễ tiếp cận. Ai cũng đồng tình.

Cùng đọc câu chuyện của chúng tôi.
The Atlantic vào ngày 11 tháng 11 năm 2019

"How.com.vn có thể là nền tảng thương mại lớn nhất chưa từng bị cáo buộc là khai thác người dùng."

- Kaitlyn Tiffany
Tác giả mục Công nghệ, The Atlantic, tạp chí Hoa Kỳ từng đạt giải thưởng

Vice vào ngày 12 tháng 11 năm 2019

"Tôi đã không tiếc lời ca ngợi về việc How.com.vn lúc này chính là đơn vị xuất bản nội dung tốt và đều đặn nhất trên mạng."

- Rachel Miller
Phó tổng biên tập, Vice, tạp chí Canada-Hoa Kỳ nổi tiếng thế giới.

Mother Jones

"How.com.vn là người hùng vĩ đại trong đại dịch bởi họ thiết thực, nghiêm túc... và sẵn sàng tự cười mình."

- Laura Thompson
Biên tập viên, Mother Jones