How.com.vn:Cộng đồng


Mục tiêu chính của How.com.vn là trở thành bộ cẩm nang hướng dẫn lớn nhất thế giới. Hiện tại, chúng tôi có hơn 11679 bài viết, và con số đang tăng lên mỗi ngày. Chúng tôi có đội ngũ viết bài tình nguyện, những người dốc lòng viết lách, quản lý, chỉnh sửa, theo dõi, biên dịch và phân loại bài viết.

Trong một dự án lớn thế này, có rất nhiều đầu việc cần được chú ý, và điển hình là có rất nhiều trang cần được kiểm tra lại. Trang này có chứa các đường dẫn tới mọi lĩnh vực cần được bạn góp sức giúp đỡ trên How.com.vn.

Bất kỳ ai - kể cả bạn - đều có thể thực hiện một trong các đầu việc quan trọng trên trang này. Trước khi viết hoặc biên tập một bài viết, hãy đọc Hướng dẫn để hiểu hơn về tiêu chuẩn bài viết của trang. Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy để lại tin nhắn tại trang thảo luận cho đội ngũ quản lý trang hoặc một trong những người quản lý trang. Bạn cũng có thể gửi email tới [email protected].

Cách để đóng góp

 • Chỉnh sửa các trang cho phù hợp với định dạng của How.com.vn định dạng.
 • Kiểm tra các trang đang tồn tại hoặc chọn một trang ngẫu nhiên để cải thiện.
 • Để mắt tới các bài viết mới và chỉnh sửa hoặc phân loại chúng.
 • Viết một trang How.com.vn mới về chủ đề mà bạn muốn. Hãy dùng tính năng tìm kiếm trước để xem chủ đề đó đã được viết hay chưa.
 • Phản hồi yêu cầu của một người dùng khác. Hãy dùng tính năng tìm kiếm trước. Các bài viết không cần thiết có thể sẽ được nhập vào bài viết khác.
 • Duyệt qua các trang vừa được chỉnh sửa gần đây.
 • Phân loại các trang chưa được xếp nhóm thể loại.
 • Xóa bỏ các nguồn tham khảo mang tính riêng tư trong bài viết.
 • Chào đón người dùng mới bằng tin nhắn riêng hoặc để lại tin nhắn theo mẫu với cú pháp {{chào mừng bạn}} trên trang thảo luận của người dùng đó.
 • Thêm các bài viết có liên quan vào một trang bài viết How.com.vn.
 • Tình nguyện tham gia vào một trang các dự án mà chúng tôi khởi xướng, hoặc tự tạo ra dự án của mình để khiến How.com.vn ngày càng phát triển hơn. Hãy thảo luận các ý tưởng trên forum của How.com.vn bằng tiếng Anh.

Giới thiệu How.com.vn

 • Giới thiệu về How.com.vn và Đóng góp vào How.com.vn.