مختصات: شرقی′۵۹°۱۲۶ شمالی′۳۲°۳۷ / ۱۲۶٫۹۸۳غرب ۳۷٫۵۳۳جنوب / −۱۲۶٫۹۸۳;−۳۷٫۵۳۳

چوسان شابلون:کره‌ای جه اتا حکومت بی‌یه که سال ۱۳۹۲ میلادی تائجو چوسان دَس کره دله بساته بیّه. چاسون تا اکتبر ۱۸۹۷ میلادی وجود داشته و ۲۶ پادشاه ونه سَره حکومت برسینه. سئول وشون نیشتنگا بی‌یه و کنفسیوس ِدین جه عمل کاردنه.

جدید ِچوسان پادشائی
대조선국 (大朝鮮國)[۱]
조선왕조 (朝鮮王朝)

۱۳۹۲–۱۸۹۷
پرچمآرم
سامون
پایتختسئول
زبان‌(ها)کره‌یی زوون
مذهبکنفوسیوس ِدین (رسمی دین)
بودیسم
دولتسلطنت
شاه
 - ۱۳۹۲–۱۳۹۸تائجو چوسان (اولی)
 - ۱۴۱۸–۱۴۵۰گت سجونگ
 - ۱۷۷۶–۱۸۰۰جئونگجو چوسان
 - ۱۸۶۳–۱۹۰۷گوجونگ ۱
نخست وزیر
 - ۱۴۳۱–۱۴۴۹هوانگ هوی
 - ۱۴۶۶–۱۴۷۲هان میونگ-هوی
 - ۱۵۹۲–۱۵۹۸ریو سئونگ‌ریونگ
 - ۱۷۹۳–۱۸۰۱چائی جگونگ
دوره تاریخیمودرن گدر
 - کودتا ۱۳۸۸مه ۲۰, ۱۳۸۸
 - تائجو چوسانژوئیه ۱۷, ۱۳۹۲
 - هانگولاکتبر ۹, ۱۴۴۶
 - هفت ساله جنگ۱۵۹۲–۱۵۹۸
 - منچوری حمله۱۶۳۶–۱۶۳۷
 - گانگاوا پیمونفوریه، ۱۸۷۶
 - سقوطاکتبر ۱۲, ۱۸۹۷
جمعیت
 -  حدود عبارتی خطا: اینتی نقطه‌گذاری ره نشناسمبی «»عبارتی خطا: اینتی نقطه‌گذاری ره نشناسمبی «»est. ۱۸٬۶۶۰٬۰۰۰ 
پیل یکامون، یانگ
امروزه بخشی ازFlag of South Korea.svg جنوبی کره
Flag of North Korea.svg شمالی کره

این حکومت خله چین جه وابسته بی‌یه و اواخر دیگه هیچ قدرتی شه جه نداشتنه. جاپون و چوسان ات‌بار جنگ دکتنه که چین کومک جه چوسان سالم بموندسته.

پانویس

  1. Lee, Jun-gyu (이준규) (2009-07-22). "(세상사는 이야기) 왜색에 물든 우리 말-(10)" (in Korean). Newstown. http://www.newstown.co.kr/newsbuilder/service/article/messmail.asp?P_Index=72824. "1392년부터 1910년까지 한반도 전역을 통치하였던 조선(朝鮮)은 일반적으로 조선 왕조(朝鮮王朝)라 칭하였으며, 어보(御寶), 국서(國書) 등에도 대조선국(大朝鮮國)이라는 명칭을 사용하였었다. (translation) Joseon which had ruled from 1392 to 1910 was commonly referred to as "Joseon Dynasty" while "Kingdom of Joseon" was used in the Royal Seal, national documents and others." 
  2. 아틀라스 한국사 편찬위원회 (2004). 아틀라스한국사. 사계절. p. 108. ISBN 89-5828-032-8. 
  • فارسی ویکی‌پدیا