واسلاو هاول

واسلاو هاول اتا چکی سیاستمدار بی‌یه که آخرین رئیس جمهوری هسته که چکسلواکی ره مخملی انقلاب جه تا چکسلواکی رقد بوردن گادر، سال ۱۹۹۲ دله، حکومت کارده. وه اتا ادبیاتِ نویسنده هم هسته و چکی زوون جه نمایشنومه‌ئونی دارنه.[۱]

واسلاو هاول
Václav Havel
Vaclav Havel cropped.jpg
شناسنومه
کامل نوم واسلاو هاول
بزاروز ۵ اکتبر ۱۹۳۶
بزاجا پراگ، چکسلواکی
بمردن تاریخ واسلاو هاول
بمردن جا ولکیکه, چک
همسر اولگا هاولوا
داگمار هاولوا
سیاسی اطلاعات
سمت چک اولین رئیس جمهور
۲ فوریه ۱۹۹۳ تا ۲ فوریه ۲۰۰۳ اند ۲۰۰۳

منابع