افغانستان

مختصات: شرقی′۰۸°۶۹ شمالی′۳°۳۴ / ۶۹٫۱۳۳غرب ۳۴٫۰۵جنوب / −۶۹٫۱۳۳;−۳۴٫۰۵

افغانستان یا افغانسّون اتا آسیایی کشور هسه. اینتا کشور آسیای میون کته اُ کول ِسر بنه هسته اُ خاشکی‌دکت مملکت هسته که هیچ دریوئی جه راه ندارنه. افغانسّون دیسایگون(همسایگون) ، پاکستان جنوب اُ شرق ور جه، ایران غرب ور جه، تاجیکستان اُ ازبکستان اُ ترکمنستان شمال ور جه اُ چین ات‌که شمال شرقی ور جه هستنه. افغانون ِنیشتگا (=پایتخت) کابل هسه و وشون رسمی زوون دری (فارسی) هسته. افغانسّون دله نژادی و زوونی تنوع وجود دارنه پشتوها، تاجیکون، هزاره‌ها، اوزبکون، بلوچ‌ها و غیره این کشورِ جمیعت ره تشکیل دِنّه. افغانستان قدیم تاریخ دارنه و گتِ خراسونِ دله دَیّه. اینتا سامون تاریخ بعنوان اتا مستقل کشور، صفویون جه سیوا بیّن جا شروع وانه. افغانستان شه جدیدِ تاریخ دله خله جنگ بدی‌یه و بریتانیا، شوروی و ناتو-آمریکا اونجه لشکرکشیونی داشتنه و اسلامی جهاد هم خله این کشور تاریخ و سیاست دله تأثیر دارنه. اسا طالبان، که اتا تروریست گروه بشناسی وانه، افغانستان ره شه میس دله دارنه.


نیشتنگاکابل
شرقی′۰۸°۶۹ شمالی′۳۱°۳۴ / ۶۹٫۱۳۳غرب ۳۴٫۵۱۷جنوب / −۶۹٫۱۳۳;−۳۴٫۵۱۷
حکومت ِنوع اسلامی جمهوری
چیزونی که باعث بساتن بینه
• اعلام استقلال
• برسمیت بشناسی‌ین
بریتانیا جه
۱۶ اسد ۱۲۹۸ (۱۹۱۹)
۲۷ اسد ۱۲۹۸ (۱۹۱۹)
گتی
 -  گتی ۶۴۷،۵۰۰کیلومتر مربع (۴۱ام)
جمعیت
 -  سرشماری ۲۸،۳۹۵،۷۱۶[۱] 
(۳۷ام)
 -  جمعیت انبسی ۴۳٫۵‎/km۲‏ (۱۵۰اُم)
جی‌دی‌پی (تخمین ۲۰۰۹)
 -  مجموع ۲۶٫۹۷۶ میلیارد دلار[۲] (۹۶ام)
 -  سرانه ۱،۰۰۰ دلار[۳] (۱۷۲ام)
اچ‌دی‌آی (۲۰۰۷) ۰٫۳۵۲ (پایین) (۱۸۱ام)
پول یکا افغانی (AFN)
زمونی منطقه (جهونی ساعت+4.30)
 -  تابستونی (DST) بدون تغییر (جهونی ساعت)
اینترنتی دامنه .af
تلفن پیش‌شماره +۹۳

تاریخ

سرزمین‌های دربردارنده افغانستان نقطه مرکزی راه ابریشم و مهاجرت انسان‌ها به. باستان‌شناسان شواهدی از سکونت انسان‌ها تا بیش از ۵۰،۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح به‌دس باردنه. تمدن شهری ممکن هسه اینتا قلمرو دله، بین ۳،۰۰۰ تا ۲،۰۰۰ سال پش از میلاد شروع به.

پیش از اسلام جایی که اسا افغانستان دره، ایرانی قبایلی دیینه که وشون ره سکایی گاتنه. این منطقه قدیم‌الایام جه گت خراسان ِجزء بی‌یه و اسلامی دوره‌ئون گادِر هم اتا مهم منطقه بیّه چون خراسان جه خله سلسله‌ئون بلند بَیینه و قدرت ره شه دس داشتنه. طاهریون، سامانیون، غزنویون، غوریون، سلجوقیون و چغتاییون واری سلسله‌ئون خراسان جه راست بَیی‌بینه. ترک‌تبار مردمون خله خراسانیون جه ارتباط داشتنه و وشون خون هئی بخارده و اَی مغولون هم که بمونه، این منطقه دله خله قدرت داشتنه و تیموریون اینجه جه هرستانه و بوردنه هند ره بَیتنه.

 
احمد شاه دورانی که افغانستان ره بصورت اتا سیوا مملکت دربیارده و وه ره «بابای افغان» نوم هدانه.

وقتی افغانستان اتا میونی سرحدات بیّه که گورکانیون و صفویون وسط قرار بَیته، بعضی خانواده‌ئون اونجه شه وسّه سرسیوایی هاکردنه و شاه سلطان حسین گادِر بی‌یه که هوتکیون، محمود افغان ِرهبری جه، قیوم هاکردنه و کل ایران ره بَییتنه و صفویون ِامپراتوری ره رقد بدانه. نادرشاه اَی افغان‌ها ره سرکوب هاکرده و حتا وشون ِفرارهاکردون ره تعقیب هاکرده و بورده هند و گورکانیون ره شکست هدا. ولی اَی ایران ِمرکزی حکومت که ضعیف‌ته بیه، افغانستان دله محلی خاندان‌ها سرسیوا بَیینه. احمد شاه دورانی سال ۱۷۴۷ میلادی، خلأ قدرتی که پیش بمو بی‌یه جه استفاده هاکرده و دورانیون ِسلسله ره بساته و افغانستان ره مستقل هاکرده.

قاجارون ِدوره بی‌یه که بریتانیا افغانستان ره اشغال هاکرده و اونجه امیرون - که این گادِر بارکزایی ِسلسله جه بینه - جا بخاسته توافق هاکنن که شه سامون‌سر ره تعیین هاکنن و مرزی که اسا پاکستون-افغانستون وسط دره ره دقیقاً میّن هاکردنه. بریتانیا خاسته اینتی هند و روسیه میون اتا حائلی دیفار بکشه و افغانستان ره هندِ پیش‌مرگ هاکنه که روسیه دَم ره بَیره. قاجارون موفق نَیینه که افغانستان ره حفظ هاکنن و پاریس پیمون دله رسماً ایران قبول هاکرده که این کشور ره برسمیت بشناسه.

امان‌الله خان شاهی بی‌یه که سعی هاکرده این کشور دله اصلاحات انجام هاده و افغانستان ره مدرن هاکنه ولی مخالفون جنگ شروع هاکردنه و یک سال دله‌یی جنگ بی‌یه ولی بارکزایی ِشاهون با این که خله صدمه بخاردنه، قدرت ره حفظ هاکردنه و محمد نادر شاه بقدرت برسی‌یه. اما محمدنادر ره هم ترور هاکردنه و بکاشتنه تا سال ۱۳۱۲ شمسی محمد ظاهرشاه شاه بیی‌یه. محمدظاهرشاه محبوبیت داشته ولی آخرین شاهی بی‌یه که افغانستان بخادش بدی‌یه. ونه عامی‌پسر، محمد داوود خان، کودتا هاکرده و شاه ره تبعید هاکرده و افغانستان جمهوری ره بساته. این جمهوری عمر خله نیّه و ونه تنها رییس هم همون داوود خان بی‌یه.

سال ۱۳۵۷ شمسی شوروی ِطرفدارون دکلستنه افغانستان دله و جنگ سرد ِاوضاع دله این کشور درون اتا دست‌نیشت دولت بساتنه که وه ره افغانستان دموکراتیک جمهوری گاتنه. این حکومت زمون مسلمون‌ها که کمونیسم ره بی‌خدایی دونستنه، خله مخالفت هاکردنه و حتا کشورون دیگه جه افراطی مسلمون‌ها و جهادیون جمع بَیینه تا افغانستان ره شوروی دَس جه نجات هادن. آمریکا و غربی کشورون هم مجاهدون ره کومک کاردنه چون خاستنه شوروی ره شکست هادن.

شوروی ِدست‌هنیشت دولت سال ۱۳۶۶ شمسی جنگ دله سقوط هاکرده و مجاهدون افغانستان اسلامی دولت ره بساتنه. ولی خادی مجاهدون هم چن دسته بینه. اتی گروه که بقیه جه افراطی‌ته بینه و وشون رهبری ره اتا عربستونی - اسامه بن لادن نوم - بعهده داشته، طالبان ره تشکیل هدانه و جدیدِ حکومت جه هم جنگ دکتنه و برهان‌الدین ربانی، که اسلامی دولتِ رییس بی‌یه ره چار سال بیّه په، دَرهاکردنه. طالبان شه حکومت اسم ره بی‌یشته افغانستان اسلامی امارت و شه ره اتا گت‌ته سازمان دله جا هدا که وه ره بعداً القاعده بائوتنه.

 
بودایِ موجستمه که طالبان وقتی سال ۲۰۰۱/۱۳۷۹ بقدرت برسینه، وه ره رِقِد بدانه و ونه خرابه فقط اسا دره.

طالبان ِاسلامی امارت ره فقط دِ تا کشور پاکستون و امارات برسمیت بشناسینه و وشون حکومت حتا متحد ملل سازمان دله عضو نیی‌یه. طالبان ِخشونت دنیا دله معروفیت پیدا هاکرده و وشون مجازاتون و اسلامی شریعتِ اجرا هاکردن روزنومه‌ئون دله جا درزوئه. سال ۲۰۰۱ میلادی و ۱۱ سپتامبر روز دله، طالبان دِ تا مسافرکشی بالون ره آمریکا دله بدزدی‌یه و وشون ره انتحاری بزوئه ساختمون‌ها دله. این کار باعث بیّه ات‌خله آمریکایی بمردنه و جورج بوش که آمریکای رییس‌جمهور بی‌یه، جری بیّه و افغانستان ره حمله هاکرده و طالبان ره سرکوب هاکرده. اون گادِر مجاهدونی که شمال ائتلاف دله دَیینه و هنتا طالبان جه جنگستنه و مقاومت کاردنه، آمریکایِ کومِک جه موفق بَیینه کابل ره بَیرن و افغانستان اسلامی جمهوری ره تشکیل هادن. البته وشون ِاتا مهم رهبر - که احمد شاه مسعود بی‌یه - این جنگ‌ها دله بمرده. اون گادِر جه ناتو و آمریکاییون ات‌خله نیرو ره افغانستان دله داشتنه تا این کشور دِباره طالبان دَس نکفه.

سال ۲۰۲۱ میلادی جو بایدن دستور هدا که آمریکاییون و ناتو بعد بیست سال وردگردن شه کشور. آمریکا پیش‌ته اتا پیمون طالبان جه دَوِست بی‌یه ولی همین که کشور ره خالی هاکردنه، طالبان کوهون جه دکلستنه بجیر و تموم شهرون ره خله سریع بَییتنه و ارتشی که این بیست سالی افغانستان وسّه بسات بینه، خله زود شکست بخارده. افغانستان ِاسلامی جمهوری ِرییس‌جمهور، اشرف غنی، هم فرار هاکرده و بورده تاجیکستان.

جوغرافی

 
افغانستانِ ولایاتِ نقشه که شماره‌بی‌یشت هستنه.

افغانستان اتا کشور هسه که میونی آسیا دله دره. اینتا کشور هماسینون شمال ور جا تاجیکستون، اوزبکستون و تورکمنستون هسنه. ونه دیگه همساینون نوم ایران غرب ور پاکستون جنوب ور و چین شرق ور هسنه. افغانستان اتا ایرانیج زوون کشور هسه. ونه ویشتر مردم ایرانیج و موسلمون هسنه.

افغانستان کول دله اتا کوهستونی کشور هسه. اینتا کشور گت کوهون نوم هیندوکوش و سولیمان هسه. ونه گتی ۶۵۲۰۰۰ کیلومتر مروبع هسه و ۲۱ میلیون نفر جمعیت دارنه. ونه گت رودون نوم آمودریا، کابل، هریرورد و هیرمند هسه. اینتا کشور نیشتگا کابل هسه. ونه دیگه گت شهورن نوم هسه: قندهار، هرات، مزارشریف و غزنین.

ولایات

افغانستون ره ۳۴ تا «ولایت» جه رَسِد هاکردنه.

افغانستون ولایتون لیست[۴]
ولایتنقشه‌سر
شماره
ایزو 3166-2[۵]کُدمرکزگتی
(km2)
جمیعت
(2015)[۶]
جمیعت
(2020)[۷]
جمیعت انبسی
(بر km2
2020)[۸]
تعداد
والسوالی‌ها
ناحیهقطب
بدخشان30AF-BDSBDNفیض‌آباد (افغانستان)44,836950,9531,054,10023.529شمال شرقشمال
بادغیس4AF-BDGBDGقلعه نو (افغانستان)20,794495,958549,60026.47غربمرکزی
بغلان19AF-BGLBAGپلخمری18,255910,7841,014,60055.616شمال شرقشمال
بلخ13AF-BALBLHمزار شریف16,1861,325,6591,509,20093.215شمال غربشمال
بامیان15AF-BAMBAMبامیان18,029487,218495,60027.57غربمرکزی
دایکندی10AF-DAYDYKنیلی (افغانستان)17,501507,339516,50029.58جنوب غربجنوب
فراه2AF-FRAFRHفراه49,339507,405563,00011.411غربمرکزی
فاریاب5AF-FYBFYBمیمنه20,798998,1471,109,20053.314شمال غربشمال
غزنی16AF-GHAGAZغزنی22,4601,228,8311,362,50060.719جنوب شرقجنوب
غور6AF-GHOGHRفیروزکوه (غور)36,657790,296764,50020.911غربمرکزی
هلمند7AF-HELHELلشکرگاه58,305924,7111,446,20024.813جنوب غربجنوب
هرات1AF-HERHRTهرات55,8681,890,2022,140,70038.315غربمرکزی
جوزجان8AF-JOWJZJشبرغان11,292540,255602,10053.39شمال غربشمال
کابل22AF-KABKBLکابل4,5244,372,9775,204,7001,150.518مرکزیمرکزی
قندهار12AF-KANKRDقندهار54,8441,226,5931,399,60025.516جنوب غربجنوب
کاپیسا29AF-KAPKPSمحمود راقی1,908441,010488,300255.97مرکزیمرکزی
خوست26AF-KHOKSTخوست4,235574,582636,500150.313جنوب شرقجنوب
کنر34AF-KNRKNRاسعدآباد4,926450,652499,400101.415شرقمرکزی
کندز18AF-KDZKDZقندوز8,0811,010,0371,136,700140.77شمال شرقشمال
لغمان32AF-LAGLGMمهترلام3,978445,588493,500124.15شرقمرکزی
لوگر23AF-LOGLGRپل علم4,568392,045434,40095.17مرکزیمرکزی
ننگرهار33AF-NANNGRجلال‌آباد7,6411,517,3881,701,700222.723شرقمرکزی
نیمروز3AF-NIMNRZزرنج42,410164,978183,6004.35جنوب غربجنوب
نورستان31AF-NURNURپارون9,267147,967163,80017.77شرقمرکزی
پکتیا24AF-PIAPAKگردیز5,583551,987612,000109.611جنوب شرقجنوب
پکتیکا25AF-PKAPKTشرن19,516434,742775,50039.715جنوب شرقجنوب
پنجشیر28AF-PANPJRبازارک3,772371,902169,90045.07مرکزیمرکزی
پروان20AF-PARPRNچاریکار5,715664,502737,700129.19مرکزیمرکزی
سمنگان14AF-SAMSAMایبک13,438387,928430,50032.05شمال غربشمال
سرپل9AF-SARSRPسرپل (شهر)16,386559,577621,00037.97شمال غربشمال
تخار27AF-TAKTAKتالقان12,458983,3361,093,10087.716شمال شرقشمال
اروزگان11AF-URUORZترین‌کوت11,474386,818436,10038.06جنوب غربجنوب
میدان وردک21AF-WARWDKمیدان‌شهر10,348596,287660,30063.89مرکزیمرکزی
زابل17AF-ZABZBLقلات (افغانستان)17,472304,126384,30022.09جنوب غربجنوب

نگارخنه

فرهنگ

ویشتر افخانئون مردمون پشتویی زوون ره گپ زننه. ونه دیگه شمال دله مردم فارسی زوون ره گنش کننه. افغانستان مردمون ویشتر موسلمون هسنه، ولی وشون دله اتی کمه بودایی هم درنه.

قومیت

 
توزیع جغرافیایی گروه‌های قومی افغانستان

افغانستان دله ویشترین جمیعت ره سه قومیت پشتون، تاجیک و هزاره دارنه. غیر این سه‌گروه، اقوام دیگر هم کشور گوشه-کنار درنه و هرکامین شه زوون و فرهنگی مختلف دارنه. آمار دقیقی این اقوام جمیعت جه وجود ندارنه و فقط تقریب زندنه که هرکامین چنده جمیعت دارن:

افغانستان مردمون
نومعکسآمریکاییون ِتخمین (۲۰۰۴ تاسا)[۹][۱۰]آمریکاییون تخمین (پیش از ۲۰۰۴)[۱۱][۱۲][۱۳][۱۴]
پشتون‌ها ۴۲٪۳۸–۵۰٪
تاجیک‌ها ۲۷٪۲۶٪ (کمتر از ۱٪ قزلباش)
هزاره‌ها ۹–۲۵٪[۱۵]۱۰–۱۹٪
ازبک‌ها ۹٪۶–۸٪
ایماق‌ها۴٪۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار
ترکمن‌ها۳٪۲٫۵٪
بلوچ‌ها ۲٪۱۰۰ هزار
بقیه (پشه‌ای‌ها، نورستانی‌ها، سیدها، براهویی‌ها، اقوام پامیری و دیگران) ۴٪۶٫۹٪

قدیم‌ته پشتون‌ها کوهی بینه و جنوب‌شرقی طرف دَیینه؛ وشون بنه‌وار سرد و کم‌قوت زمین و صعب‌العبور بی‌یه. شمالی مناطق که اونجه‌ی خاک بتتر هسته و کشاورزی وانه، تاجیک و اوزبک دَیینه و وشون بنه‌وار شوروی ِسامون جه تا کابل و مزارشریف رسی‌یه. مرکزی مناطق هم هزاره‌ئون و ایماق مردم دیینه؛ هزاره‌ها هم تاجیک‌ها واری فارسی زوون جه گپ زنّه ولی وشون لهجه و مذهب فرق کانده و هزاره اکثراً شیعه هستنه. افغانستان جنوبی‌وَر کویری هسته و بلوچی مردم اونجه درنه. ایران سامون وری که غربی‌ور وانه هم قدیم فارس بینه. اتا نورستان منطقه هم شرقی طرف دره که قدیم وه ره «کافرستون» گاتنه و اونجه مردم هندو-بودایی بینه ولی افغانی شاهون اونجه ره مسلمون هاکردنه و ونه اسم ره بی‌یشتنه نورستان.

افغانستان حکومت قدیم‌تاسا ویشته پشتون‌ها دست دیی‌یه و وشون همیشک سعی داشتنه که شه هم‌زوون ره کشور دله تنک‌ترو هاکنن تا کشورِ فرهنگ و زوون ات‌جور باوه و اصطلاحاً دولت-ملت بساجن. همینسه اسا پشتون‌ها تموم افغانستان دله بکلست هستنه و ویشترین جمعیت ره دارنه.

ایقتصاد

افخانئون پیل یکا افغانی هسه. اینتا کشور اتا دنیا فقیرترین کشور هسه.

پانویس

 1. خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ متنی برای ارجاع‌های با نام CIA-pop وارد نشده‌است
 2. خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ متنی برای ارجاع‌های با نام imf2 وارد نشده‌است
 3. خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ متنی برای ارجاع‌های با نام CIA-GDP-PPP وارد نشده‌است
 4. Afghan school books - Geography G-12, Page 22-23 (in Persian) https://moe.gov.af/sites/default/files/2020-03/G12-Dr-Geography.pdf
 5. ISO 3166-2:AF (سازمان بین‌المللی استانداردسازی ایزو ۳۱۶۶–۲ codes for the provinces of Afghanistan)
 6. registered through Argeweb.
 7. مرکزی Statistics Office Afghanistan (web).
 8. Afghanistan: Province Dashboard.
 9. خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ متنی برای ارجاع‌های با نام LoC-pdf وارد نشده‌است
 10. Ethnic groups. The World Factbook. CIA. Archived from the original on ۱۴ اکتبر ۲۰۱۳. بازیابی در 18 September 2010.
 11. Afghanistan. The World Factbook/Central Intelligence Agency. دانشگاه میزوری (15 October 1991). Archived from the original on 27 April 2011. بازیابی در 20 March 2011.
 12. Ethnic divisions. The World Factbook/CIA. دانشگاه میزوری (22 January 1993). بازیابی در 16 October 2010.
 13. Ethnic Groups. Library of Congress Country Studies (1997). Archived from the original on ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۲. بازیابی در 8 October 2010.
 14. Ethnic groups:. The World Factbook/CIA. University of Missouri (2003). بازیابی در 18 September 2010.
 15. دولت‌آبادی، بصیر احمد، شناسنامه افغانستان، تهران: نشر عرفان، ۱۳۸۷، صفحهٔ ۲۸.