تیرنگ

نرتلا تیرنگ راست و ماتیرنگ چپ

بقایِ وضعیت   مقدار دچی‌ین (P141) ویکی دیتا دله

انقراض خطر وجود ندارنه
رج مرتبهتی[۱][۲]  مقدار دچی‌ین (P105) ویکی دیتا دله
علمی طبقه‌بندی  مقدار دچی‌ین (P171) ویکی دیتا دله
جور محدوده زنده‌ئون
جور قلمرو Apoikozoa
قلمرو هوپس‌زیان
جیر قلمرو نفروزوآ
فرعی قلمرو لامیزه‌دومی‌ها
چله رسن‌دارون
جیر چله میرکادارون
فرعی چله پوشیده‌سران
جور رجه پرنده‌دنبان
رجه مرغون
راسته مرغ‌مونائون
خانواده تیرنگ‌ئون
جیر خانواده تیرنگ‌ئون
جنس قرقاول‌ها
علمی نوم
Phasianus colchicus[۳][۱]  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله
کارل لینه  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله، ۱۷۵۸  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله
  مقدار دچی‌ین (P181) ویکی دیتا دله
، و  مقدار دچی‌ین (P181) ویکی دیتا دله

تیرنگ عکس نگارخنه  - ویکی‌مدیا تلمبار  مقدار دچی‌ین (P935) ویکی دیتا دله

تیرنگ اتا نوع پرنده نوم هسه.[۸]

ویجگی‌ئون

دچی‌ین

اینتا پرنده‌ی نر ونه ماء جه خِجیر تر هسه و ونه دِم‌ئم خله نوعِ ماء جه بِلَندتر هسه. درکل نر و مای اینتا پرنده خله هدی‌جه فرق دارننه. نرِ تیرِنگ شه وچون تربیت‌ هاکردن دله نقش دارنه. وشون جنگل دله لم و تلی دله زندگی کننه. تیرنگ خراک دونه‌ئون‌ و حشره‌‌ئون هسِّنه.

ونه نوم

دچی‌ین

اینتا پرنده ره کوهنه فارسی‌دله تورنگ، عربی‌دله تذرو و تورکی‌دله قرقاول گاننه.

منبعون

دچی‌ین
  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ عنوان : IOC World Bird List Version 6.3 — https://dx.doi.org/10.14344/IOC.ML.6.3 منبع خطا: برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «444fcea78a52edce153996509c3d1b367e122d46» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده است
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ عنوان : IOC World Bird List. Version 7.2 — https://dx.doi.org/10.14344/IOC.ML.7.2 منبع خطا: برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «ec89bd22625a9362c370c1a204223cba1d386fbf» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده است
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ عنوان : Integrated Taxonomic Information System — تنک بیّن تاریخ: ۱۳ ژوئن ۱۹۹۶ — لینک : شناسهٔ آرایه‌شناختی یکسان‌سازی شدهٔ — هارشی‌ین تاریخ: ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۳
  4. عنوان : World Bird List — ناشر: اتحادیه بین‌المللی پرنده‌شناسان —  : چاپ 6.4 — https://dx.doi.org/10.14344/IOC.ML.6.4 — دیدن اثر کامل در: http://www.worldbirdnames.org/DOI-6/master_ioc_list_v6.4.xls
  5. عنوان : IOC World Bird List Version 7.1 — https://dx.doi.org/10.14344/IOC.ML.7.1 — دیدن اثر کامل در: http://www.worldbirdnames.org/DOI-6/master_ioc_list_v6.4.xls
  6. عنوان : IOC World Bird List Version 7.3 — https://dx.doi.org/10.14344/IOC.ML.7.3 — دیدن اثر کامل در: http://www.worldbirdnames.org/DOI-6/master_ioc_list_v6.4.xls
  7. عنوان : IOC World Bird List Version 8.1 — https://dx.doi.org/10.14344/IOC.ML.8.1 — دیدن اثر کامل در: http://www.worldbirdnames.org/DOI-6/master_ioc_list_v6.4.xls
  8. اینگلیسی ویکی‌پدیا