تیرنگ

Male and female pheasant.jpg
نرتلا تیرنگ راست و ماتیرنگ چپ

بقایِ وضعیت   مقدار دچی‌ین (P141) ویکی دیتا دله

انقراض خطر وجود ندارنه
رج مرتبهتی[۱][۲]  مقدار دچی‌ین (P105) ویکی دیتا دله
علمی طبقه‌بندی  مقدار دچی‌ین (P171) ویکی دیتا دله
جور محدوده زنده‌ئون
جور قلمرو یوکاریوت
قلمرو حیوون
جیر قلمرو د وری ئون
فرعی قلمرو لامیزه‌دومی‌ها
چله رسن‌دارون
جیر چله میرکادارون
فرعی چله چهاراندام‌ریختان
جور رجه چار وری‌ئون
رجه مرغون
راسته مرغ‌مونائون
خانواده تیرنگ‌ئون
جیر خانواده تیرنگ‌ئون
جنس قرقاول‌ها
علمی نوم
Phasianus colchicus[۳][۱]  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله
کارل لینه  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله، ۱۷۵۸  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله
Phasianus colchicus distribution.png
  مقدار دچی‌ین (P181) ویکی دیتا دله

تیرنگ عکس نگارخنه  - ویکی‌مدیا تلمبار  مقدار دچی‌ین (P935) ویکی دیتا دله

تیرنگ اتا نوع پرنده نوم هسه.[۸]

ویجگی‌ئون

اینتا پرنده‌ی نر ونه ماء جه خِجیر تر هسه و ونه دِم‌ئم خله نوعِ ماء جه بِلَندتر هسه. درکل نر و مای اینتا پرنده خله هدی‌جه فرق دارننه. نرِ تیرِنگ شه وچون تربیت‌ هاکردن دله نقش دارنه. تیرنگ خراک دونه‌ئون‌ و حشره‌‌ئون هسِّنه.

ونه نوم

اینتا پرنده ره کوهنه فارسی‌دله تورنگ، عربی‌دله تذرو و تورکی‌دله قرقاول گاننه.

منبعون

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ عنوان : IOC World Bird List Version 6.3 — https://dx.doi.org/10.14344/IOC.ML.6.3 خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «444fcea78a52edce153996509c3d1b367e122d46» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده‌است خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «444fcea78a52edce153996509c3d1b367e122d46» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده‌است
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ عنوان : IOC World Bird List. Version 7.2 — https://dx.doi.org/10.14344/IOC.ML.7.2 خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «ec89bd22625a9362c370c1a204223cba1d386fbf» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده‌است
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ عنوان : Integrated Taxonomic Information System — تنک بیّن تاریخ: ۱۳ ژوئن ۱۹۹۶ — لینک : شناسهٔ آرایه‌شناختی یکسان‌سازی شدهٔ — هارشی‌ین تاریخ: ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۳
  4. عنوان : IOC World Bird List Version 6.4 — https://dx.doi.org/10.14344/IOC.ML.6.4 — لینک : شناسهٔ آرایه‌شناختی یکسان‌سازی شدهٔ
  5. عنوان : IOC World Bird List Version 7.1 — https://dx.doi.org/10.14344/IOC.ML.7.1 — لینک : شناسهٔ آرایه‌شناختی یکسان‌سازی شدهٔ
  6. عنوان : IOC World Bird List Version 7.3 — https://dx.doi.org/10.14344/IOC.ML.7.3 — لینک : شناسهٔ آرایه‌شناختی یکسان‌سازی شدهٔ
  7. عنوان : IOC World Bird List Version 8.1 — https://dx.doi.org/10.14344/IOC.ML.8.1 — لینک : شناسهٔ آرایه‌شناختی یکسان‌سازی شدهٔ
  8. اینگلیسی ویکی‌پدیا