باربد بابایی ئه‌تا ایرونی مجری، بازیگر ، خونشکر و موسیقیِ تهیه کاننده هسته. ونه آوازه با اجرای برنامه شب کوک آغاز بیّه.

باربد بابایی
شخصی معلومات
بزا-روز

اجرا

وه اجرا ره دوست نداشته تا جاییکه گونه مجری ئون جه بیزار بیه. ولی به پیشنهاد امیرغفارمنش سال ۸۲ ایران موزیک ماهواره ای شبکهٔ دله اجرا هاکارده. هنتا هم خادر ره مجری ندونده و باور دارنه گه شومن (مجری-بازیگر) هسته.

بازیگری

وه ۱۸ سالگی جه بازیگری ره شروع هاکارده و امیرغفارمنش ره خاش استاد نومنه.

خونشکری

بن مایه

  • باربد باباییِ گفتگو تی وی پلاس جه
  • باربد بابایی گفتگو علی ضیا جه، فرمول یک برنامه دله.