اروتیک ِهنر یا اروتیسم (انگلیسی جه: Erotic art) اتی هنر هسته که شهوت ره تحریک کانده یا «عشق‌بازی» ره سِراق دِنه. این فن بتونده نقاشی، قلمزنی، نگارگری، موجستمه سازی، عکاسی، موسیقی و نویسندگی دله استفاده بَواشه.

جهون ِمبدا اتا نقاشی هسته کهگوستاو کوربت سال ۱۸۶۶ میلادی بکشی‌یه.

یوزفین موتسن‌باخر - اتا مول زنای ِداستان که شه بنویشته اتا اروتیکی رومان بی‌یه که آلمانی ِادبیات دله معروف بیّه و غربی اروتیسم ِمعروف ِآهنگون جه هسته.[۱][۲][۳] [۴]

گالری

وابسته جستارون

منبع‌ها

  1. Outshoorn, Joyce. The politics of prostitution: women's movements, democratic states, and the globalisation of sex commerce. Cambridge, UK: Cambridge University Press، ۲۰۰۴، ISBN 0-521-54069-0. ‏
  2. Tohill, Cathal & Tombs, Pete. Immoral tales: European sex & horror movies 1956-1984. New York: St. Martin's Griffin، ۱۹۹۵، ISBN 0-312-13519-X. ‏
  3. VOICE MANIA Kulturverein
  4. مذهب و سکس, رادیو زمانه