Prezydent Słowacji

organ władzy wykonawczej Republiki Słowacji

Prezydent Słowacji (słow. Prezident Slovenskej republiky lub Prezidentka Slovenskej republiky[1]) – głowa państwa Republiki Słowackiej.

Prezydent Słowacji
Prezident Slovenskej republiky
Prezidentka Slovenskej republiky
Ilustracja
Sztandar prezydenta Słowacji
Obecny
Obecny Prezydent Słowacji
Stanowisko
Państwo

 Słowacja

Data utworzenia

26 października 1939
2 marca 1993

Pierwszy

Jozef Tiso

Długość kadencji

5 lat
maks. 2 kadencje z rzędu

Obecny

Zuzana Čaputová

Obecny od

15 czerwca 2019

Siedziba

Pałac Prezydencki w Bratysławie

Strona internetowa

Obecnym i piątym prezydentem Słowacji jest Zuzana Čaputová, która objęła urząd 15 czerwca 2019[2].

Oficjalna rezydencja edytuj

Pałac Prezydencki w Bratysławie

Oficjalną rezydencją prezydenta Słowacji jest Pałac Prezydencki w Bratysławie.

Wybory edytuj

Prezydentem może zostać każdy obywatel Słowacji, który posiada pełnię praw wyborczych i najpóźniej w dniu wyborów ukończy 40. rok życia[3]. Prezydenta Słowacji wybiera się w bezpośrednich wyborach w tajnym głosowaniu na pięcioletnią kadencję[4], przy czym ta sama może pełnić funkcję prezydenta nie więcej niż dwie kadencje z rzędu[3]. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50% głosów w pierwszej turze głosowania, druga tura odbywa się 14 dni później[4]. Jeżeli o urząd prezydenta ubiega się tylko jedna osoba, musi ona uzyskać co najmniej połowę ważnie oddanych głosów[4].

Jeżeli na urząd prezydenta wybrany zostanie deputowany do Rady Narodowej, członek rządu, sędzia, prokurator, członek sił zbrojnych i służb uzbrojonych lub przewodniczący i wiceprzewodniczący Najwyższego Urzędu Kontroli Republiki Słowackiej to przed objęciem stanowiska muszą się oni zrzec dotychczasowych funkcji[3].

Prezydent może rozwiązać Radę Narodową w przypadkach wymienionych w konstytucji Słowacji. Są to m.in. brak wyznaczenia rządu przez okres sześciu miesięcy lub poddanie Rządu Słowacji wotum nieufności[5]. Prezydent może również rozwiązać Radę Narodową, jeżeli zwołała ona referendum ludowe w sprawie odwołania prezydenta, w którym prezydent nie został odwołany[5][6].

Odwołanie ze stanowiska edytuj

Referendum ludowe edytuj

Prezydenta Słowacji odwołać ze stanowiska może referendum ludowe. Referendum zwołuje się na wniosek 2/3 liczby deputowanych do Rady Narodowej[7].

Odpowiedzialność karna edytuj

Prezydenta można pociągnąć do odpowiedzialności karnej tylko i wyłącznie za umyślne naruszenie Konstytucji lub zdradę ojczyzny. Oskarżenie takie musi pochodzić od 3/5 wszystkich deputowanych do Rady Narodowej. Oskarżenie rozpatruje w pełnym składzie Sąd Konstytucyjny. Wyrok odwołujący prezydenta ze stanowisko oznacza również utratę możliwości ponownego ubiegania się o nie[8].

Sukcesja edytuj

Jeżeli urząd prezydenta zostanie opróżniony przed upływem kadencji, Przewodniczący Rady Narodowej zwołuje przedterminowe wybory prezydenckie. Do czasu zaprzysiężenia nowego prezydenta, jego obowiązki wykonuje Rząd Słowacji z premierem na czele oraz Przewodniczący Rady Narodowej. W tym przypadku, nowo wybrany prezydent zaprzysiężany jest w południe w dniu następującym po dniu ogłoszenia wyników[5][9].

Zobacz także edytuj

Przypisy edytuj