۲۰۱۴ (میلادی)

۲۰۱۴ میلادی تقویم دِ هزار و چاردهومین سال هسته.

قرن: قرن ۲۰ - قرن ۲۱ - قرن ۲۲
دهه: ‎۱۹۸۰  ‎۱۹۹۰  ‎۲۰۰۰  ‎۲۰۱۰  ‎۲۰۲۰  ‎۲۰۳۰  ‎۲۰۴۰ 

سال:‎۲۰۱۱ ‎۲۰۱۲ ‎۲۰۱۳ - ‎۲۰۱۴ - ‎۲۰۱۵ ‎۲۰۱۶ ‎۲۰۱۷
۲۰۱۴ در گاه‌شماری‌های دیگر
تبری۱۵۲۵ – ۱۵۲۶
هجری شمسی۱۳۹۲ – ۱۳۹۳
هجری قمری۱۴۳۵ – ۱۴۳۶
میلادی۲۰۱۴
کبیسه؟خیر
از زمون دِرِستی رم۲۷۶۷
ارمنی۱۴۶۳
ԹՎ
بهائی۱۷۰ – ۱۷۱
بربری۲۹۶۴
بودایی۲۵۵۸
برمه‌ای۱۳۷۶
رومی۷۵۲۲ – ۷۵۲۳
قبطی۱۷۳۰ – ۱۷۳۱
اتیوپیایی۲۰۰۶ – ۲۰۰۷
عبری ۵۷۷۴ ۵۷۷۵
هندی
 - ویکرم سموت۲۰۶۹ – ۲۰۷۰
 - ملی هند۱۹۳۶ – ۱۹۳۷
 - کالی یوگا۵۱۱۵ – ۵۱۱۶
هولوسین۱۲۰۱۴
کره‌ای۴۳۴۷
خورشیدی تایلندی۲۵۵۷

این سالِ اولین روز چارشمبه اول ژانویه، ۱۱ دی ۱۳۹۲ خورشیدی جه برابری کانده.

اتفاقات

بزائه‌ئون

بمرده‌ئون

شابلون:دهه‌ها و سال‌ها