کوز

  مقدار دچی‌ین (P18) ویکی دیتا دله

رج مرتبهراسته[۱][۲]  مقدار دچی‌ین (P105) ویکی دیتا دله
علمی طبقه‌بندی  مقدار دچی‌ین (P171) ویکی دیتا دله
جور محدوده زنده‌ئون
جور قلمرو Apoikozoa
قلمرو هوپس‌زیان
جیر قلمرو نفروزوآ
فرعی قلمرو لامیزه‌دومی‌ها
چله رسن‌دارون
جیر چله میرکادارون
فرعی چله پوشیده‌سران
جور رجه چار وری‌ئون
رجه خزنده‌ئون
علمی نوم
Testudines[۱][۲]  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله
آگوست باچ  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله، ۱۷۸۸  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله
کوز عکس نگارخنه  - ویکی‌مدیا تلمبار  مقدار دچی‌ین (P935) ویکی دیتا دله

کَوِز (kavez) یا لاک‌لاک‌پشتی یا لاکو اتا حیوون نوم هسته که خونسرد خزندگون رج دله قرار گیرنه و مرغنه‌‌کر (=تخم‌گذار) و واش‌خوار هسته . ونه پشت اتا گتِ هستکا دره به نومِ کوز لاک، که سپر واری هسته و گت بئی‌ینِ پلیشافه‌یِ جا بوجود بیموئه. کوزِ سر، بال، لینگ و دم دیا دره و هرگدر که خطر ره حس هاکرده ایان ره وینه شه لاک دله‌ و جا خینه.


کوز خله عمر کنه و کم ناخش بونه و بتونه طولانی‌مدت غذا نخره. اسلام دله کوز بخردن حرام هسته.

په‌نویس

دچی‌ین
  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ نویسنده: Uwe Fritz و Peter Havaš — عنوان : Checklist of Chelonians of the World — جلد: 57 — صفحه: 149–368
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ نویسنده: Uwe Fritz و Peter Havaš — عنوان : Order Testudines: 2013 update — منتسر بئیی: Animal Biodiversity: An Outline of Higher-level Classification and Survey of Taxonomic Richness (Addenda 2013) — جلد: 3703 — صفحه: 12–14 — عدد: 1 — https://dx.doi.org/10.11646/ZOOTAXA.3703.1.4