می‌سی‌سی‌پی

می‌سی‌سی‌پی (انگلیسی جه: Mississippi) اتا ایالت نوم هسته که متحده ایالات امریکا دله دره. این ایالت جنوبی ِمنطقه دله دره و ونه نیشتنگا جکسون هسته. این ایالت ۲۹۸۴۹۲۶ نفر جمعیت دانّه و ونه گتی ۱۲۵۴۳۸ کیلومترمربع هسته. این ایالت تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۸۱۷ دله، متحده ایالات آمریکایِ ایالت بگردسته و اسا ونه گت‌ترین شهر جکسون هسته.

می‌سی‌سی‌پی
Mississippi
ایالت می‌سی‌سی‌پی پرچممی‌سی‌سی‌پی ِایالتِ نشون
می‌سی‌سی‌پی پرچممی‌سی‌سی‌پی نشون
می‌سی‌سی‌پی ِنقشه، متحده ایالاتِ نقشه سَره میِّن هسته
نیشتنگاجکسون
گت‌ترین شهرجکسون
منطقهجنوبی ایالات
زوونانگلیسی زوون
گتی 
 - کیلومتر مربع جه۱۲۵۴۳۸
خاشک جائون ِگتی۱۲۱۵۳۰
ئویِ میزان۱٬۵۰۹ (۳٬۹۰۸)
جمعیت 
 - سرشماری ۲۰۱۲۲۹۸۴۹۲۶
 - ناخالص تولید ۹۸٬۹۰۰
تاریخ ملحق
بینّ متحده ایالات جه
 
۱۰ دسامبر ۱۸۱۷
ایالتِ اختصاری حرفMS
وب‌گاه رسمی ایالتwww.MS.gov

منابع

بیرون بگردستن