مختصات: غربی′۵۸°۱۵ شمالی′۰۹°۱۸ / عبارتون خطا: < ِعملگر اَمه وسّه آشنا نی‌یه ۱۸٫۱۵جنوب / عبارتی خطا: این کلمه ره نشناسمبی «w»;−۱۸٫۱۵

موریتانیا یا موریتانیِ اسلامی جمهوری اتا کشور نوم هسه که آفریقا قاره دله دره. موریتانی گتی ۱۱۷۲۴۹۳ کیلومترمترموربع هسه. اینتا کشور ۲ میلیون نفر جمعیت دارنه و ونه نیشته‌گا نوم نواکشوت هسه و وشون پیل یکا نوم اوگوئیا هسه.

الجمهوریة الإسلامیة الموریتانیة
موریتانیا
ملی شعارسربلندی، برادری، عدالت
موریتانیا ِموقعیت
موریتانیا ِموقعیت
نیشتنگا
(و گتترین شهر)
نواکشوت
شرقی′۵۸°۱۵ شمالی′۰۹°۱۸ / ۱۵٫۹۶۷غرب ۱۸٫۱۵جنوب / −۱۵٫۹۶۷;−۱۸٫۱۵
رسمی زوون عربی
حکومت ِنوع جمهوری اسلامی چند حزبی
حاکمون نوع 
رئیس جمهور
نخست‌وزیر

محمد فرح
مولا اولد محمد لاقدف 
موارد منجر به تشکیل
فرانسه جه
۲۸ نوامبر ۱۹۶۰
گتی
 -  گتی ۱٬۰۳۰٬۷۰۰کیلومتر مربع (۲۹ام)
 -  ‌ئو‌ (٪) ۰٫۰۳
جمعیت
 -  سرشماری ۳٬۰۶۹٬۰۰۰ 
(۱۳۵ام)
 -  جمعیت انبسی ۳٫۰‎/km۲‏ (۲۲۱ام)
پول یکا اوگوئیا (MRO)
زمونی منطقه GMT (جهونی ساعت+۰)
اینترنتی دامنه .mr
تلفن پیش‌شماره +۲۲۲

موریتانی مردمون ویشته مسلمون هستنه و نژادون عرب، بربری و سیودیم‌ئون جه تشکیل وانّه. موریتانی کشورون الجزایر، مالی، سنگال و غربی صحرا جه هم‌سامون هسته و اطلس اوقیانوس جه هم وَر خانّه. موریتانیِ ویشتر جائون بیابون هستنه و فقط ات‌که دریو لو خار هوا دارنه.

تاریخ

دچی‌ین

موریتانی ره قدیم «شنقیط» گاتنه و اسمی که اسا دارنه ره فرانسه استعمار گادِر بی‌یشتنه ون‌سَر. سال ۷۰۸ میلادی مسلمون‌ها شه دین و نژاد ره این منطقه تنک هاکردنه و قرن هیودَه اولین‌بار وسّه فرانسویون بمونه موریتانیِ سواحل دله ولی تا ۱۹۰۳ امیرنشین‌ها شه حکومت سَر دَیینه. موریتانی سال ۱۹۶۰ استقلال پدا هاکرده و ۱۹۷۶ وقتی ایسپانیا بائوته دیگه غربی صحرا ره نخانه، موریتانی و مراکش بائوتنه وه ره شه میون رَسِد کانّه ولی صحرایی چریکون مقاومت هاکردنه و آخرسری موریتانی باته پشیمون بیّه و صحرا سامون ره سال ۱۹۷۹ بائوته نخانه. سال ۱۹۹۲ تاسا ات‌جور چن‌حزبی انتخابات این کشور دله برگزار وانه.

فرهنگ

دچی‌ین

برده‌داری هَنتا موریتانی دله وجود دارنه و این کشور از نظر درصد جمعیت برده‌ئون اولین رتبه ره دنیا دله دارنه. سی‌ان‌ان ِباته، سال ۲۰۱۲ حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد جمعیت این کشور برده بینه. اولین‌بار سال ۲۰۰۷ برده‌داری این کشور دله غیرقانونی اعلام بیی‌یه و اون گادِر تاسا فقط ات نفر ره دادگاه برده داشتن وسّه محکوم هاکرده و باقی ره کار ندارنه. اونان که وشون پوست سیوته هسته قدیم تاسا بردگی کانّه و گرچه خرید-فروش نوانّه ولی معمولاً برده‌ئون ره هدیه دنّه و عاروسی دله رسم هسته که برده‌های وچون ره هدیه کانّه. دولت ولی شدیداً این مسئله ره انکار کانده و هرکی برده‌داری خَوه گپ بزنه ره کانده زندون.[۱]

تقسیمات

دچی‌ین
تقسیمات کشوری موریتانی

موریتانی دله ۱۲ استان و ۵۸ شهرستون درنه و ۲۸۰ شهر دارنه:


بن بنویشت

دچی‌ین
  1. Slaverys Last Stronghold CNN, John D Sutter