فرهاد مجیدی قادیکلایی[۲][۳][۴] (بزائه‌ی ۱۳ خرداد ۱۳۵۵) ایرانی فوتوالیست بی‌یه که اسا مربی‌گری کانده. مجیدی شه کارنومه دله ۴۵تا کا ایران تیم‌ملی وسه دارنه و ۱۰ گل بزوئه. وه ایرانیون دله ویشترین گل ره آسیایی باشگاهی بازی‌ها دله بزو. وه شه حرفه‌ای دوران گدر، تیم‌های صنایع پارچین، کشاورز، بهمن کرج، استقلال، الوصل امارات، العین، الاهلی امارات و النصر امارات، الغرافه و راپید وین اتریش دله بازی هاکرده.[۵] وه استقلال تهران دله مربی هم بی‌یه و ونجه ایران لیگ‌برتر دله قهرمون بیّه و اسا عربی کشورون دله مربی‌گری کانده.

فرهاد مجیدی

فرهاد مجیدی با استقلال در سال ۱۴۰۰
شناسنامه
نومفرهاد مجیدی قادیکلایی[۱]
بزائن زمون۱۳ خرداد ۱۳۵۵
۳ ژوئن ۱۹۷۶(۱۹۷۶-06-0۳) ‏(۴۷ سال)
بزائن جاءتهران، ایران[۱]
قدشابلون:Height
پستمهاجم
باشگاهی اطلاعات
اساء باشگاهالاتحاد کلبا (سرمربی)
جوونون باشگاه‌ئون
صنایع پارچین
کشاورز
بهمن کرج
حرفه‌ای باشگاه‌ئون*
سال‌هاباشگاه‌هابازی(گل)
۱۹۹۵–۱۹۹۷بهمن کرج(۷)
۱۹۹۷–۱۹۹۹استقلال
۱۹۹۹–۲۰۰۰راپید وین۱۲(۲)
۲۰۰۰استقلال۶(۰)
۲۰۰۰–۲۰۰۶الوصل(۶۸)
۲۰۰۳العین۰(۰)
۲۰۰۶شباب الاهلی(۶)
۲۰۰۶–۲۰۰۷النصر امارات۱۵(۳)
۲۰۰۷شباب الاهلی۵(۱)
۲۰۰۷–۲۰۱۳استقلال۱۳۸(۴۶)
۲۰۱۱–۲۰۱۲الغرافه۱۳(۷)
۲۰۱۳استقلال۲۱(۷)
تیم ملی
۱۹۹۶–۲۰۱۱ایران۴۵(۱۰)
دوران مربیگری
۲۰۱۸–۲۰۱۹استقلال (دستیار)
۲۰۱۹استقلال (موقت)
۲۰۱۹امید ایران
۲۰۱۹–۲۰۲۰استقلال
۲۰۲۱–۲۰۲۲استقلال
۲۰۲۲–الاتحاد کلبا
*بازیون و گلون فقط دله‌یی لیگ شنه.

آمار

باشگاهلیگجامقارهمجموع
فصلباشگاهلیگبازیگلبازیگلبازیگل‌بازیگل‌
موتحده امارات عربیلیگجام امیرآسیامجموع
۲۰۰۷-۸الوصللیگ برتر امارات۷--
۲۰۰۸-۰۹الاهلی۱۱--
۲۰۰۹-۱۰النصر۳--
۲۰۰۸-۰۹الاهلی۱--
ایرانلیگجام حذفیآسیامجموع
ایران لیگ برتر ۸۶-۸۷استقلالجام خلیج فارس۲۲۷۶۲--۲۸۹
۸۷-۸۸۲۳۳۲۱۵۰۳۰۴
۸۸-۸۹۳۰۱۰۱۱۷۵۳۸۱۶
۸۹-۹۰۷۶۱۰۰۰۸۶
مجموعموتحده ایمارات عربی۲۲۰۰
مجموعایران۸۲۲۵۹۴۱۲۵۱۰۳۳۵
کل دوره۴۷۱۲۵

پاس گل‌ئون

فصلتیمپاس
۸۶-۸۷استقلال۲
۸۷-۸۸استقلال۳
۸۸-۸۹استقلال۲
۸۹-۹۰استقلال۱

منابع

  • انگلیسی ویکی‌پدیا، «Farhad Majidi»، (بازیابی ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۰۸).

بریم بگردستن