عیدی امین دادا اومه (انگلیسی جه: Idi Amin Dada) اتا دیکتاتور و اوگاندای سومین رئیس جمهور بی‌یه که ژانویه ۱۹۷۱ تا آوریل ۱۹۷۹ حکومت کارده. وه میون سال‌های ۱۹۷۵ و ۱۹۷۶ آفریقا اتحادیه دله ریاست داشته.

عیدی امین
مقوم
شخصی معلومات
بزا-روز
میون و (?) یا ویکی دیتا دله ونه دیتائون ره هارشین
Koboko (en) یا کامپالاویکی دیتا دله ونه دیتائون ره هارشین
بمردن
مِزار
ملیت
اقامت
زوونی که گپ زوئه
حرفه
نظامی، سیاستمدار
همسر
مالایامو امین (طلاق)
کای امین (طلاق)
امین (طلاق)
نورا امین
سارا امین
دیگر معلومات
تخصصی رشته
سیاسی حزب
نظامی چله
نظامی رتبه
فیلد مارشال (fa) ترجمه (۱۹۷۵ – مقدار ناشناخته)
سرلشکر (fa) ترجمه (۱۹۷۱) ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
جنگ که دیّه

حکومت گادِر

دچی‌ین

وه اتا کودتا علیه میلتون اوبوته جه حکومت ره شروع هاکرده. نقض حقوق بشر خله اوگاندا دله زیاد بی‌یه من‌جمله اعدام بی‌محاکمه، مخالفون و اقلیتون سرکوبهای و... گانّه حدود صد تا پونصد هزار نفر ره وه بکوشته.

ونه حکومِت گادِر اسراییل اوگاندا ره حمله هاکرده تا اتسری گروگان ره نجات هاده که این عملیات نوم عنتبه هسته. عیدی امین سال ۱۹۷۸ هم تانزانیا جه اتا جنگ ره شروع هاکرده تا کاگرا ایالت ره بییره ولی شکست بخارده و فِرار هاکرد بودره لیبی تا معمر قذافی په جا بخاره. وه دِ سال بعد عربستون ره پناه بیارده و جده دله بمرده.

شخصی زندگی

دچی‌ین

عیدی امین حداقل ۶ تا زن داشته و ونه وچون ۳۴ الی ۵۴ نفر بینه. تابان امین ونه گتِ وچه بی‌‎یه که علیه یوری موسونی شورشکَری کارده و سال ۲۰۰۵ جه اوگاندا جه صلح دَوِسته.

منابع

دچی‌ین
  1. ونه نوم اینجه بمو: برگه‌دان مستند نام‌ها. هارشی‌ین تاریخ: ۹ آوریل ۲۰۱۴. اثر یا نومِ زوون: آلمانی زبون. نویسنده: کتابخانه ملی آلمان.
  2. ونه نوم اینجه بمو: شبکه اجتماعی و محتوای بایگانی شونده. شناسۀ شبکه‌های اجتماعی و بایگانی: w65q4wfq. شهرت: Idi Amin. هارشی‌ین تاریخ: ۹ اکتبر ۲۰۱۷. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی.
  3. ونه نوم اینجه بمو: بنگاه داده یک گور بیاب. شناسۀ بنگاه گوریابی: 7767288. شهرت: Idi Amin. هارشی‌ین تاریخ: ۹ اکتبر ۲۰۱۷. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی.
  4. ناشر: Agence bibliographique de l'enseignement supérieur — Identifiants et Référentiels — هارشی‌ین تاریخ: ۱۰ مه ۲۰۲۰
  5. شناسۀ AUT NKC: https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&ccl_term=ica=xx0232389 — هارشی‌ین تاریخ: ۱ مارس ۲۰۲۲
  6. شناسۀ AUT NKC: https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&ccl_term=ica=xx0232389 — هارشی‌ین تاریخ: ۷ نوامبر ۲۰۲۲