علیرضا حمیدرضا

ختلی عا ایطلعت

بن‌مایه

  • جعبه سیاه برنامهٔ گفتگو، علیرضا طلیسچی جه.
  • دورهمی برنامهٔ گفتگو، علیرضا طلیسچی جه.