شرقی آلمان

آلمان دموکراتیک جمهوری که ونه غیررسمی نوم «شرقی آلمان» بی‎یه، اتا کمونیستی دولت بی‌یه که سال‌های ۱۹۴۹ تا ۱۹۹۰ اتا منطقه‌ی آلمان که شوروی اشغال هاکرد بی‌یه دله حکومت کارده.

آلمان دموکراتیک جمهوری
Deutsche Demokratische Republik

 

۱۹۴۹-۱۹۹۰
پرچمنشون نظامی
شعار
"Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!"
("جهون کارگرون متحد بوین!")
سرود
"Auferstanden aus Ruinen"
("Risen from Ruins")
Location of شرقی آلمان
پایتختشرقی برلین
زبان‌(ها)رسمی: آلمانی
زبان غیر رسمی اقلیت: Sorbian
دولتسوسیالیستی جمهوری
رئیس شورای دولت
 - ۱۹۴۹-۱۹۶۰ویلهلم پیک (رئیس جمهور)
 - ۱۹۶۰-۷۳والتر اولبریخت
 - ۱۹۷۳-۷۶ویلی استوف
 - ۱۹۷۶-۸۹اریش هونکر
 - ۱۹۸۹ایگون کرنتس
 - ۱۹۸۹-۹۰مانفرد گرلاخ
رئیس شورای وزیران
 - ۱۹۴۹-۶۴اتو گروتوول
 - ۱۹۶۴-۷۳ویلی استوف
 - ۱۹۷۳-۷۶هورست زیندرمان
 - ۱۹۷۶-۸۹ویلی استوف
 - ۱۹۸۹-۹۰هانس مودرو
 - ۱۹۹۰لوتار دو مایتسیر
قانونگذارفولکس کامر
دوره تاریخیسرد جنگ
 - تاسیس۷ اکتبر ۱۹۴۹
 - توافق نهایی۲۵ سپتامبر ۱۹۹۰
 - آلمان اتحاد۳ اکتبر ۱۹۹۰
مساحت
 - ۱۹۹۰۱۰۸٬۳۳۳کیلومترمربع (۴۱٬۸۲۸مایل‌مربع)
جمعیت
 - حدود ۱۹۹۰۱۶٬۱۱۱٬۰۰۰ 
     جمعیت انبسی۱۴۸٫۷ /کیلومترمربع (۳۸۵٫۲ /مایل‌مربع)
پیل یکاMark der DDR (M) until 30 June 1990, named:
1948–64 Deutsche Mark (DM)
1964–67 Mark der Deutschen Notenbank (MDN)

Deutsche Mark (DM) as of 1 July 1990
دامنه سطح‌بالای کد کشوری .dd1
فهرست پیش‌شماره تلفنی کشورون +37
امروزه بخشی از آلمان
1 Although .dd was reserved as corresponding ISO code for East Germany, it was not entered to the root before the country was disestablished.[۱]
2 Country code +37 was withdrawn in 1992; the numbers range was divided into ten new country codes, re-allocated among several post-Soviet states and European microstates.
آلمان اشغال‌بیی پس از جنگ
فولکزبوهر

وابسته جستارون دچی‌ین


پانویس دچی‌ین

  1. Top-Level-Domain .DD Information site about .dd in German language

منبع دچی‌ین