خوآن کارلوس اول

خوآن کارلوس اول ایسپانیایِ شاه بی‌یه که ۱۹۷۵ تا ۲۰۱۴ اینتا کشورِ تشریفاتی حاکم بی‌یه.[۱]

خوآن کارلوس اول
Juan Carlos I
KingofSpain.jpg
شناسنومه
کامل نوم خوان کارلوس آلفونسو ویکتور ماریا د بوربن ای بوربن دس سیسیلیاس
بزاروز ۵ ژانویه ۱۹۳۸
بزاجا رم، ایتالیا
بمردن تاریخ خوان کارلوس آلفونسو ویکتور ماریا د بوربن ای بوربن دس سیسیلیاس
همسر سوفیا یونان و دانمارک
سیاسی اطلاعات
سمت ایسپانیا پادشاه
۲۲ نوامبر ۱۹۷۵ تا ۱۹ ژوئن ۲۰۱۴ ۲۰۱۴

ونه گت پی‌یر، آلفونوس کسی، آخرین شاهی بی‌یه که ایسپانیا دله دیّه و سال ۱۹۳۱ ایسپانیا دله ایسپانیای دومین جمهوری حکومت ره عوض هکرده و شاه ره در هاکردنه. خوان کارلوس زمونی که دنیا بمو، ونه پی‌یر-مار رم، ایتالیا دله تبعید دئینه. ژنرال فرانکو، اسپانیایی دیکتاتور سال ۱۹۳۶ جنگ راه دمبدا و جمهوری ره از بین بَوِرده. ژنرال فرانکو وقتی در مِرده، سال ۱۹۴۷، بائوته که ونه بمردن په ونه شاهون ِحکومت وردگرده. ژنرال فرانکو کومِک جه، سال ۱۹۶۹ خوآن کارلوس پادشاهِ مدعی انتخاب بیّه و زمونی که فرانکو بمرده، ونه شاهی شروع بیّه.[۲]

منابع

  1. Preston, 102.
  2. A Royal Mystery at Snopes.com.