حامد برادران

حامد برادران (بزائه۱۳۷۰) ئه‌تا ایرونی تنظیم‌کر و آهنگ‌ساز هسته گه خله از موفق آهنگون چند سال اخیر، ونه تنظیمِ حاصل بــیــه. همین موفق آهنگون ئه‌تا خاشگل ویترین واری عمل هاکارده و باعث بیه خونندگون ویشته‌ای، تنظیم هاکاردن وه، بــورن ون پلی.

حامد برادران
Hamed-Baradaran-Farari.jpg
اطلاعات هنرمند
بزائن۱۳۷۰
اصالت/ملیتپرچم ایران ایرانی
سبک‌هاپاپ
فعالیت(ئون)
خوننده
تنظیم‌کر
آهنگساز

حامد برادران خادِر ره ابتدائاً خوننده اشمارنه گه وقفه زیادی گه ون خونندگی دله پدید بموئه باعث بیه ویشته با نوم تنظیم‌کر بشناسیه بَــوو. وه سال ۸۶ جه آهنگ بساتن و تنظیم هاکاردن رو شروع هاکارده. اوایل سامان جلیلی ، سینا شعبانخانی و میثم ابراهیمی جه همکاری هاکارده. این همکاری‌ئونِ خار بازخورد باعث بیّــه وه بتونه با خله خوننده‌ئون دیگه همکاری هاکنه.[۱]


ویشته بخوندین

بن‌مایه