ایرن زازیانس (Իրեն Զազյանց بزائه ۲۰ مرداد ۱۳۰۶ بابلسر دله - فوت ۷ مرداد ۱۳۹۱ تهران دله) تئاتر، سینما و تلویزون ِارمنی بازیگر که ۱۳۲۸ تا ۱۳۶۲ کار کارده و فیلمون «بهشت قاصد» و «محلل»، «بلوچ»، «لخت تا ظهر سرعت جه» و «تِلا» و «سلطون صاحبقرون» و «تخت ابونصر» دله بازی هاکرده. وتا پنج سال بعد از ایران انقلاب تصویر الممنوع.

ایرن
شخصی معلومات
بزا-روز
بمردن
مِزار
ملیت
زوونی که گپ زوئه
دوره
شروع ۱۹۴۸ جه ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
حرفه
بازیگر
همسر
دیگر معلومات
وبسایت

فیلم‌شناسی

دچی‌ین

سینمایی

دچی‌ین
رجهفیلم نومکارگردونسال
۱مردی که رنج ونّهممد علی جعفری۱۳۳۶
۲چش به راهعطاالله زاهد۱۳۳۷
۳بهشت قاصدساموئل خاچیکیان۱۳۳۷
۴حیات ئو چشمهسیامک یاسمی۱۳۳۸
۵سیو مرواریدمهدی رئیس فیروز۱۳۳۹
۶سرنوشت سایهدکتر اسماعیل کوشان۱۳۴۰
۷ساحل دور نی‌یهسردارساکر۱۳۴۱
۸دلهرهساموئل خاچیکیان۱۳۴۱
۹تار عنکبوتمهدی میرصمدزاده۱۳۴۲
۱۰نوح کشتیخسرو پرویزی۱۳۴۷
۱۱سمرقند زرین جادهناصر ملک مطیعی۱۳۴۷
۱۲زاینده رود ریکاحسین مدنی۱۳۴۹
۱۳خداحافظ رفخامیر نادری۱۳۵۰
۱۴عمو یادگارپرویز کاردان۱۳۵۰
۱۵محللنصرت‌الله کریمی۱۳۵۰
۱۶همای سعادتچاناکیا (هندی)۱۳۵۰
۱۷حکیم باشیپرویز نوری۱۳۵۱
۱۸تخت خواب سه نفرهنصرت‌الله کریمی۱۳۵۱
۱۹بلوچمسعود کیمیایی۱۳۵۱
۲۰تِلاشاپور قریب۱۳۵۲
۲۱تعقیب تا جهنمربرت اکهارت۱۳۵۲
۲۲اکبر دیلماجخسرو پرویزی۱۳۵۲
۲۳موسرخهعبدالله غیابی

۱۳۵۳

۲۴بابا خالدارمسعود اسدالهی۱۳۵۴
۲۵اضطرابساموئل خاچیکیان۱۳۵۴
۲۶شوم آخرشهیار قنبری۱۳۵۵
۲۷لخت تا ظهر سرعت جهخسرو هریتاش۱۳۵۵
۲۸زخم خنجر رفیقعزیزالله بهادری۱۳۵۸
۲۹سِرخ خطمسعود کیمیایی۱۳۶۰
۳۰جایزه[۴]علیرضا داودنژاد۱۳۶۱


مجموعه‌های تلویزیونی

دچی‌ین
رجهمجموعه نومکارگردون
۱صاحبقرون سلطونعلی حاتمی
۲ابونصر تختمرتضی علوی
۳ته ره دوست دارمه، ته ره دوست دارمهحمیدمیرمطهری
۴هزاردستون [۵]علی حاتمی


بن بنویشت

دچی‌ین
  1. نشانی اینترنتی: https://iranwire.com/en/features/68394/.
  2. ونه نوم اینجه بمو: بانک اطلاعات اینترنتی فیلم‌ها. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی.
  3. نشانی اینترنتی: https://www.bbc.com/persian/arts/2012/07/120728_iren_died_actress.
  4. بازی ایرن از این فیلم حذف گردید
  5. بازی ایرن از این سریال حذف گردید

منابع

دچی‌ین