آگوستو پینوشه

آگوستو خوزه رامون پینوشه اوگارته (خطای لوآ در ماژول:Lang در خط 1139: attempt to index local 'language_name' (a nil value).) (بزائه‌ی ۲۵ نوامبر ۱۹۱۵، والپاریزو - بمرده‌ی ۱۰ دسامبر ۲۰۰۶، سانتیاگو)، اتا شیلیایی نظامی بی‌یه که ۱۹۷۳ ِکودتا دله (۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳) بتونسته آمریکا کومِک جه سالوادور آلنده‌ی ِسوسیالیستی حکومِت ره رِقِد هاده و ۱۷ سال شیلی ریاست جمهوری ره تا سال ۱۹۹۰ شه دَس په داره.

آگوستو پینوشه
آگوستو پینوشه
مقوم
شخصی معلومات
بزا-روز
بمردن
بزا نوم
Augusto José Ramón Pinochet Ugarte ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
ملیت
اقامت
مدرسه
زوونی که گپ زوئه
دوره
شروع ۱۹۳۱ جه ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
حرفه
نظامی، سیاستمدار
همسر
لوچیا هریارت Lucia Hiriart
وچون
دیگر معلومات
کارفرما
دین
عضو
نظامی چلّه
نظامی رتبه
جنگ که دیّه
اتهاماتی که محکوم بیه
جوایز
آگوستو پینوشهامضا
امضا

بریم بگردستن

دچی‌ین

منابع

دچی‌ین
  1. نشانی اینترنتی: http://www.cbsnews.com/stories/2006/12/10/world/main2244102.shtml?source=RSSattr=World_2244102.
  2. ونه نوم اینجه بمو: برگه‌دان مستند نام‌ها. هارشی‌ین تاریخ: ۹ آوریل ۲۰۱۴. اثر یا نومِ زوون: آلمانی زبون. نویسنده: کتابخانه ملی آلمان.
  3. ونه نوم اینجه بمو: شبکه اجتماعی و محتوای بایگانی شونده. شناسۀ شبکه‌های اجتماعی و بایگانی: w6251nnx. شهرت: Augusto Pinochet. هارشی‌ین تاریخ: ۹ اکتبر ۲۰۱۷. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی.
  4. نشانی اینترنتی: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/augusto-pinochet/pinochet-un-intelectual-limitado-que-copio-libros-segun-escritor/2013-07-08/075339.html.
  5. نشانی اینترنتی: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2007/01/02/ejercito-causo-quiebra-de-valmoval-para-que-fuera-vendida-a-hijo-de-pinochet/.
  6. نویسنده: کتابخانه ملی فرانسه — http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11951531s — هارشی‌ین تاریخ: ۱۰ اکتبر ۲۰۱۵ — جواز: Open License

Augusto Pinochet. (۲۰۰۸، September ۲). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 21:15, September 4, 2008, from http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Augusto_Pinochet&oldid=235816924