HS Disambig.svg Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Ստորակետ (այլ կիրառումներ)

Ստորակետ, կետադրական նշաններից մեկը։

,

Հայերենի կետադրություն

վերջակետ( : )
միջակետ( )
ստորակետ( , )
բութ( ՝ )
շեշտ( ՛ )
հարցական նշան( ՞ )
բացականչական
նշան
( ՜ )
չակերտներ( « » )
միության գծիկ( - )
անջատման գիծ( )
կախման կետեր( )
բազմակետեր( ․․․․ )
փակագծեր( [ ] ( ) )
ապաթարց( ՚ )
ենթամնա( ֊ )
բացատ( )
Հին հայերենի կետադրություն
թավ•լերկ•մակակետ
սոսկ•սուղ
պատիվ( ՟ )
Լատիներենի կետադրություն
բացականչական
նշան
( ! )
հարցական նշան( ? )
Տպագրական նշաններ
ամպերսենդ( & )
աթ( @ )
աստղանիշ( * )
հակադարձ շեղագիծ( \ )
ցանկի մակնշան( )
տպագրական խաչ( †, ‡ )
աստիճան( ° )
վանդականիշ( # )
համարանիշ( )
բաժանման նշան( ÷ )
կարգի ցուցիչ( º, ª )
տոկոս, հազարերորդական մաս( %, ‰ )
ենթաբաժին( )
շտրիխ( ′, ″, ‴ )
բաժին( § )
ալիքանշան( ~ )
ընդգծում( _ )
կանգնակ( ¦, | )
Մտավոր սեփականություն
հեղինակային
իրավունքի նշան
(©)
ապրանքանշանի իրավունք(®)
սպասարկման նշան()
ապրանքանիշ()
Արժույթներ
արժույթի նշան(¤)
արժույթների
նշաններ`
(֏ ฿ ¢ $ £ ¥ )

Հայերենում ստորակետ դրվում է՝

 • գերադաս և ստորադաս նախադասությունների միջև.
  • երբ տարբեր ստորադաս նախադասությունների կապող ստորադասական շաղկապները կամ շաղկապական բառերը գործածվում են իրար մոտ, ստորակետով տրոհումը կատարվում է ըստ տարբեր նախադասությունների.
  • եթե ստորադասական շաղկապը զեղչված է, գերադաս և ստորադաս նախադասությունների տրոհումը սովորաբար կատարվում է բութով.
 • համադաս նախադասությունների միջև, երբ սրանք կապակցված են առանց շաղկապի, ինչպես նաև և-ից, ու-ից, կամ-ից բացի, որևէ շաղկապով (իսկ, բայց, սակայն, մինչդեռ և այլն).
 • և, ու, կամ շաղկապներով կապակցված համադաս նախադասությունների միջև, որոնք չունեն ընդհանուր ենթակա.
 • և, ու, կամ շաղկապներով կապակցված համադաս նախադասությունների միջև, որոնց ենթական ընդհանուր է, սակայն առաջինին հաջորդում է ստորադաս նախադասություն, կամ այն ունի տրոհվող վերջադաս դերբայական դարձվածք.
 • նախադասության համադաս անդամների միջև, երբ սրանք կապակցված չեն և, ու, կամ շաղկապներով.
  • ծանոթություն - համադաս անդամների միջև ստորակետ է դրվում նաև այն դեպքում, երբ նրանցից մեկը դերբայական դարձված է։
 • միջանկյալ բառերի, բառակապակցությունների, նախադասությունների և նախադասության մնացած մասի միջև.
  • խոսքի մասերից միջանկյալ կիրառությամբ առավելապես հանդես են գալիս ձայնարկությունները, վերաբերականների մի մասը.
 • կոչականի և նախադասության հիմնական մասի միջև.
 • կրկնադիր և...և, թե-թե, կամ-կամ, ոչ-ոչ շաղկապներով կապակցված բառերի, նախադասությունների միջև.
 • միջադաս տրոհված դերբայական դարձվածից առաջ և հետո.
  • միջադաս դերբայական դարձվածի տրոհման կանոնը պահպանվում է նաև այն դեպքում, երբ դերբայական դարձվածին նախորդում կամ հաջորդում են միայն նրան համազոր անդամներ.
 • ըստ, նայած, համաձայն, համապատասխան, հակառակ, հանդերձ, չնայած, չհաշված, փոխանակ, ի տարբերություն, ի հեճուկս, բացի, զատ, բացառությամբ կապերով ձևավորված հիմունքի ու զիջման միջադաս պարագաներից առաջ և հետո.
 • բացահայտչից հետո, եթե նախադասությունը շարունակվում է.
  • բացահայտչից հետո ստորակետ չի դրվում.
   • երբ հատկացուցչի բացահայտչին հաջորդում է նրանից տարբեր հոլովով բառ, որը չի կարող շփոթել բացահայտչի հետ.
   • երբ բացահայտչի հետ գործածված է հետադաս կապ.
   • երբ տրամաբանական շեշտը բացահայտչի վրա ընկնելու պատճառով ստորոգյալի հանգույցը կամ օժանդակ բայը դրվում է բացահայտչից հետո.
   • երբ բացահայտչին հաջորդում է հավելական էլ շաղկապը.
  • բացահայտչից հետո ստորակետ չի դրվում, եթե նույն տեղում պահանջվում է դնել բութ կամ միջակետ.
 • հետադաս տրոհված որոշչի հետո, եթե նախադասությունը շարունակվում է.
  • տրոհված որոշչից հետո ստորակետ չի դրվում, եթե նույն տեղում պահանջվում է դնել բութ կամ միջակետ.
 • մեկնական բառից առաջ.
 • մատենագիտական աղբյուրի նկարագրության մեջ ներկայացվող տվյալների միջև։

Գրականություն

 • Սերգեյ Աբրահամյան, «Հայերենի կետադրություն», ուսումնական ձեռնարկ, 2002 թ.