Հայկական ծագում ունեցող անձնանունների ցանկ

Վիքիմեդիայի նախագծի ցանկ

Հայկական անձնանունները լեզվի բառապաշարի յուրատեսակ շերտն են և առավել քան հասարակ բառերը, փոփոխական են, ինչն էլ պայմանավորված է լեզվակիր հանրության կյանքում տեղի ունեցող իրադարձություններով, այսինքն՝ անուններն ունեն և՛ լեզվական, և՛ սոցիալական գործառույթներ[1]։ Հրաչյա Աճառյանը, հայ անձնանունները դասավորելով ուրույն խմբերով և ներկայացնելով դրանց կրած ազդեցությունները, բաժանում է 15 խմբի, որոնք համընկնում են որոշակի ժամանակաշրջանի[2]՝

 1. նախահայկական (խալդյան)
 2. անծանոթ
 3. բուն հայկական
 4. պահլավական
 5. ասորական
 6. եբրայական
 7. հունական
 8. արաբական
 9. լատինական
 10. հայ կրոնական
 11. հայ ժողովրդական
 12. սելջուկ-թաթարական
 13. եվրոպական
 14. ռուսական
 15. հայ ազգային[2]

Ամեն անուն մի բառ, որ ունի իր նշանակությունը։ Դրանք փոխառնվում են և ընդհանրանում։ Հայկական անձնանունները հիմնականում փոխառված են պահլավերենից, ասորերենից, հունարենից, անգամ՝ ռուսերենից[3]։

Այս ցանկում ներկայացվում են այն անձնանունները, որոնք ունենք հայկական ծագում։

Հայկական ծագում ունեցող անուններ

Բուն հայկական անուններ

Բուն հայկական անունների առաջին շրջանը համընկնում է Արշակունյաց ժամանակաշրջանին։ Ագաթանգեղոս, Բուզանդ, Կորյուն, Խորենացի, Փարպեցի և Եղիշե ավանդում են այս կարգի բազմաթիվ անուններ, որոնք կրկնվում են նաև հաջորդ պատմիչների մոտ։ Այս անունները զուտ հայկական են, որովհետև մեկնվում են հայոց լեզվով, ինչպես՝ Արձան, Տիրայր, Այրուկ, Աստղիկ, Գյուտ, Թաթիկ, Թաթուլ, Թոռնիկ, Իշխան, Եղբայր, Երանյակ, Զարմայր, Բազուկ, Գոռակ, Առնակ և այլն։ Բուն հայկական անունների մեջ շատ սովորական են կենդանիների և թռչունների անունները, ինչպես՝ Առյուծ, Այծեմնիկ, Կորյուն, Արտույտ, Գառնիկ, Եզնիկ, Ցլիկ, Ընջուղ, Մրջյունիկ և այլն։

Բուն հայկական անունները պատկանում են Արշակունյաց շրջանին, իսկ ավելի հստակ նախաքրիստոնեական հայությանը։ Քրիստոնեությունից հետո սրանք սկսում են կամաց-կամաց տեղի տալ։ Մեծ անիշխանության կեսից հետո՝ արաբական տիրապետության և Բագրատունյաց թագավորության ժամանակ, չափազանց սակավաթիվ են դառնում և Ռուբինյանց ժամանակ բոլորովին անհետանում են։ 19-րդ դարի կեսից հետո, երբ սկսեց հայկական զարթոնքը, բուն հայկական անունները նորից կենդանացան, և նրանցից լավագույնները, այսինքն՝ իմաստով գեղեցիկները, պատմության էջերից դուրս բերելով, նորից սկսեցին գործածվել ոմանք կրոնական, ոմանք էլ աշխարհական շրջանակներում, ինչպես՝ Տիրայր, Կորյուն, Եզնիկ, Գառնիկ, Զարմայր, Երանյակ, Իշխան, բայց ոչ Մրջյունիկ, Ցլիկ, Արտույտ և այլն։

Հայ կրոնական անուններ

Քրիստոնեության տարածումից հետո՝ եբրայական և հունական անունների հեղեղման ժամանակ, հայերի մոտ ծագեց մի նոր միտք, այն է՝ թարգմանել օտար քրիստոնեական անունները։ Հունական Անաստաս անվան դեմ դրին Հարություն, Ապոստոլոսի դեմ՝ Առաքել, Թեոդորոսի դեմ՝ Աստվածատուր, Ստավրոսի դեմ՝ Խաչիկ, եբրայական Սեթի դեմ՝ Մխիթար և այլն։ Այս երևույթը հունագետ հայերի գործն էր և ազգային նախանձախնդրության մի ձեռնարկ հայերի մեջ։ Ուշադրություն չեն դարձրել նրանք այն հանգամանքի վրա, թե արդյոք այդ թարգմանված անունների բնաձևը իրապես գործածական է հայոց մեջ, թե՞ ոչ։ Օրինակ՝ Անաստաս, Թեոդորոս և այլն հայերին ծանոթ անուններ են եղել, բայց Ապոստոլ, Ստվարի և այլն գործածական չեն եղել։ Թարգմանության հետ զուգընթացաբար՝ մտել են նաև նոր նմանակերտ անուններ՝ բոլորն էլ քրիստոնեական կյանքի բացատրություններ, հայ ժողովրդի մտքին ու սրտին մոտիկ ու հասկանալի բառեր, որով հայոց անձնանունների թիվը կրկնապես ընդարձակվել է։ Այդպիսիք են՝ Համբարձում, Զատիկ, Գալուստ, Մարգար, Տիրատուր, Խաչատուր, Քրիստոսատուր, Խաչերես, Ծերոն, Կարապետ, Մկրտիչ, Ավետիս, Ավագ, Մաքրուհի, Սրբուհի, Տիրուհի և այլն, որոնք, սկսած այն օրերից մինչև այժմ, ավելի կամ նվազ չափով գործածական են հայերի մեջ։

Հայ ժողովրդական անուններ

Հայ կրոնական անուններից դուրս կան բազմաթիվ ուրիշ անուններ, որոնք թեև հայերենի մեջ կազմված անուններ են, բայց քրիստոնեական հավատալիքների շուրջ չեն պտտվում։ Օրինակ՝ Թուխծամ՝ «մազերը սև», Շաղոսկի՝ «որ ոսկի է շաղում», Վարդիթեր՝ «վարդի թերթ», Հերիքնազ՝ «հերիք՝ ինչքան նազ ես անում»։ Այս շարքի անուններից են՝ Զանազան, Վարդերես, Լույսպարոն, Նորարև, Վարդըմպու, Անձրևվարդ, Նորվարդ, Նորտիկին, Վարդմանուկ, Քնարիկ և այլն։

Հայ ազգային անուններ

Հայ ազգային անուններն այն հայերեն անձնանուններն են, որոնք հայկական ազգային ինքնագիտակցության զարթնումից հետո՝ 1880-ականներից սկսած, սկսեցին գործածվել հայերի մեջ։ Այս ազգային ինքնագիտակցությունը, որ, մերժելով զուտ կրոնական և օտար անունները, պատմության էջերից դուրս բերեց գրեթե մոռացված հայ պատմական անունները և նրանք ընդհանուր գործածության դրեց, չբավականացավ միայն դրանցով և սկսեց ստեղծել հատուկ անուններ, բոլորն էլ զուտ հայերենով և հայ ազգային գաղափարների շրջանակում։ Օրինակ՝ Հայաստան, Արաքսի, Մասիս, Արարատ, Արմենուհի, Հայկուհի, Ազատ, Սիրանուշ, Վարսանուշ, Հրանուշ, Հրազդան, Հրայր, Հրաչուհի, Բերկրուհի, Վշտիկ, Մարտիկ, Հայկազն, Հայկարամ, Աղավնի, Արծվիկ, Հասմիկ, Քնարիկ, Արփենիկ, Ազնիվ, Սիրական, Լուսիկ, Լուսնթագ, Գեղուհի, Ազատուհի, Փայլակ և այլն։

Վիճակագրություն

Ցանկ

ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՃՄՅՆՇՈՉՊՋՌՍՎՏՑՈւՓՔՕ


Ա

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Ազատար․ և իգ․Հայերեն ազատ բառից, որ իրանական փոխարություն է և իրանականումն էլ գործածական է իբր հատուկ անուն։Ազատիկ[4]
Ազատուհիիգ․Հայերեն ազատ բառից՝ իգականակերտ ուհի մասնիկով։[5]
Ազատտիկինիգ․Հայերեն ազատ և տիկին բառերից կազմված։[5]
Ազգանուշիգ․Հայերեն ազգ և անուշ բառերից կազմված։[6]
Ազգասերար․Հայերեն ազգ և սեր բառերից կազմված։[6]
Ազգատիկինիգ․Կազմված է Հայերեն ազգ և տիկին բառերից։[6]
Ազգերիգ․Հայերեն ազգ «ցեղ, գերդաստան» բառի հոգնակին է։[6]
Ազնավորար․Հայերեն գավառական ազնավոր «հսկա, վիթխարի մարդ, դյուցազն» բառից։[7]
Ազնավուրար.Հայերեն ազն բառից, որ նշանակում է «երևելի մարդ, հսկա դյուցազն»։վրաց.՝ Ազնավուրի[8]
Ազնիվիգ․Հայերեն ազնիվ «ընտիր, պատվական» բառից։[7]
Ականցիգ․Հայերեն ակունք «թանկագին քարեր» բառի սեռական ականց ձևից։Ակաց, Ակներ[9]
Ակներիգ․Հայերեն ակներ «թանկագին քարեր, ակունք» հոգնակի ձևից։Ականց[10]
Աղանար․Հայերեն աղան բառից, որ ասորական փոխառություն է և նշանակում է «ազնվական, իշխան»։[11]
Աղապարոնար․Կազմված է Հայերեն աղա և պարոն բառերից։[12]
Աղավնիիգ․Համանուն թռչունի անունից։իտալերեն՝ ColombaԱղավնիկ, Դոխիկ[13]
Աղբերանիար.Հայերեն եղբայր բառի հոգնակի ձևն է։Աղբերիկ[14]
Աղբերիկար.Հայերեն եղբայր բառի ժողովրդական աղբայր>աղբեր ձևից։Եղբայրիկ, Աղբերանի[14]
Աղբերշահար․Հայերեն եղբայր և պարսկերեն շահ «թագավոր» բառերից։[14]
Աղբրացիգ․Ըստ Հրաչյա Աճառյանի ծագում է Աղբրացու (=Եղբայրացու) ձևից, այսինքն թե մի այնպիսի քույր, որ մի եղբայր արժե։[15]
Աղբրացեղար․Հայերեն եղբայր և ցեղ բառերից, իբր «եղբոր ցեղից»։[16]
Աղեակար․ և իգ․Հայերեն աղեակ (աղեկ) «լավ» բառից։[16]
Աղեկմանուկիգ․Հայերեն աղեկ և մանուկ բառերից։ Բարբառներում աղեկմանուկ նշանակում է «քաջք, փերի»։[17]
Աղեկտիկինիգ․Հայերեն աղեկ և տիկին բառերից։[17]
Աղթամարիգ․Նույնանուն կղզու և վանքի անունից։[18]
Աղվորար․ և իգ․Հայերեն աղվոր «գեղեցիկ, սիրուն» բառից։[19]
Ամանորար․Հայերեն ամ «տարի» և նոր բառերից, իբր «նոր տարի»։ Հին Հայոց Հեթանոսական կրոնում նոր տարվա աստվածը, նշան հունձի և առատության։[20]
Ամասիաիգ․Համասփյուռ ծաղկի անունից։Ամաս, Համասփյուռ[21]
Ամենավագար․Հայերեն ամեն և ավագ բառերից, իբր «բոլորից մեծ»։Ամեն[22]
Ամենար․Ամենավագ անվան կրճատ ձևը։Ամենավագ[22]
Ամենտիկինիգ․Հայերեն ամեն և տիկին բառերից, իբր «ամենից մեծ տիկին»։Զամենտիկին[23]
Ամիրարևար․Արաբերեն ամիր և հայերեն արև բառերի բարդությամբ։[24]
Ամիրդոլար․Հայերեն ամիլդոր բառից է, որ նշանակում է «ամուլ կնոջ որդի»։[25]
Ամիր-երկաթար․Արաբերեն ամիր «իշխան» և հայերեն երկաթ բառերից։[26]
Ամիրլույսար․Կազմված է արաբերեն ամիր և հայերեն լույս բառերից։Պարոնլույս, Լույսպարոն[27]
Ամիրսօսար․Արաբերեն ամիր «իշխան» և սօս բառերից։[28]
Ամիր-վարդար․Արաբերեն ամիր «իշխան» և վարդ բառերից։[28]
Ամպակար․Համարվում է Մովսես Խորենացու հնարած անուններից մեկը, կազմված հայերեն ամպ բառից։Ամբակ[29]
Այգվարդար․Հայերեն այգ և վարդ բառերից, իբր «առավոտվա վարդ»։[30]
Այծյամնիգ․Համանուն կենդանու անունից։Այծեմնիկ[31]
Այծեմնիկիգ․Այծիկ[31]
Այրուկար․Հայերեն այր «մարդ» բառի փաղաքշականից։[32]
Անահոկա՞ր․Հայերեն անահոկ «անվնաս» բառից։[33]
Անանուխա՞ր․Հայերեն անանուխ «նանա» բուսանունից։Աննուխ, Անուխ[34]
Անանունա՞ր․Հայերեն անանուն «անուն չունեցող» բառից։[34]
Անանցա՞ր․Հայերեն անանց «որ չի անցնի, չի վերջանա, մնայուն» բառից։հայերեն՝ Մնացական, թուրքերեն՝ Դուրսուն, Ղալասան, իտալերեն՝ Dante,[34]
Անգինեիգ․Հայերեն անգին «գին չունեցող, շատ թանկագին» բառից։[35]
Անդուլար․Հայերեն անդուլ «անդադար» բառից։[36]
Անդրանիկար․Հայերեն անդրանիկ «մեծ, երեց, ավագ» բառից։Անթառանիկ[36]
Անդրիկար․Այժմ Անդրանիկ անվան փաղաքշական ձևն է համարվում, բայց հնում կարող էր լինել Անդրեաս անունից։[37]
Անթառամիգ․Հայերեն անթառամ «անթարշամ, չթոռոմող» ածականից կամ համանուն ծաղկի անունից։Անթառան, Անթառ, Թառուկ, Թառի, Անթռան, Անթի, Անթուկ[38]
Անձրևար․Հայերեն անձրև բառից։թուրքերեն՝ ՅաղմուրԱնձրևիկ[39]
Անձրևեսար․Հայերեն անձրև բառից։[39]
Անձրևվարդիգ․Հայերեն անձրև և վարդ բառերից, իբր թե «վարդ է անձրևում, անձրևի պես վարդ է թափում»։[39]
Աննմանիգ․Հայերեն աննման ածականից։[40]
Անպետար․Հայերեն անպետ «անպետք, անպիտան» բառից և կամ անպետ «անգլուխ, անիշխան, անտեր» բառից։ Առաջինն ավելի հավանական է, որովհետև կա Անպետքյան ազգանունը։[41]
Անուշավան[Ն 1]ար․Հայերեն անուշ և ավագ բառերից, իբր «սիրուն գյուղ»։[42]
Ապավար․Հնարավոր է, որ ծագել է Ապով անունից։Ապով, Աստվածապով[43]
Ապովար․Տես Աստվածապով։Ապավ, Աստվածապով[44]
Ապուշար․Հայերեն ապուշ բառից։Հիմար[45]
Ապրեսար․Հայերեն ապրես «կեցցես» բառից։[46]
Ապրիլուսար․Հայերեն ապրիլ և լույս բառերից, իբր թե «լույսով կամ լուսավոր կյանքով ապրի»։[46]
Ապրիկար․Հայերեն ապրել բայից։[46]
Ապրշումար․Հայերեն ապրշում «մետաքս» բառից, որը իրանական փոխառություն է։[46]
Առաջպարոնար․Հայերեն առաջ և պարոն բառերից, իբրև «պարոններից առաջ»։[47]
Առաքելար․Հայերեն առաքել «ուղարկել» բայի անցյալ դերբայ առաքյալ ձևից, որ նշանակում է «ուղարկված»։արաբ․՝ رسول‎‎, հուն․՝ ΑπόστολοςԱռաքյալ, Քալի[48]
Առյուծար․Համանուն կենդանու անունից։հուն․ Ղևոնդ, լատ․ Լևոն, արաբ․ Ասադ, Հայդար, թրք․ Ասլան ռուս․ ԼևԿորյուն, Առյուծիկ[49]
Առնակար․Հայերեն այր բառի սեռական առն ձևից։[50]
Ասապաար․Տես Աստվածապով։[51]
Ասապովար․Տես Աստվածապով։[51]
Ասատուրար․Հայկական Աստվածատուր անվցան կրճատ ձևն է։Ասծատուր, Ասվատուր, Ասպատուր, Աստվածատուր, Աստուր, Աստիկ, Ասո․ Ծատուր, Ծատի, Տատուր, Տատ, Աստվածատրիկ, Զատեր[52]
Ասլիպարոնար․Արաբերեն ասլի «բուն» և հայերեն պարոն բառերից, որ նշանակում է «նա, ում բուն ցեղը պարոններից է»։[53]
Ասպետար․Հայերեն ասպետ «ձիավոր իշխան» բառից, որ իրանական փոխառություն է։[54]
Աստղիկիգ․Հայերեն աստղ բառից։Ասղիկ, Աստղ, Աստո[55]
Աստնվորար․Գավառական աստնվոր կամ աստվոր բառերից, որ նշանակում է «աշխարհ, այս աշխարհը»։[55]
Աստվածապովար․Հայերեն աստված և գավառական ապով «հուսով, հուսացած, մեկի վրա ապավինած» բառերից։ Վերջինը գրաբարի ապահով բառն է։ֆր.՝ EspérandieuԱսծապով, Ասապով, Ասապա, Ապով, Աբով[55]
Աստվածասերար․Հայերեն Աստված և սեր բառերից․ նշանակում է «Աստծուն սիրող»։գերմ.՝ Gottlieb, հուն․՝ Θεόφιλος[56]
Աստվածատուրար․Հայերեն Աստված և տուր բառերից, իբրև «Աստծու տվածը»։Ասծատուր, Ասվատուր, Ասպատուր, Ասատուր, Աստուր, Աստիկ, Ասո․ Ծատուր, Ծատի, Տատուր, Տատ, Աստվածատրիկ, Զատեր[56]
Աստվածատրիկար․Աստվածատուր անվան փաղաքշական ձևը։[57]
Ավագար․ և իգ․Հայերեն ավագ «մեծ, երեց, անդրանիկ» բառից։լատ.՝ Maximus, գերմ.՝ MaxԱվագիկ[58]
Ավագերիգ․Հայերեն ավագ «մեծ, երեց, անդրանիկ» բառից․ Համարվում է «ավագ էր» ձևից։Ավգեր[59]
Ավագիկար․Ավագ անվան փաղաքշական ձևը։[60]
Ավագխաթունիգ․Նույն Ավագ անունից + խաթուն։[60]
Ավագշահար․Կազմված է հայերեն Ավագ անունից և պարսկերեն՝ شاه, շահ «թագավոր» բառից։[60]
Ավագուհիիգ․Հայերեն ավագ բառից, ուհի իգական մասնիկով։[60]
Ավագպարոնար․Հայերեն ավագ և պարոն բառերից։[60]
Ավագտերար․Հայերեն ավագ և տեր բառերից։Տիրավագ[61]
Ավագտիկինիգ․Հայերեն ավագ և տիկին բառերից։[61]
Ավատարար․Հայերեն գավառական հավատար «ընկեր, հավատարիմ բարեկամ, պաշտպան» բառից։[62]
Ավգերար․Ավագեր անվան կրճատ տարբերակը։[63]
Ավետաբերար․Հայերեն ավետաբեր «ավետիս բերող» բառից։[64]
Ավետավորար․Հայերեն ավետավոր «բարի լույս բերող» բառից։[64]
Ավետիքար․Հայերեն ավետիք «բարի լուր» բառից։։ ԲաշարաթԱվետիս, Ավետյաց, Ավտիս, Վիտիս, Վիտի, Ավիս, Ավետ, Ավո[64]
Ավետումար․Հայերեն ավետում բառից (ի հիշատակ Աստվածածնի Ավետման տոնի)։[65]
Արեգիիգ․Հին Հայոց ամսանուններից մեկն է, որ ծագում է հայերեն արեգ «արև» բառից։[66]
Արեգնազանիգ․Հայերեն արեգ «արև» և նազանք բառերից։[66]
Արևար․Հայերեն արև «արեգակ» բառից։[67]
Արևգույնար․Հայերեն արև և գույն բառերից, իբրև «արևի գույն ունեցող»։[67]
Արևթագուհիիգ․Հայերեն արև և թագ բառերից՝ ուհի իգական մասնիկով։[67]
Արևիկար․ և իգ․Արև անվան փաղաքշականն է։[67]
Արևլույսիգ․Հայերեն արև և լույս բառերից։[68]
Արևհարա՞ր․Հայերեն արև և հար բառերից։[68]
Արևշահար․Հայերեն արև և պարսկերեն՝ شاه, շահ «թագավոր» բառերից, վերջինս գրեթե իբր մասնիկ կցվում է շատ անունների վրա։[68]
Արևշատար․Հայերեն արև և շատ բառերից, այսինքն՝ «կյանքը երկար»։Շատարև[68]
Արևտիկինիգ․Արև անվան իգական ձևն է։[68]
Արևքոար․Հայերեն արև և քո բառերից, իբր քո արև։[68]
Արթունար․Հունարեն Գրիգոր անվան թարգմանությունն է։հուն․՝ Γρηγόριος[69]
Արծիվար․Համանուն կենդանու անունից։[70]
Արծվիկիգ․Հայերեն արծիվ բառի փաղաքշականն է։[70]
Արձանար․Հայերեն արձան բառից։[70]
Արմանուշիգ․Արմեն և անուշ բառերից, իբր «Արմենի դուստր»։[71]
Արմավենիիգ․Համանուն ծառի անունից։[71]
Արշալույսար․ և իգ․Հայերեն արշալույս բառից։[72]
Արուսյակիգ․Վեներա մոլորակի հայերեն արուսյակ ձևից։[73]
Արջուկար․Հայերեն արջ բառի փաղաքշականից։լատ.՝ Ursula[74]
Արտույտար․Համանուն թռչունի անունից։[75]
Արփենիկիգ․Հայերեն արփի «արև» բառից։Արփիկ[75]
Արփինեիգ․Հայերեն արփի «արև» բառից -ինե վերջավորությամբ։[76]
Արքաար․Հայերեն արքա «թագավոր» բառից։արաբ․՝ باسل‎‎, հուն․՝ Βασίλειος, ΒασιλικήԱրքայիկ, Թագավոր, Թագվոր[76]
Արքայությունար․Հայերեն արքայություն «թագավորություն» բառից։[76]

Բ

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Բազաար․Բազե թռչնի հայերեն անվան բազա ձևից, որն իրանական ծագում ունի։[77]
Բազուկար․Հայերեն բազուկ «թև» բառից։Թաթուլ, Ձեռես, Թաթ, Թաթիկ[78]
Բաթիկար․Հայերեն բադ բառի փաղաքշական ձևից։Բադիկ[79]
Բալասար․Բալասան անվան կրճատ ձևը։Բալա[80]
Բալասանար․։Բալաս, Բալա[80]
Բախտ?Հայերեն բախտ բառից։[81]
Բախտաղեկիգ․Հայերեն բախտ և աղեկ բառերից, իբր «որի բախտը լավ է կամ որ լավ բախտ ունի»։[81]
Բախտավորիգ․Հայերեն բախտավոր բառից, որ իրանական ծագում ունի։[82]
Բամբիշիգ․Հայերեն բամբիշ «թագուհի» բառից։Թագուհի, Դշխուն, Դշխու, Դժխո, Դժխու, Դշխոն, Դշխուհի, Դշխո, Թագուկ, Թագուշ, Թագու, Թագուն, Թագուհիցա[83]
Բամբկիկիգ․Հայերեն բամբակ բառի փաղաքշական ձևից։թուրք․՝ Փամպուխ[84]
Բամկոցի՞գ․Բաբկոց (<բամբակ) ձևից։[85]
Բարեմանուկար․Հայերեն բարի և մանուկ բառերից։[86]
Բարետիկինիգ․Հայերեն բարի և տիկին բառերից։[86]
Բարիիգ․Հայերեն բարի բառից։[87]
Բարիլույսար.Հայերեն բարի և լույս բառերից։[88]
Բարիխաթունիգ.Հայերեն Բարի անձնանունից + խաթուն։[88]
Բարիփաշաար.Հայերեն բարի և թուրքերեն Paşa բառերից։[88]
Բարձրար.Հայերեն բարձր բառից։արաբ.՝ علي, Ալի[89]
Բարձրեխաթունիգ.Հայերեն բարձր և խաթուն բառերից։[89]
Բարունակար.Հայերեն բարունակ «ճյուղ, ոստ» բառից։հուն.՝ Թաղիանոս, Եվթաղ, թուրք.՝ ԲուդաղՋաջուռ[90]
Բավականիգ.Հայերեն բավական բառից։թուրք.՝ Եթար[91]
Բերդակար.Հայերեն բերդ բառի փաղաքշականից։[92]
Բերկրուհիիգ.Հայերեն բերկրել, բերկրանք բառից -ուհի մասնիկով։[92]
Բյուրեղիգ․Հայերեն բյուրեղ բառից ։թուրք․՝ ՊիլլորԲյուրեղիկ[93]
Բույսար․Հայերեն բույս բառից։Բուսիկ[94]
Բունիկար․Հայերեն բունիկ «փոքրիկ բույն» ձևից։[95]
Բուսիկար․Հայերեն բույսիկ «փոքրիկ բույս» բառից․ Բույս անվան գգվականն է։[95]
Բուրաստանիգ․Հայերեն բուրաստան «ծաղկանոց» բառից։[96]
Բռնավորար․Հայերեն բռնավոր բառից։[97]
Բրաբիոնիգ․Հայերեն բրաբիոն բառից, որ նշանակում է «հաղթության մրցանակ, պսակ, մի տեսակ անուշահոտ ծաղիկ», որ սակայն փոխառյալ է հունարենից ։[98]

Գ

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Գագտուր?Գագ (Գագա Սուրբ Սարգիս վանքի անունից) և -տուր բառերից իբրև «Գագի տվածը»։[99]
Գազանար․Հայերեն գազան բառից։[100]
Գալիկար․Հայերեն Գալուստ անվան փաղաքշականն է։Գալուստ[101]
Գալոցար․Այսպես կոչված ի հիշատակ Քրիստոսի երկրորդ գալստյան։[101]
Գալուստար․Կրճատված է հայերեն հոգեգալուստ բառից։իտալերեն՝ BonaventuraԳալիկ[102]
Գալստանար․Հայերեն հոգեգալստյան, գալստյան ձևից։[103]
Գայլար․Համանուն կենդանու անունից։Գայլուկ[104]
Գայլձագար․Հայերեն գայլ և ձագ բառերից։[104]
Գայլուկար․Հայերեն գայլ բառի փաղաքշական ձևից։Գայլ[104]
Գանձիար․Հայերեն գանձ բառից։[105]
Գառնիկար․Հայերեն գառն բառի փաղաքշականն է։Գառնուկ[105]
Գարունիգ․Հայերեն գարուն բառից։պարսկերեն՝ Բահար[106]
Գարունիկար․Հայերեն գարուն բառի փաղաքշականից։[106]
Գավազանար․Հայերեն գավազան բառից (իբր թե հոր ծերության գավազանը)։[107]
Գդուրիկար․Հայերեն ժողովրդական գտնուրիկ, գտածուրիկ «գտնված» բառից։Գտա[107][108]
Գեղանուշիգ․Հայերեն գեղ և անուշ բառերից։Գեղուշ, Ղուշիկ[109]
Գեղեցիկիգ․Հայերեն գեղեցիկ բառից։ռուս.՝ Люба[109]
Գեղուհիիգ․Հայերեն գեղուհի «գեղեցկուհի» բառից։[109]
Գեշար․Հայերեն գեշ «վատ, տգեղ» բառից։Գիշուկ[110]
Գինեվարդիգ․Հայերեն գինեվարդ բառից, որ նշանակել է մի տեսակ վարդ՝ գինու գույնով։Գինե[111]
Գիներբուկիգ․Հայերեն ժողովրդական գիներբուկ բառից, որ «Հաճելի և անուշահոտ բուրմունքով կապտակարմիր գույնով մի տեսակ վայրի ծաղիկ է»։[111]
Գինովար․Ժողովրդական գինով «հարբած» բառից։[111]
Գինոցիգ․Հայերեն գին բառից, իբր «թանկագին»։[112]
Գիշուկար․Հայերեն գեշ «վատ, տգեղ» բառից։[113]
Գիսակար․Հայերեն գիսակ «վարս» բառից։[113]
Գյուտար․Հայերեն գյուտ «գտնված բան» բառից։Գյուտիկ[114]
Գյուտիկար․Գյուտ անվան գգվականն է։Գյուտ[115]
Գնդիկիգ․Հայերեն գնդիկ «թմբլիկ, կլորիկ» բառից։[116]
Գնելար․Հայերեն գնել բառից։[116]
Գոհարիգ․Հայերեն գոհար բառից։Գոհարիկ[117]
Գոհարինեար․Գոհար անունից և ստացել է հունարեն -ինե վերջավորությունը, որ իգական է։Գոհարինոս, Գոհարմելիք[118]
Գոհարխաթունիգ․Հայերեն գոհար և խաթուն բառերից։[119]
Գոհարիկիգ․Հայերեն Գոհար անունից։Գոհար[120]
Գոհարմելեքիգ․Հայերեն գոհար և արաբերեն melek բառերից։[120]
Գոհարմելիքար.Հայերեն գոհար և արաբերեն melik բառերից։Գոհարինե, Գոհարինոս[120]
Գոհարնազիգ․Հայերեն գոհար և նազ բառերից։[120]
Գոհարշահիգ․Հայերեն գոհար և պարսկերեն sāh՝ շահ բառերից, իբր «գոհարների թագավոր, թագավորական գոհար»։[121]
Գոհարշատիգ․Հայերեն գոհար և շատ բառերից։[122]
Գոհարվարդ?Հայերեն գոհար և վարդ բառերից, իբրև վարդի մի տեսակը (գոհարավարդ)։[122]
Գոհարտիկինիգ․Հայերեն գոհար և տիկին բառերից։[122]
Գոհությունիգ․Հայերեն գոհություն բառից։[122]
Գոռար.Հայերեն գոռ «հպարտ» բառից։Գոռակ[123]
Գոռակար․Հայերեն գոռ «հպարտ» բառից. ըստ Հրաչյա Աճառյանի՝ կազմվել է Մովսես Խորենացու կողմից իբրև Գոռ անվան փաղաքշական ձև։[123]
Գուլոսկիիգ․Պարսկերեն gul և հայերեն ոսկի բառերից, իբր «ոսկեվարդ»։պարսկերեն՝ Գուլիզար[124]
Գուլուլիգ․Հայերեն ժողովրդական գլուլ, գուլուլ «կլորիկ, գնդլիկ» բառից։[124]
Գուլվարդիգ․Պարսկերեն gul և հայերեն վարդ բառերից։[125]
Գուսանար․Հայերեն գուսան երգիչ բառից, որ իրանական ծագում ունի։[126]
Գռզիկար․Ըստ Հրաչյա Աճառյանի ոչ թե անուն, այլ մականուն է, իբրև գռուզիկ «գռուզ մազերով» կամ ժողովրդական գռզիկ «դաշտային բույսի տեսակ» բառից։[108]
Գտաիգ․Հայերեն գտա «գտել եմ» բայից։Գդուրիկ[108]
Գրիգորատուրար․Գրիգոր և տուր բառերից, իբր Գրիգորի տված։[127]
Գրոցար․Հայերեն գիր, գրոց բառից։[128]

Դ

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Դալարար․ և իգ․Հայերեն դալար «կանաչ» բառից։Դալալ[129]
Դամոնար․Հայերեն դամոն «սալորի տեսակ» բառից, որ սակայն ժողովրդական լեզվում «չար մարդ» իմաստն է ստացել։[130]
Դասապետար․Հայերեն դաս և պետ բառերից։[131]
Դասիկար․Հայերեն դաս բառից։[131]
Դարմանար․Հայերեն դարման «դեղ, ճար, հնար, միջոց» բառից, որ իրանական փոխառություն է։[132]
Դեղար․Հայերեն դեղ «դարման բառից»։Դեղիկ, Ճար[133]
Դեղիկար․Դեղ անվան փաղաքշական ձևը։Դեղ, Ճար[134]
Դեղինար․Հայերեն դեղին «դեղնագույն» բառից։թուրք․՝ Սարը, Սարի[134]
Դեղձանիկիգ․Համանուն թռչնի անունից։[134]
Դերենիկար․Դերեն բառի փաղաքշականն է, որ նշանակում է «որդի վանաց, ուխտական զավակ»։Դերո[135]
Դշխոիգ․Հայերեն դշխո «թագուհի» բառից։Թագուհի, Դշխուն, Դշխու, Դժխո, Դժխու, Դշխոն, Դշխուհի, Թագուկ, Թագուշ, Թագու, Թագուն, Թագուհիցա[136]
Դշխոմելիքիգ․Հայերեն դշխո «թագուհի» բառից + մելիք։[137]
Դշխուհիիգ․Հայերեն դշխո «թագուհի» բառից։Թագուհի, Դշխուն, Դշխու, Դժխո, Դժխու, Դշխոն, Դշխո, Թագուկ, Թագուշ, Թագու, Թագուն, Թագուհիցա[137]
Դոխիկար․ և իգ․Հայերեն դոխ «աղավնի» բառից։իտալերեն՝ ColombaԱղավնի, Աղավնիկ[137]
Դուստրիգ․Հայերեն դուստր «աղջիկ» բառից։Դստրիկ[138]
Դպիրար․Հայերեն դպիր բառից։[139]
Դստրիկիգ․Հայերեն դուստր բառի փաղաքշական ձևից։Դուստր[139]
Դրախտուհիիգ․Հայերեն դրախտ բառից։[139]

Ե

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Եզնիկար․Հայերեն եզն բառից։[140]
Եկավար․Հայերեն եկավ բայից։[141]
Եղավա՞ր․Հայերեն եղավ բայից։[141]
Եղբայրար․Հայերեն եղբայր բառից։արաբ․՝ Ախի, Ախիկ, Ախիջան, հուն․՝ ΑδελφοςԱղբայր, Եղբայրիկ, Աղբայրիկ, Աղբայրանի, Աղբերանի, Աղբրաց, Եղբայրոս[141]
Եղբայրիկար․Հայերեն Եղբայր անվան փաղաքշական ձևից։արաբ․՝ Ախի, Ախիկ, Ախիջան, հուն․՝ ΑδελφοςԱղբայր, Եղբայրիկ, Աղբայրիկ, Աղբայրանի, Աղբերանի, Աղբրաց, Եղբայրոս[141]
Եղբայրոսար․Հայերեն եղբայր բառից հունական ոս վերջավորությամբ։արաբ․՝ Ախի, Ախիկ, Ախիջան, հուն․՝ ΑδελφοςԱղբայր, Եղբայրիկ, Աղբայրիկ, Աղբայրանի, Աղբերանի, Աղբրաց, Եղբայրոս[142]
Եղնարիգ․Հայերեն ժողովրդական եղնար «էգ եղնիկ» բառից։Հեղնար[143]
Եղներիգ․Հայերեն եղն «եղնիկ» բառի հոգնակին է։[143]
Եղնիկիգ․Համանուն կենդանու անունից։[143]
Եղվարդար․Կամ գյուղի անունից է կամ և ավելի հավանաբար եղ և վարդ բառերից։[144]
Երանյալար․Հայերեն երանյալ բառից։հուն․՝ ՄակարԵրանել, Երանելին[145]
Երանյակիգ․Հայերեն երանի, երանիկ «երջանիկ» բառից։Երանուհի[145]
Երանիար․Հայերեն երանի «երջանիկ, բախտավոր» բառից։[145]
Երանիկիգ․Հայերեն երանի «երջանիկ» բառից։[145]
Երանուհիիգ․Հայերեն երանի «երջանիկ» բառից՝ իգական ուհի մասնիկով։Երան, Երանիկ[146]
Երեսխիիգ․Երասխ գետի անունից։[147]
Երևանար.Համանուն քաղաքի անունից։[147]
Երևումար.Հայերեն երևումն բառից։[147]
Երեցար.Հայերեն երեց բառից։[147]
Երեցտիկինիգ.Հայերեն երեց և տիկին բառերից, իբրև «երիցակին»։[148]
Երիցակար.Հայերեն երեց «քահանա» բառի նվազականից։[148]
Երծաթար.Հայերեն արծաթ բառից ձևափոխված։[148]
Երկաթար.Հայերեն երկաթ բառից։թաթարերեն՝ Թիմուր, Թամուր[148]
Երկայնար.Հայերեն երկայն «երկար, բարձրահասակ» բառից։[149]
Երնջիկիգ.Հայերեն երինջ բառից։[149]
Երջանիկար․ և իգ.Հայերեն երջանիկ բառից։[150]

Զ

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Զամենիգ.Զամենտիկին անվան կրճատ տարբերակը։Զամենտիկին[151]
Զամենտիկինիգ․Հայերեն ամեն և տիկին բառերից, իբր «ամենից մեծ տիկին»։Ամենտիկնի, Զամեն[151]
Զանազանիգ․Հայերեն զանազան բառից, որ թեև այժմ «տեսակ-տեսակ» իմաստն ունի, բայց Ոսկեդարյան հայերենում նշանակում էր «գեղեցիկ, չքնաղ», և այս իմաստն է որ ներկա է նաև այս անվան մեջ։Զանի, Զանուն[152]
Զանիիգ․Զանազան անվան կրճատ կամ փաղաքշական ձևն է։Զանուն, Զանազան[153]
Զատերար․Համարվում է Ծատուր անվան տարբերակներից, որ Աստվածատուր անվան կրճատ տարբերակն է։Ասծատուր, Ասվատուր, Ասպատուր, Ասատուր, Աստուր, Աստիկ, Ասո․ Ծատուր, Ծատի, Տատուր, Տատ, Աստվածատրիկ, Աստվածատուր[154]
Զատիկար․ և իգ․Հայերեն զատիկ «հարության տոն» բառից։[154]
Զարդարիգ․Հայերեն զարդար բառից։Զարդ, Զարդարիկ[155]
Զարդարիկիգ․Զարդար անվան փաղաքշականն է։[155]
Զարդխաթունիգ․Հայերեն զարդ և խաթուն բառերից։[155]
Զարմայրար․Հայերեն զարմ(անալ) և այր բառերից, իբր թե «զարմանալի այր»։[156]
Զարմանազանիգ․Հայերեն զարման(ալի) և զան «ցեղ, սերունդ» բառերից։Զարմազան[157]
Զարմանուհիիգ․Հայերեն զարման(ալ) բառից՝ իգականակերտ ուհի մասնիկով։[158]
Զարմուհիիգ․Ձևավորված է Զարմանդուխտ անունից և կամ իբրև իգական Զարմայր անվան։ Ձևապես զարմ «ցեղ, ազնիվ սերունդ» բառի իգականն է։[159]
Զգոնար․Հայերեն զգոն «խելոք, իմաստուն» բառից։պարսկերեն՝ Զիրաք[160]
Զեփյուռիգ․Հայերեն զեփյուռ «քաղցրաշունչ քամի» բառից, որ հունական ծագում ունի։[161]
Զինավորար․Հայերեն զինավոր բառից։[162]
Զմրուխտիգ․Զմրուխտ թանկագին քարի անունից։Զմրութ[163]
Զվարթիգ․Հայերեն զվարթ «ուրախ» ածականից։պարսկերեն՝հայերեն՝ Ուրախ (ար․)[164]
Զուզաիգ․Հայերեն զուզա, որ արծաթե դրամի տեսակի անուն է։[164]
Զորավարար․Հայերեն զորավար բառից։Զօրիկ[165]

Է

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Էլէնտիկինիգ․Հավանաբար հայերեն Է՛լ էն տիկին «նորից նույն տիկին» ձևից։[166]

Ը

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Ընծաիգ․Հայերեն ընծա «նվեր» բառից։[167]
Ընձակար․Հայերեն ինձ «վագր» բառի նվազականից։Ընձաք, Ընծաք, Ընծակ[168]
Ընձերար․Հայերեն ինձ բառի հոգնակի ընձեր ձևից։[168]
Ընձուղար․Հայերեն ընջուղ «երինջ» բառից։Ընջուղ[169]
Ընջուղար․Հայերեն ընջուղ «երինջ» բառից։Ընձուղ[169]

Թ

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Թագոսկիիգ․Հայերեն թագ և ոսկի բառերից, իբրև թե նա «ով ոսկի թագ ունի գլխին» (ակնարկելով մազերի ոսկենման դեղնավուն գույնը)։[170]
Թագուհիիգ․Հայերեն թագուհի բառից։լատ.՝ Regina, հուն․՝ ՎասիլիկԹագուհի, Դշխուն, Դշխու, Դժխո, Դժխու, Դշխոն, Դշխուհի, Դշխո, Բամբիշ, Թագուկ, Թագուշ, Թագու, Թագուն, Թագուհիցա[170]
Թագվորար․Հայերեն թագավոր բառից։արաբ․՝ باسل‎‎, հուն․՝ Βασίλειος, ΒασιλικήԱրքա, Թագավոր[171]
Թագվորշահար․Հայերեն թագավոր և պարսկերեն՝ شاه, շահ բառերից։[172]
Թաթար․Հայերեն թաթ «ձեռք» բառից։Թաթուլ, Բազուկ, Ձեռես, Թաթիկ, Թև, Թևիկ[173]
Թաթիկար․Հայերեն թաթ «ձեռք» բառի փաղաքշականից։Թաթուլ, Բազուկ, Ձեռես, Թաթ, Թև, Թևիկ[174]
Թաթուլար․Հայերեն թաթուլ «անասունների առջևի թաթը» բառից։Թաթիկ, Բազուկ, Ձեռես, Թաթ, Թև, Թևիկ[174]
Թանգ (Թանկ)ար․ և իգ․Հայերեն թանկ «թանկագին, արժեքավոր» բառից։թուրք․՝ ԲահալուԹանգիկ, Թանգեր, Թանգի[175]
Թանգագինիգ․Հայերեն թանկագին բառից։[176]
Թանգազիզիգ․Հայերեն թանկ և արաբերեն ազիզ «սուրբ, նվիրական» բառերից։[176]
Թանգերիգ․Հայերեն թանգ բառի հոգնակի ձևից։Թանգիկ, Թանգ, Թանկ, Թանգի[176]
Թանգիար․Կրճատված է փաղաքշական Թանգիկ ձևից։Թանգիկ, Թանգ, Թանկ, Թանգեր[176]
Թանգիկիգ․Թանգ անվան փաղաքշականն է։Թանգի, Թանգ, Թանկ, Թանգեր[176]
Թանգխաթունիգ․Թանգ անունից և խաթուն բառից, որ այս դեպքում ծառայում է իգականը արականից զանազանելու համար։[176]
Թանգմամաիգ․Հայերեն թանգ և մամա «մայր» բառերից։Թանգմայր[177]
Թանգմայրիգ․Հայերեն թանգ և մայր բառերից։Թանգմամա[177]
Թանգմելիքիգ․Հայերեն թանգ և արաբերեն մելիք բառերից։[177]
Թանգոցիգ․Հայերեն թանգ բառից՝ ոց մասնիկով, իբր «թանգանոց»։[177]
Թանգտիկինիգ․Հայերեն թանգ և տիկին բառերից։[178]
Թանգոիգ․Հայերեն Թանգ կամ Թանգիկ անունից կոչականի ո մասնիկով։[179]
Թառխաթունիգ․Հայերեն թառ և խաթուն բառերից․ առաջինը կրճատված է Անթառամ անունից։[180]
Թափիչար․Հայերեն թափիչ «լվացարար» բառից։[181]
Թևա՞ր․Հայերեն թև բառից։Թաթուլ, Բազուկ, Ձեռես, Թաթիկ, Թաթ, Թևիկ[182]
Թևիկար․Թև անվան փաղաքշական է։Թաթուլ, Բազուկ, Ձեռես, Թաթիկ, Թաթ, Թև[183]
Թիթեղնիկիգ․Հայերեն թիթեղն «թիթեռնիկ» բառի փաղաքշական է։[184]
Թոռնար․Հայերեն թոռն բառից։Թոռնիկ, Թոռուն[185]
Թոռնիկար․Հայերեն թոռն բառից։Թոռուն, Թոռն[185]
Թութակիգ․Համանուն թռչնի անունից։[186]
Թուխայրար․Հայերեն թուխ և այր «տղամարդ» բառերից։[187]
Թուխիկար․ և իգ․Հայերեն թուխ բառից։[188]
Թուխծամիգ․Հայերեն թուխ և ծամ բառերից, որ նշանակում է «սևահեր»։[188]
Թուխմանուկար․Հայերեն թուխ և մանուկ բառերից բարդված․ (բառարաններում թուխմանուկ նշանակում է «նոր հայտնված կամ անանուն սրբի գերեզման, որի վրա մի փոքրիկ տնակ են շինում՝ իբրև ուխտատեղի»)։[188]
Թփիկ?Հայերեն թուփ բառի գգվականն ձևն է։[189]

Ժ

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Ժամխաթունիգ.Հայերեն ժամ «եկեղեցի» և խաթուն բառերից․ իմաստն է «եկեղեցասեր կին»։[189]
Ժամհայրար․Հայերեն ժամ և հայր բառերից։ Երևի նշանակում էր «եկեղեցասեր մարդ»։[190]
Ժիրայրար․Հայերեն ժիր և այր «մարդ» բառերից և նշանակում է «ժիր տղամարդ»։[190]

Ի

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Իգիշուկի՞գ․Հայերեն էգ և իշուկ բառերից։[191]
Իմաստուհիիգ․Հայերեն իմաստ(ուն) բառից, ուհի մասնիկով։հուն․՝ Սոփիա[192]
Իշխանար․Հայերեն իշխան բառից։արաբ․՝ Մոլիք, պարսկերեն․՝ Խոսրով, հուն․՝ ՎասիլԻշխանիկ, Իշխանակ, Արքա, Թագվոր[193]
Իշխանուհիիգ․Հայերեն իշխան բառի իգականից։[194]
Իսկուհիիգ․Հայերեն իսկուհի բառից, որ նշանակում է «իսկական տիրուհի»։Ուսկուհի, Ուսկուկ, Ուսկուն, Ուսկում[195]
Իրավափառար․Հայերերն իրավ և փառք բառերից բարդված։հուն․՝Θεμιστοκλῆς[196]

Լ

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Լավհալիգ․Հայերեն լավ և արաբերեն حال «վիճակ, կացություն» բառերից։[197]
Լույսար․Հայերեն լույս բառից։[198]
Լույսխաթունիգ․Հայերեն լույս և խաթուն բառերից։[199]
Լույսպարոնար․Հայերեն լույս և պարոն բառերից։Պարոնլույս[199]
Լորիկիգ․Համանուն թռչնի անունից։[200]
Լուսաբերար․ և իգ․Հայերեն լուսաբեր «լույս բերող բառից» բառից, ակնարկությամբ Արուսյակի։[201]
Լուսանուշիգ․Հայերեն լույս և անուշ բառերից։[201]
Լուսբիքաիգ․Հայերեն լույս և թաթարերեն bika «տիկին» բառերից։[201]
Լուսդիհիար․Կազմված է հայերեն լույս բառից սակայն դիհիի իմաստն անհայտ է։[201]
Լուսեղենար․Հայերեն լուսեղեն «լույսից շինված» բառից։հուն․՝ Φωτεινα[201]
Լուսերար․Կամ հայերեն լույս բառի հոգնակին է, կամ Լուսերես ձևի կրճատ տարբերակը։Լուսերես?[202]
Լուսերեցար․Հայերեն լույս և երեց բառերից։[202]
Լուսիկար․ և իգ․Հայերեն լույս բառի գգվական լուսիկ ձևից։[202]
Լուսինիգ․Հայերեն լուսին բառից։[203]
Լուսնայիգ․Հավանաբար հայերեն լուսին բառի սեռականից։[203]
Լուսնթագիգ․Համանուն մոլորակի անունից։Լուսո[203]
Լուսոտար․Հայերեն լույս բառից ոտ մասնիկով, իբր լուսոտ «լուսավոր»։Լույսոտ, Լիսոտ[204]
Լսուտարար․Հայերեն լույս բառից, իբր «լսու (լույսի) տե՞ր»։[205]

Խ

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Խադար․Հայերեն խադ «թուր, սուր» բառից։Սուր[206]
Խաթունիկիգ․Խաթուն անվան հայաձև գգվականն է։[207]
Խաթունմամիգ․Հայաձև բարդություն, որ կազմված է խաթուն և մամ «տատ, մեծ մայր, հանիկ» բառերից։[207]
Խաժիկիգ․Հայերեն խաժ բառից (աչքերի գույնից առնված)։[208]
Խալերեսա՞ր․Հայերեն խալ և երես բառերից, իբր «երեսին խալ ունեցող»։[209]
Խաղաղությունար․Հայերեն խաղաղություն բառից։հուն․՝ Սուքիաս[210]
Խանապետար․Բարդված է պարսկերեն խան և հայերեն պատ բառերից, իբր «խաների պետը»։[211]
Խանատուրա՞ր․Բարդված է հայկական ձևով՝ պարսկերեն խան և հայերեն տուր բառերից, իբր «խանի տվածը կամ պարգևը»։[211]
Խաչաբաբաար․Հայերեն խաչ և թուրքերեն baba «հայր» բառերից։[212]
Խաչազիզար․Հայերեն խաչ և արաբերեն عزيز «սուրբ» բառերից։[212]
Խաչանեսար․Հայերեն խաչ բառից, բայց ազդված է Հովհանես, Վրթանես անուններից։[212]
Խաչանունար․Հայերեն խաչ և անուն բառերից։[212]
Խաչատուրար․Հայերեն խաչ և տուր բառերից, իբրև «խաչի տվածը»։Խաչիկ, Խաչուկ, Խաչո, Խեչո, Խաչի[212]
Խաչոար․Խաչատուր կամ Խաչիկ անվան կրճատումը։[213]
Խաչգունդար․Հայերեն խաչ և գունդ բառերից, այն է խաչվառի և խաչալամի վրայի գունդը։[214]
Խաչգռուզար․Հայերեն խաչ և գռուզ «գանգուր» բառերից, բայց անհասկանալի է թե ինչ կապ ունի գռուզը խաչի հետ։[214][215]
Խաչյանար․Հայերեն խաչ բառից յան մասնիկով։Խեչան[214]
Խաչելիսար․Հայերեն խաչ բառից, բայց մնացյալը անհայտ է։[214]
Խաչեղբայրար․Հայերեն խաչ և եղբայր բառերից
(Հայաստանում խաչեղբայրը կնքահոր օգնականն է՝ պսակի արարողության ժամանակ)։
[214]
Խաչենիկար․Հայերեն խաչ բառից՝ ճիշտ այն ձևով, ինչպես Սաթենիկ, Վարսենիկ, Արփենիկ, Նազենիկ անունները։[214]
Խաչերար․Հայերեն խաչ բառի հոգնակին է կամ Խաչերես անվան կրճատումը։Խաչերես[214]
Խաչերեսար․Հայերեն խաչ և երես բառերից։Խաչե՞ր[216]
Խաչեվարդար․Հայերեն խաչ և վարդ բառերից։[217]
Խաչիկար․Հայերեն խաչ բառի նվազականն է, որ գործածվում է իբրև Խաչատուր անվան փաղաքշականը։Խաչատուր[217]
Խաչիկաար․Հայերեն խաչ բառից, ինչպես ունենք աչիկա, լուսնկա, պարզկա։[218]
Խաչիպապար․Հայերեն խաչ և պապ բառերից։[218]
Խաչխաթունիգ․Հայերեն խաչ և խաթուն բառերից։[218]
Խաչմանար․Հայերեն խաչ և մանուկ բառերից։[219]
Խաչմելիքիգ․Հայերեն խաչ և արաբերեն melĩk՝ թագավոր կամ melek՝ հրեշտակ բառերից։[219]
Խաչոտար․Հայերեն խաչ բառից, բայց անհայտ է թե ի՞նչ է ոտ վերջավորությունը։[219]
Խաչուկար․Հայերեն խաչ բառից՝ այլ ձևով փաղաքշական, իբրև Խաչիկ։Խաչոկ, Խաչիկ[219]
Խաչումար․Հայերեն խաչում «խաչելություն» բառից։Խեչում[220]
Խաչպապար․Հայերեն խաչ և պապ բառերից։Խաչպապա, Խաչիպապ[220]
Խաչքոար․Հայերեն Խաչիկ անունից, լեհական ko փաղաքշական մասնիկով։Խաչիկ[220]
Խարտյաշար․ և իգ․Հայերեն խարտյաշ բառից։[221]
Խելոք?Հայերեն խելոք «իմաստուն» բառից։հունարեն՝ Սոֆիա (իգ․)Իմաստուհի (իգ․)[222]
Խերիգ․Խերխաթուն անվան կրճատ ձևն է։Խերխաթուն[223]
Խերբեգար․Ժողովրդական խեր «հայր» և թուրքերեն beg «իշխան» բառերից, իբր «բեգի որդի»։[224]
Խերխաթունիգ․Ժողովրդական խեր «հայր» և խաթուն բառերից, ամբողջը նշանակում է «հոր տիկինը, որ լինում է զավակի մայրը»։Հերխաթուն, Խեր[224]
Խերխերար․Ժողովրդական խեր «հայր» բառից կրկնված, իբրև «հոր հայրը, պապ»։Խեխե՞ր, Հերհեր[225]
Խերմելեքիգ․Ժողովրդական խեր «հայր» և արաբերեն melek «հրեշտակ» բառերից (իբրև թե հոր հրեշտակը)։[225]
Խերպարոնար․Ժողովրդական խեր «հայր» և պարոն բառերից, այսինքն «նա, որի հայրը պարոն է»։[225]
Խիզանիգ․Հայերեն խիզան «կին, աղջիկ» բառից։[226]
Խիլաիգ․Հայերեն խիլա «նվեր» բառից։[226]
Խիկարիգ․։[226]
Խնդակար․Ըստ երևույթին հայերեն խնդալ բառից է և նշանակում է «ուրախ»։[227]
Խնդիրար․Հայերեն խնդիր «խնդիրք, աղաչանք» բառից։[227]
Խնդունար․Հայերեն խնդուն «ուրախ» բառից։հուն․՝ ԻլարիոնՈւրախ, Զվարթ (իգ․)[227]
Խնդուշիգ․Հայերեն խնդալ «ուրախանալ» բայից։[227]
Խնդրածար․Հայերեն խնդրած բառից։[228]
Խնկենիիգ․Հայերեն խնկենի «1.խնկի ծառ․ 2․անուշահոտ» բառից։[228]
Խնկիկ?Հայերեն խունկ բառի փաղաքշականից։[228]
Խնձորիգ․Հայերեն խնձոր բառից։Խնձորիկթուրքերեն՝ Ալմա[228]
Խնձորիկիգ․Խնձոր անվան փաղաքշականն է։Խնձորթուրքերեն՝ Ալմա[228]
Խնձորշահար․Հայերեն խնձոր և պարսկերեն شاه (շահ) «թագավոր» բառերից, վերջինը այստեղ ծառայում է իբրև փաղաքշական մասնիկ։[228]
Խոճկորիկար․Հայերեն խոճկոր «խոզի ձագ» բառի փաղաքշականն է։[229]
Խոնարհիգ․Հայերեն խոնարհ բառից։[230]
Խոնարհ-Մելեքիգ․Հայերեն խոնարհ և արաբերեն melek «հրեշտակ» բառից։Խունարմելեք[230]
Խոստիկար․Հայերեն խոստում բառից, իբրև ուխտական զավակ։[231]
Խոցիգ․Կրճատված է Խոցադեղ անունից։Խոցադեղ (ար,), Խոցիկ(ար․)[232]
Խոցադեղար․Հայերեն խոց և դեղ բառերից։Խոցդեղ, Խոսդեղ, Խոց (իգ․), Խոցիկ[232]
Խոցիկար․Խոցադեղ անվան կրճատ և փաղաքշական ձևն է։Խոցդեղ, Խոսդեղ, Խոց (իգ․), Խոցադեղ[233]
Խումարիգ․Հայերեն գավառական խումար «գինարբ աչքերով» բառից։թուրքերեն՝ Xumar (իգ․)[234]
Խունկար․Հայերեն խունկ «կնդրուկ» բառից։Խնկիկ[235]

Ծ

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Ծածուրար․Աստվածատուր անվան կրճատումն է։Տատուր, Աստվածատուր[236]
Ծաղիկար․ և իգ․Հայերեն ծաղիկ բառից։թուրքերեն՝ Չիչաֆ (իգ․), լատիներեն՝ Ֆլորա (իգ․)[236]
Ծաղկանց?Հայերեն ծաղիկ բառի հոգնակի սեռականից։[236]
Ծաղկինեիգ․Հայերեն ծաղիկ բառից և -ինե վերջավորությամբ։[237]
Ծամիգ․Հայերեն ծամ «մազ» բառից․ անշուշտ կրճատված է Ծամեր կամ Ծամոսկի անունից։Ծամեր, Ծամիկ (ար․ և իգ․)[237]
Ծամերիգ․Հայերեն ծամ «մազ» բառի հոգնակիից։Ծամիկ (ար․ և իգ․), Ծամ[237]
Ծամիկար․ և իգ․Ծամ անվան փաղաքշականն է։Ծամեր, Ծամ[237]
Ծամոսկիիգ․Հայերեն ծամ և ոսկի բառերից, այսինքն «ոսկեգույն մազեր ունեցող, ոսկեհեր»։[238]
Ծառա՞ր․Հայերեն ծառ բառից։Ծառիկ, Ծառուկ[239]
Ծառայիկար․Հայերեն ծառա բառի փաղաքշականն է։[239]
Ծառիկար․Հայերեն ծառ բառից և Ծառ անվան փաղաքշականն է։Ծառ, Ծառուկ[239]
Ծառուկար․Հայերեն ծառ բառից և Ծառ անվան փաղաքշականն է։Ծառ, Ծառիկ[239]
Ծառպապաար․Հայերեն ծառ և պապա «հայր» բառերից։[239]
Ծատուրար․Աստվածատուր անվան կրճատումն է։Աստվածատուր, Ծածուր, Տատուր, Տիրատուր, Տեառնտուր, Տերտուր, Ասծատուր, Ասվատուր, Ասպատուր, Ասատուր, Աստուր, Աստիկ, Ասո, Ծատի, Տատ, Աստվածատրիկ, Զատեր[239]
Ծերար․Հայերեն ծեր «ծերունի» բառից։Ծերիկ, Ծերուկ, Ծերուն, Ծերոն, Հալվոր, Հալվորակ[239]
Ծերիկար․Հայերեն ծեր բառից և Ծեր անվան փաղաքշականն է։Ծեր, Ծերուկ, Ծերուն, Ծերոն, Հալվոր, Հալվորակ[240]
Ծերուկար․Հայերեն ծեր բառից և Ծեր անվան փաղաքշականն է։Ծեր, Ծերիկ, Ծերուն, Ծերոն, Հալվոր, Հալվորակ[241]
Ծերունար․Հայերեն ծերունի բառից։Ծեր, Ծերիկ, Ծերուկ, Ծերոն, Հալվոր, Հալվորակ[241]
Ծերոնար․Հայերեն ծեր բառից և Ծերուն անվան տարբերակն է։Ծեր, Ծերիկ, Ծերուկ, Ծերուն, Հալվոր, Հալվորակ[242]
Ծիածանիգ․Հայերեն ծիածան բառից։[243]
Ծիծառնիկար․Հայերեն ծիծառն բառից։[243]
Ծովի՞գ․Կրճատված է Ծովակ կամ Ծովիկ անունից։Ծովակ (իգ․), Ծովիկ (իգ․)[244]
Ծովակիգ․Հայերեն ծով բառի փաղաքշականից։Ծով (ի՞գ), Ծովիկ[244]
Ծովիկիգ․Հայերեն ծով բառից։Ծով (ի՞գ), Ծովակ[244]
Ծովինարիգ․Հայերեն գավառական ծովինար «փայլակ» բառից։Ծովո[244]
Ծովխաթունիգ․Հայերեն Ծով անունից և խաթուն «տիկին» բառից։[244]
Ծոցիկար․Հայերեն ծոց բառի փաղաքշականից։[245]

Կ

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Կայծակար․Հայերեն կայծակ բառից։Փայլակ[246]
Կանանցիգ․Հայերեն կանանց բառից, որ կին բառի հոգնակի սեռական հոլովն է։ Կրճատված է Կանանցտիկին անունից։Կանացտիկին[247]
Կանաչար․Հայերեն կանաչ բառից, իբրև թարմության և կենդանության նշան։[247]
Կապույտար․Հայերեն կապույտ բառից։Կապուտիկ[248]
Կապուտիկար․Հայերեն կապույտ բառից։Կապույտ[248]
Կատարյալիգ․Հայերեն կատարյալ բառից։արաբերեն՝ Թամամ[249]
Կատիկիգ․Անհայտ։[250]
Կարապետար․Հայերեն կարապետ բառից, որ նշանակում է «առաջնորդ, թագավորի առջևից առաջից գնալով ճանապարհ բաց անող» (ակնարկությամբ Հովհաննես Մկրտչի)։Կարպիս, Կրպե, Կրպո, Կարո, Կաբի, Կարապետիկ[251]
Կարապետիկար․Կարապետ անվան փաղաքշականն է։Կարպիս, Կրպե, Կրպո, Կարո, Կաբի, Կարապետ[252]
Կարճիկար․Հայերեն կարճ բառի փաղաքշականն է։[253]
Կարմիրար․Հայերեն կարմիր բառից։[253]
Կաքավար․ և իգ․Համանուն թռչնի անունից։[254]
Կենսաբերար․Հայերեն կենսաբեր «կյանք բերող» բառից։[254]
Կեչեղակար․Հայերեն կաչաղակ թռչնանվան ժողովրդական ձևից։[254]
Կեռասիգ․Հայերեն կեռաս պտղանունից։Կեռիաս[255]
Կեցունար․Հայերեն կեցուն «երկայնակյաց, մնացական» բառից։[256]
Կթուն?Հայերեն ժողովրդական կթուն բառից, որ Մուշի, Վանի և Նոր Բայազետի բարբառներում նշանակում է «նուշի, ընկույզի ևն միջուկը, որ կորիզի մեջ ծածկված է»։[257]
Կլորի՞գ․Հայերեն կլոր «գնդլիկ» բառից։Կլորիկ[258]
Կոկոնար․Հայերեն կոկոն բառից։[259]
Կույսար․Հայերեն կույս բառից։[260]
Կոռնակար․Ըստ Հրաչյա Աճառյանի կորյուն բառի գգվականն է կամ հայերեն կռնակ «թիկունք» բառից։Կռնակ[261]
Կորյունար․Հայերեն կորյուն «առյուծի ձագ» բառից։լատիներեն՝ Լևոն, հունարեն՝ Ղևոնդ, թուրքերեն՝ Ասլան, պարսկերեն՝ Ջվանշիր, արաբերեն՝ Ասադ, Հայդար[262]
Կորկոտակար․Հայերեն կորկոտ «թեփահանած և ջարդված ցորեն» բառից։[263]
Կորնկանար․Հայերեն կորնգան կամ կորնկան բառից, որ նշանակում է «առվույտի նման մի խոտ, onobrychis sativa»։[263]
Կուրտար․Հայերեն կուրտ «ներքինի» բառից (սակայն հավանաբար անձնանուն չէ)։[264]
Կտրիճար․Հայերեն կտրիճ «քաջ» բառից։[264]

Հ

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Հազարար․Կրճատված է Հազարապետ անունից։Հազարապետ[265]
Հազարապետար․Հայերեն հազարապետ «հազար զինվորների պետ» բառից։Հազար[266]
Հազարբեգար․Հայերեն հազար և թուրքերեն beg բառերից, իբրև հազարի վրա իշխող։[266]
Հազարդեղար․Հայերեն հազար և դեղ բառերից (իբր թե հազար ցավի դեղ)։[267]
Հազարմարդար․Հայերեն հազար և մարդ բառերից (իբրև թե նա որ հազար մարդ արժի)։[267]
Հազարջանար․Հայերեն Հազար կրճատ անունից ջան գգվականով։[268]
Հազարվարդիգ․Հայերեն հազար և վարդ բառերից, իբրև «հազար թերթով վարդ»։Հազրավարդ, Հազավարդ[268]
Հալվորար․Հայերեն ալևոր բառի ժողովրդական հալվոր ձևից։Ծեր, Ծերիկ, Ծերուկ, Ծերուն, Ծերոն, Հալվորակ[269]
Հալվորակար․Հալվոր անվան գգվականն է։Ծեր, Ծերիկ, Ծերուկ, Ծերուն, Ծերոն, Հալվոր[269]
Հաղթուհիիգ․Հայերեն հաղթել բայից։լատիներեն՝ Victoria[270]
Հաճությունար․Հայերեն հաճություն (աստվածային հաճություն) բառից։արաբերեն՝ ՌիզաՀանութ[271]
Համակարար․Հայերեն համակար բառից, որ մերթ նշանակում է «համազոր» և մերթ կրճատված է համարակար բառից։[272]
Համասպրուհիիգ․Հայերեն համասպրում ծաղկանունից՝ ուհի մասնիկով։[273]
Համասփյուռիգ․Հայերեն համասփյուռ ծաղկի անունից։Համաս, Համասիկ, Համասիա, Համասիե[273]
Համավարար․Հայերեն համավար «մեկտեղ դրած, մեկտեղ խառնված» բառից։[273]
Համավորիգ․Հայերեն համավոր բառից, որի բուն նշանակությունն է «համեղ, անուշ», բայց Պոլսի բարբառում նշանակում է «համեստ, պարկեշտ»։[274]
Համբարձումար․Հայերեն համբարձում բառից, ակնարկությամբ Քրիստոսի համբարձումը։Խամպարցիկ, Համփո, Համբար, Համփիկ, Բարցի[274]
Համեղիգ․Հայերեն համեղ բառից։[274]
Համեստիգ․Հայերեն համեստ «պարկեշտ» բառից։[274]
Հայաստանիգ․Համանուն երկրի անունից։[275]
Հայխաթունիգ․Հայ և խաթուն բառերից։Խայխաթուն, Խախաթուն, Խալխաթուն, Հալխաթուն[276]
Հայկազնար․Հայկ և ազն «ցեղ, սերունդ» բառից։[277]
Հայկակար․Հայկ անունից՝ ակ փաղաքշական մասնիկով։[277]
Հայկանդուխտիգ․Հայկ անունից և դուխտ «աղջիկ» բառից․ ան մասնիկը ավելորդ հավելված է, որ առաջացել է Հայկանուշ անվան նմանությամբ։[278]
Հայկանուշիգ․Հայկ անունից և անուշ բառից, որ «աղջիկ» նշանակությունն ունի։[278]
Հայկասերար․Հայկ անունից և սեր բառից, իբր թե «Հայկի սերունդից, Հայկից սերված»։[278]
Հայկուհիիգ․Հայկ անունից՝ ուհի իգականակերտ մասնիկով։Հայկուկ, Հայկուշ[278]
Հայոցար․ և իգ․Հայ բառի հոգնակի սեռականից, իբր թե «Հայոց ազգից»։[278]
Հայրար․Հայերեն հայր բառից։[279]
Հայրաձայնար․Հայերեն հայր և ձայն բառերից, իբր թե «նա, որի ձայնը նման է հոր ձայնին»։[280]
Հայրանար․Հայրանուն բառից կրճատված (քիչ հավանական է, որ ծագած լինի արաբերեն «հիացած, զարմացած» բառից)։Հերան, Խերան[280]
Հայրանունար․Հայերեն հայր և անուն բառերից։Հերան, Հայրան, Խերան[280]
Հայրանտոնար․Հայերեն հայր բառից և Անտոն անունից։[280]
Հայրանցիգ․Հայերեն հայր բառից, իբր «հերանց, հերանց տնից»։[281]
Հայրապետար․Հայերեն հայրապետ «կաթողիկոս կամ վանահայր» բառից։Հայրիկ, Հայրի, Հայրո, Խռպո, Հարպետ, Հերո, Խերու[281]
Հայրատեղար․Հայերեն հայր և տեղ բառերից, իբր «նա, ով իր հոր տեղն է բռնել կամ պիտի բռնի»։[282]
Հայրմելիքիգ․Հայերեն հայր և արաբերեն melik բառերից, իբր թե «նա, որի հայրը մելիք է»․ ըստ Հրաչյա Աճառյանի՝ ձևափոխված է Հայրմելեք (Խերմելեք) ձևից։[283]
Հայրուկար․Հայերեն հայր բառից՝ ուկ փաղաքշական մասնիկով։[284]
Հանիկիգ․Հայերեն հանի բառի փաղաքշական հանիկ «մեծ մայրիկ, տատիկ» ձևից։[285]
Հատմելեքիգ․Հայերեն հատ և արաբերեն melek «հրեշտակ» բառերից։[286]
Հարազատար․Հայերեն հարազատ բառից։[286]
Հարկևորի՞գ․Հայերեն ժողովրդական հարկևոր «հարգո, հարգելի» բառից։[287]
Հասմիկիգ․Համանուն ծաղկի անունից։Պարսկերեն՝ Եասմին[288]
Հավանակար․Ենթադրաբար հայերեն հավանել բայից, իբրև «դյուրահավան, շուտ հավատացող»։[289]
Հավիկիգ․Հայերեն հավիկ «թռչնակ» բառից։[289]
Հավիտյանար․Հայերեն հավիտյան բառից։[290]
Հավուկար․Հայերեն հավ «թռչուն» բառից։[291]
Հավսարիգ․Հայերեն հավասար բառի ժողովրդական հավսար ձևից։[291]
Հարությունար․Հայերեն հարություն բառից, ակնարկությամբ քրիստոսի հարության։հունարեն՝ ԱնաստասԱրութին, Արթին, Արութ, Հարութ, Հարո, Արթո, Արթաքի, Թյունի, Աթյուն[292]
Հեղնարիգ․Հայերեն ժողովրդական եղնար «էգ եղնիկ» բառից։Եղինար, Եղնար[293]
Հերատուկիգ․Նշանակում է «մազերը կտրած»։[294]
Հերիքիգ․Հայերեն հերիք «բավական» բառից։թուրքերեն՝ Եթար, BasdiԲավական[295]
Հերիքեկիգ․Հերիք անվան փաղաքականն է։[296]
Հերիքմամիգ․Հայերեն հերիք և մամ բառերից, իբր թե «նա, որ հերիքում կամ օգնում է մամին կամ մորը»։[297]
Հերիքնազիգ․Հայերեն հերիք և նազ բառերից, իբր թե «հերիք ինչքան նազ ես անում»։[297]
Հերհերար․Հայերեն հայր բառի կրկնությամբ բարդված, իբր հոր հայր «պապ»։Խերխեր[297]
Հիմարիգ․Հայերեն հիմար բառից։Ապուշ[298]
Հնազանդիգ․Հայերեն հնազանդ բառից։[299]
Հոգեդեղար․Հայերեն հոգի և դեղ բառերից, իբր «ծնողների համար հոգու դեղ կամ ճար»։[300]
Հոգիար․Հայերեն հոգի բառից։պարսկերեն՝ Ջանիկ[300]
իգ․Հայերեն հոգի և քնար բառերից։[300]
Հողաբաշխար․Հայերեն հող և բաշխել բառերից։[300]
Հողիկար․Հայերեն հող բառի փաղաքշական ձևից, իբրև համեստության նշան։արաբերեն՝ Թուրաբ[301]
Հոյար․[302]
Հոռոմտիկինիգ․Հոռոմ և տիկին բառերից, իբրև «Հոռոմի, այսինքն՝ Իկոնիայի Սելջուկյան սուլթանի իշխանուհի»։Հոռոմխաթուն[303]
Հովադեղար․Հայերեն հով և դեղ բառերից, իբրև «սրտի հովացման դեղ կամ ճար»։[303]
Հովիկար․Հայերեն հով բառի փաղաքշականն է, ոմանք համարում են Հովհաննես անվան կրճատ ձևը․ Հովադեղ անվան գյուտից հետո, կարելի է ընունել թե այս էլ նրա կրճատ կամ փաղաքշական ձևն է։[303]
Հորդորար․Հայերեն հորդոր «մեղմ, հանդարտ» բառից։[304]
Հրաչյաար․ և իգ․Հայերեն հուր և աչք բառերից։Հրաչիկ (ար․), Հրաչ (ար․), Հրաչուհի (իգ․)[305]
Հրաչիկար․Կրճատված է Հրաչյա անունից, սակայն օգտագործվում է միայն որպես արական անուն։Հրաչ, Հրաչյա (ար․ և իգ․), Հրաչուհի (իգ․)[306]
Հրաչուհիիգ․Հրաչյա անվան իգականն է։Հրաչ, Հրաչյա (ար․ և իգ․), Հրաչիկ (ար․)[306]
Հրավարդիգ․Հայերեն հուր և վարդ բառերից, իբրև «կրակի նման կարմիր»։[307]
Հրարփիիգ․Հայերեն հուր և արփի բառերից, իբրև «հրափայլ արև»։[307]
Հրեղենիգ․Հայերեն հրեղեն բառից։[307]
Հույսար․Հայերեն հույս բառից։Հունարեն՝ (իգ․), ռուսերեն՝ Надежда (իգ․)Հուսիկ[308]
Հուշապար․Հայերեն վիշապ բառի ժողովրդական ուշապ կամ հուշապ ձևից։[309]
Հուսակար․Հայերեն հույս բառից։Հույս, Հուսիկ[309]
Հուսամար․Հայերեն հուսամ «հույս ունեմ, հուսով եմ» բայից։[309]
Հուսբիքա[Ն 2]իգ․Հայերեն հույս և թաթարերեն bika «տիկին» բառերից։[310]
Հույսեր[Ն 3]ա՞ր․Հայերեն հույս բառի հոգնակին է։Հույս, Հուսիկ, Հուսակ[310]
Հուսիկար․ և իգ․Հայերեն հույս բառից։Հույս, Հուսիկ, Հուսակ, Հույսե՞ր[310]

Ձ

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Ձագիկար․Հայերեն ձագ բառի փաղաքշականն է։թուրքերեն՝ Եավրի, պարսկերեն՝ Բալա[307]
Ձայնիկիգ․Հայերեն ձայն բառից։[311]
Ձորենիա՞ր․1.Ձոր բառից, իբրև «ձորաբնակ» 2.Ծորենի «ծոր պտղի թուփը» 3.Ցորեն բառից։[311]
Ձուիկիգ․Հայերեն ձու բառի գգվականից (Պոլսի բարբառով նշանակում է «թեթևսոլիկ»)։[311]
Ձոնիկար․Հայերեն ձոն «նվեր» բառից։[311]

Ճ

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Ճարար․Հայերեն ճար «դեղ» բառից։Դեղ, Դեղիկ[312]
Ճգնավորար․Հայերեն ճգնավոր բառից։[312]
Ճերմակար․Հայերեն ճերմակ «սպիտակ» բառից։[312]
Ճնճղուկար․Հայերեն ճնճղուկ թռչնանունից։[313]

Մ

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Մագաղաթիգ․Հայերեն մագաղաթ բառից, որ ասորական փոխառություն է։[314]
Մախազար․Հայերեն Մաղխազ «Հայ Արշակունիների թիկնապահ զորքի պետը (ժառանգաբար ընտրվում էր Խորխոռունիների տոհմից)» բառից սարքված։Մաղխազ[315][316]
Մահտեսիար․Հայերեն մահտեսի «Երուսաղեմ ուխտի գնացած» բառից, որ փոխառյալ է արաբերեն muqdasi հոմանիշից և հայերենում այսպես ձևափոխված։[317]
Մաղխազար․Հայերեն մաղխազ բառից։Մախազ[318]
Մամաիգ․Հայերեն մամ «տատ կամ մայր» բառից։Մամախաթուն, Մամատիկին, Մամաք, Մամքան, Մամուշ[318]
Մամադեդաիգ․Հայերեն Մամա անունից և վրացերեն՝ დედა deda «մայր» բառից։[319]
Մամախաթունիգ․Հայերեն Մամա անունից՝ խաթուն պատվանունով։Մամխաթուն, Մամատիկին[319]
Մամաջանար․Հայերեն մամ «մայր» և պարսկերեն՝ جان «հոգյակ» բառից, իբր թե «մոր հոգյակը, շատ սիրելին»։[320]
Մամատատիգ․Հայերեն մամ «մայր» և տատ բառերից, իբր թե «մոր տատ»։[320]
Մամատիկինիգ․Հայերեն Մամա անունից և տիկին բառից։Մամխաթուն, Մամախաթուն[320]
Մամերիգ․Հայերեն մամ «տատ» բառի հոգնակիից (այս անունը տվել են նորածին աղջկան, իբրև հիշատակ երկու տատերի)։[321]
Մամեիգ․Հայերեն մամ «տատ կամ մայր» բառից։[321]
Մամիկիգ․Հայերեն մամ «մայր կամ տատ» բառի փաղաքշականից։[322]
Մամոցիգ․Հայերեն մամ «տատ» բառի հոգնակի սեռական հոլովից։[323]
Մամուկսթիիգ․Հայերեն մամուկ «տատիկ» և արաբերեն «տիկին» բառերից։[323]
Մամսթիիգ․Հայերեն մամ «մայրիկ» և արաբերեն «տիկին» բառերից։[324]
Մամփորիկ?Հայերեն մամ «մայր» և փոր բառերից, կամ նշանակում է «ամուսնու կենդանության ժամանակ հղիացած և նրա մեռնելուց հետո ծնված զավակ» կամ «երեխա, որի ծննդյան ժամանակ մայրն էլ մահանում է»։[324]
Մայրանուշիգ․Հայերեն մայր և անուշ բառերից, իբր թե «մոր անուշ աղջիկը»։[325]
Մայրանունիգ․Հայերեն մայր և անուն բառերից (այսպես են կոչել աղջկան, որովհետև զավակներին ծնողների անունը դնել սովորություն չէ հայերի մեջ)։[325]
Մայրապետիգ․Հայերեն մայր և պետ բառերից։[325]
Մայրացյալիգ․Հայերեն մայրանալ «մայր դառնալ» բայից։[325]
Մայրխաթունիգ․Հայերեն մայր և խաթուն բառերից։Մայրտիկին[326]
Մայրտատիկիգ․․Հայերեն մայր և տատիկ բառերից։Մերտատիկ[326]
Մայրտիկինիգ․Հայերեն մայր և տիկին բառերից։Մայրխաթուն[326]
Մայրփաշաիգ․Հայերեն մայր և թուրքերեն փաշա բառերից։Մերփաշա[326]
Մանաիգ․Կրճատված է Մանանա ձևից։[326]
Մանանիգ․Կրճատված է Մանանա ձևից։[327]
Մանանաիգ․Հայերեն մանանա «գազպեն» բառից։Մաննա, Մանան, Մանա[327]
Մանանեխիգ․Կամ հայերեն մանանեխ բառից կամ աղավաղված է մանանա բառից։[328]
Մանիշակիգ․Հայերեն մանուշակ ծաղկանունից։Մանուշակ[329]
Մանկասարար․Հայերեն մանուկ և պարսկերեն sar «գլուխ» բառերից, իբր թե «մանուկների գլուխը, ուսուցիչ կամ վարժապետ»։Մանգասար, Մանգի, Մանկավագ[330]
Մանկավագար․Հայերեն մանուկ և ավագ բառերից, իբր թե «մանուկների գլուխը, ուսուցիչ կամ վարժապետ»։Մանգասար, Մանգի, Մանկասար[331]
Մանկիկար․Հայերեն մանկիկ բառից, որ մանուկ բառի փաղաքշականն է։ Համարվում է նաև Մանկասար անվան կրճատումը։Մանկի, Մանկուկ[331]
Մանկլավար․Հայերեն մանկլավիկ «արքունի սպասավոր» բառի կրճատ ձևն է։[332]
Մանկուկար․Հայերեն մանուկ բառի գգվականն է։Մանկիկ, Մանկի[332]
Մանկտավագար․Հայերեն մանկտի և ավագ բառերից, իբրև «մանուկների ավագ, ուսուցիչ կամ վարժապետ»։Մանկավագ[332]
Մանուկար․Հայերեն մանուկ բառից։Մանկիկ, Մանկուկ, Մանկի[333]
Մասներար․Հայերեն մասներ «մասունքներ» բառից։[334]
Մասուրար․ և իգ․Հայերեն ժողովրդական մասուր (վարդի) բառից։Մասպուռ (սեռն անհայտ), Մասփուր (իգ․), Մասուր (ար․)[334]
Մարախար․Հայերեն մարախ «մորեխ» բառից։լատիներեն՝ Locusta[335]
Մարասա՞ր․Ամարաս ուխտատեղիի անունից կրճատված։[336]
Մարգար․Հայերեն մարգ «արոտավայր, մարգագետին» բառից։[336]
Մարգարեար․Հայերեն մարգարե բառից։Մարգար, Մարգարա, Մարգարան[336]
Մարգարիտիգ․Հայերեն մարգարիտ բառից։Մարգո[337]
Մարեմթագիգ․Մարիամ անունից և հայերեն թագ բառից։Մարիամթագ[338]
Մարեմտուր?Եբրայերեն Մարիամ անունից և հայերեն տուր բառից։[338]
Մարերիիգ․Իբր թե Հայկ նահապետի աղջիկներից մեկի անունն է, որից առաջացել է հայոց մարերի ամսանունը։[339]
Մարխաթունիգ․Ըստ Հրաչյա Աճառյանի կրճատված է Հիմար-խաթուն ձևից։[340]
Մարտիկար․Հայերեն մարտիկ «մարտնչող, ռազմիկ, քաջամարտիկ» բառից։[341]
Մաքրինեիգ․Հայերեն մաքուր բառից։Մակրինե, Մակրինա[342]
Մաքրուհիիգ․Հայերեն մաքուր բառից։Մաքրիկ[342]
Մեխակար․Հայերեն մեխակ ծաղկանունից։[343]
Մեծառար․Հայերեն մեծ բառից, սակայն առ-ի նշանակությունը անհայտ է։[343]
Մեծատուրար․Հայերեն մեծ և տուր բառերից։[343]
Մեծավագար․Հայերեն մեծ և ավագ հոմանիշներից։Մեծերեց[344]
Մեծերեցար․Հայերեն մեծ և երեց բառերից։Մեծավագ[344]
Մեծխաթունիգ․Հայերեն մեծ և խաթուն բառերից։Մեծտիկին[344]
Մեծպարոնար․Հայերեն մեծ և պարոն բառերից։թաթարերեն՝ Uluxan[345]
Մեծտիկինիգ․Հայերեն մեծ և տիկին բառերից։թաթարերեն՝ UlubikaՄեծխաթուն[346]
Մեհեկիար․Հայերեն մեհեկի ամսանունից․ իբր թե Հայկ նահապետի 7 որդիներից մեկն էր։[346]
Մեղուշիգ․Հայերեն մեղր բառի փաղաքշական ձևից կազմված։[347]
Մեղրիկար․Հայերեն մեղր բառից կամ Մեղրի տեղանունից։[347]
Մենակեցար․Հայերեն մենակյաց բառից։[347]
Մենիկիգ․Հայերեն մենիկ «մենակ» բառից։[348]
Մենտիկինիգ․Հայերեն մեն «մինակ, մի հատիկ» և տիկին բառերից, իբր թե տիկին որ իր նմանը չունի։[348]
Մերիկիգ․Հայերեն մայրիկ բառի ժողովրդական ձևից։[349]
Մեսրոպար.
Միհրանուշիգ․Հայերեն Միհրան անունից և անուշ բառից։[350]
Մինիգ․Հայերեն մին «միակ, մի հատիկ» բառից։Մինիկ[351]
Մինիկիգ․Հայերեն մին «միակ, մի հատիկ, աննման» բառից։Մին[352]
Մինքույրիգ․Հայերեն մին «միակ, մի հատիկ» և քույր բառերից, իբր «միակ քույրը»։[352]
Մխիթարար․Հայերեն մխիթար «սփոփանք, մխիթարանք» բառից։Եբրայերեն՝ Նավում, Մանայեմ, Մանայեն, արաբերեն՝ Թասալու[353]Մխիթարիկ, Մխիթարուկ, Մխիկ, Խիթար, Մխիթարիչ[354]
Մխիթարիչար․Հայերեն մխիթար «սփոփանք, մխիթարանք» բառից։Եբրայերեն՝ Նավում, Մանայեմ, Մանայեն, արաբերեն՝ Թասալու[353]Մխիթարիկ, Մխիթարուկ, Մխիկ, Խիթար, Մխիթար[355]
Մկրտիչար․Հայերեն մկրտել բայից, ակնարկությամբ Հովհաննես Մկրտիչի։Մկըր, Միկիչ, Մակիչ, Մուկուչ, Մակի, Մակլի․ ռուսական ձևով՝ Նիկիտ[356]
Մկրտումար․Հայերեն մկրտում բառից, ակնարկությամբ Հիսուսի մկրտության՝ Հորդանան գետում։[357]
Մնացականար․Հայերեն մնալ բայից (մնացական լինի, երկար կյանք ունենա)։թուրքերեն՝ Դուրսուն, Դուրասան, Դուրղան, Դուրղայա, Դուրալի, Դուրմիշ, Դուրմիշխան, Ղալասան, իտալերեն՝ DanteԿեցուն, Մնաց, Մացակ, Մանցո, Մացո, Մնա՞կ[358]
Մշակար․Հայերեն մշակ «երկրագործ» բառից։Հունարեն՝ Գեորգ[359]
Մոգապաշտեար․Հայերեն մոգ և պաշտել բառերից, իբր «մոգերին ծառայող»։[359]
Մոմեղենար․Հայերեն մոմեղեն «մոմից շինված» բառից։[360]
Մոմիկար․Հայերեն մոմ բառի փաղաքշականից։[360]
Մուկնար․Հայերեն մուկն բառից։[361]
Մունթիկար․Հայերեն մոնթ (ժողովրդական՝ մունթ) «փոքրավոր, աշակերտ» բառից։[362]
Մուշկար․Հայերեն մուշկ բառից։[363]
Մուրիկար․Հայերեն մուրիկ «մուրացիկ» բառից։[364]
Մոքոսար․Հայերեն ժողովրդական մոքոս «մեծ, խոշոր» բառից։[365]
Մռավար․Արցախի Մռավ սարի անունից, որ հայերեն մառ «մթություն, մշուշ» բառից է և նշանակում է «մշուշոտ, մշուշապատ»։[365]
Մրգիկար․Հայերեն մրգիկ բառից, որ միրգ «պտուղ» բառի փաղաքշականն է։[366]
Մրջյունիկար․Հայերեն մրջյուն բառի նվազականից։[367]
Մորեհամար․Հայերեն մայր, մոր և համ բառերից, իբր թե «մոր համը տվող, մորը նման, մայրնմանակ»։[368]

Յ

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Յուղար․Հայերեն յուղ բառից։Հունարեն՝ Եղեոն, Մյուռոն[369]
Յուղաբերիգ․Հայերեն յուղաբեր «եղ բերող» բառից, ակնարկությամբ այն կանանց, որոնք խունկ և յուղ բերին Հիսուսի գերեզմանին։Օղաբեր, Յուղիկ[369]
Յուղիկիգ․Հայերեն յուղաբեր «եղ բերող» բառից, ակնարկությամբ այն կանանց, որոնք խունկ և յուղ բերին Հիսուսի գերեզմանին։Օղաբեր, Յուղաբեր[369]

Ն

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Նազանիիգ․Հայերեն նազանի «նազելի» բառից։[370]
Նազելիիգ․Հայերեն նազելի ածականից։[371]
Նազենիա՞ր․Հայերեն նազենի ձևով ածականից։Նազենիկ[371]
Նազենիկիգ․Հայերեն նազ բառից -ենի, -ենիկ մասնիկով։Նազենի, Նազիկ[371]
Նազիիգ․Կրճատ ձևն է Նազիկ անվան։Նազիկ[372]
Նազիկիգ․Կրճատ ձևն է Նազենիկ անվան։Նազենիկ[372]
Նազուկիգ․Հայերեն նազ բառից՝ փաղաքշական ուկ մասնիկով։Նազիկ[373]
Նազուտիգ․Հայերեն նազ բառից՝ ուտ (ոտ) մասնիկով, իբր «նազով, նազելի»։[373]
Նախշունիգ․Հայերեն նախշուն «նկարեն, զարդարուն, գեղեցիկ» բառից։[374]
Նահապետար․Հայերեն նահապետ բառից։[374]
Նահատակար․Հայերեն նահատակ բառից։[375]
Նաներիգ․Հայերեն նան «տատ» բառի հոգնակին է, որով ծնողները հարգում են իրենց մայրերի հիշատակը։[376]
Նանիկիգ․Հայերեն նան «տատ» բառի փաղաքշականն է։[376]
Նանուշիգ․Հայերեն նան «մայր կամ տատ» բառի գգվականն է։[376]
Նապաստակար․Հայերեն նապաստակ բառից։[377]
Նարդուհիիգ․Հայերեն նարդոս ծաղկանունից՝ -ուհի մասնիկով։Նարդիկ[378]
Նարեկար․Նարեկ գյուղի անունից, որով կոչվել է Գրիգոր Նարեկացին և իր Նարեկ աղոթագիրքը։[378]
Նարինջիգ․Նարինջ պտղանունից կամ ուղղակի պարսկերեն անունից։[379]
Նավասարդար․Հայերեն նավասարդ ամսանունից, որ Հին Հայոց տոմարով Նոր տարին է։պարսկերեն՝ Նավռուզ[380]
Նշանար․Հայերեն նշան բառից, ակնարկությամբ խաչի նշանի։[381]
Նշանուհիիգ․Նշան անվան իգականից կազմված։[381]
Նորազնար․Հայերեն նոր և ազն բառերից։[382]
Նորմայրիգ․Հայերեն նոր և մայր բառերից։[382]
Նորամիրար․Հայերեն նոր և արաբերեն «իշխան» բառերից։Նորապետ[382]
Նորայրար․Հայերեն նոր և այր «մարդ» բառերից։հունարեն՝ Νεανδρος[382]
Նորապետար․Հայերեն նոր և պետ բառերից։Նորամիր[382]
Նորատունկար․Հայերեն նոր և տունկ բառերից։Նորտունկ, Նորդուկմ Նորտուկ[383]
Նորարևար․Հայերեն նոր և արև բառերից։[384]
Նորավագար․Հայերեն նոր և ավագ բառերից։Նորապետ[384]
Նորեսար․Հայերեն նոր բառից՝ անհայտ -ես մասնիկով։[384]
Նորիար․Հայերեն նոր բառից․ հավանաբար կրճատված է Նորիկ ձևից։Նորի՞կ[384]
Նորիկար․Հայերեն նոր բառից՝ -իկ փաղաքշական մասնիկով։[384]
Նորինար․Հայերեն նոր բառից՝ -ին մասնիկով?։[384]
Նորխաթունիգ․Հայերեն նոր և խաթուն բառերից։Նորտիկին[385]
Նորհատար․Հայերեն նոր և հատ (հատիկ) բառերից։[385]
Նորմանուկար․Հայերեն նոր և մանուկ բառերից։[385]
Նորշահար․Հայերեն նոր և պարսկերեն šāh՝ «թագավոր» բառերից։[385]
Նորուկար․Հայերեն նոր բառից, -ուկ փաղաքշական մասնիկով։[386]
Նորպարոնար․Հայերեն նոր և պարոն բառերից։Նորխաթուն (իգ․)[386]
Նորվարդար․Հայերեն նոր և վարդ բառերից։[386]
Նորտիկինիգ․Հայերեն նոր և տիկին բառերից։Նորխաթուն[386]
Նվերար․ և իգ․Հայերեն նվեր բառից։Պարգև, Ընծա[387]
Նունուֆարար․ և իգ․Նունուֆար ծաղկանունից։[388]
Նուշիկիգ․Ըստ Հրաչյա Աճառյանի նուշ «բադամ» բառից։Նշե, Նշո[389]
Նուշուշար?Հայերեն նուշ և շարք բառերից, իբր թե «շարոցի համար թելի վրա շարված նուշի շարք»։[390]

Շ

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Շահասպրամի՞գ․Համանուն ծաղկի անունից։[391]
Շահերար․Հայերեն շահ բառի հոգնակին է։[392]
Շահմամիգ․Պարսկերեն šāh՝ «թագավոր» և հայերեն մամ «մայր, տատ» բառերից։[393]
Շահպարոնար․Պարսկերեն šāh՝ «թագավոր» և հայերեն պարոն բառերից բարդված։[394]
Շահտիկինիգ․Պարսկերեն šāh՝ «թագավոր» և հայերեն տիկին բառերից, իբրև «շահի տիկին լինելու արժանի, թագուհի»։[395]
Շաղիկիգ․Շաղոսկի անվան փաղաքշականն է։[396]
Շաղոսկիիգ․Հայերեն շաղ և ոսկի բառերից, իբր նա որի գլխին ոսկի է շաղած․ դեղին ոսկեգույն մազերի համար է ասված։[396]
Շամամիգ․Հայերեն շամամ պտղանունից։Շամի[397]
Շատաղեկար․Հայերեն շատ և աղեկ բառերից բառդված։[398]
Շատարևար․Հայերեն շատ և արև բառերից․ բուն նշանակում է «երկարակյաց»։Արևշատ[398]
Շատեմայրիգ․Հայերեն շատ և մայր բառերից, իբր «բազում երեխաների մայր»։[399]
Շատեր?Հայերեն շատ բառի հոգնակիից, իբրև շատ տարիներ ապրելու մաղթանք։[399]
Շատլույսար․Հայերեն շատ և լույս բառերից, իբր թե ավետիք տալու պես, աչքդ լույս։[400]
Շատուկար․Շատլույս կամ Շատարև անվան կրճատ և փաղաքշական ձևն է։[400]
Շարիգ․Հայերեն շար բառից, որ Երևանի բարբառով նշանակում է «մրգի շարան կամ ընկույզի միջուկի շարան՝ շուջուխ պատրաստելու համար»։[400]
Շարմաղիգ․Հայերեն շարմաղ բառից, այսպես կոչված դեմքի մաքուր սպիտակության պատճառով։[401]
Շարմիլելիկիգ․Հայերեն գավառական շար մի լիլիկ «մանրիկ պտուղների մի շարք» բառակապակցությունից։[401]
Շարմիկիգ․Շարմիլելիկ կամ Շարմաղ և կամ նման մի անվան գգվական ձևն է։[401]
Շաքարար․ և իգ․Հայերեն շաքար բառից։[402]
Շերամար․Հայերեն շերամ «մետաքսի որդը» բառից։Շարա՞մ[403]
Շերասաց (Շերասց)?ար․Հայերեն շերասաց «երգիչ, երգասաց» բառից։[403]
Շեկար․Հայերեն շեկ բառից։[404]
Շենտիկինիգ․Հայերեն շեն «ուրախ» և տիկին բառերից։[404]
Շիդարար․Հայերեն շիդար «խենթ, գիժ» բառից։[404]
Շիրակար․Ենթադրաբար կազմված է Շիրակ տեղանունից։[405]
Շնորհավորար․ և իգ․Հայերեն շնորհավոր բառից։Շնհավոր, Շնավհոր, Շնահվոր, Շնոհոր, Շնովոր, Շնոֆոր, Շնահվոր, Շնոխվոր, Շնոխոր, Շնֆոր[406]
Շորհավորշահար․Շնորհավոր անունից՝ շահ պատվանունով։[407]
Շնորհիկիգ․Հայերեն շնորհ բառից -իկ փաղաքշական մասնիկով։Շնորհք (ար․), Շնորհտիկին[407]
Շնորհտիկինիգ․Հայերեն շնորհ և տիկին բառերից։[407]
Շնորհքար․Հայերեն շնորհք բառից։[408]
Շողակաթիգ․Հայերեն շող և կաթել բառերից․ ակնարկությամբ համանուն տաճարի, որ շինվեց Վաղարշապատում, այնտեղ ուր Հռիփսիմյաց նահատակների վրա շող էր կաթել։Շողիկ, Շողո[408]
Շողերիգ․Հայերեն շող բառի հոգնակիից։[408]
Շողիկիգ․Հայերեն շող բառից՝ -իկ փաղաքշականով։ Համարվում է մերթ առանձին անուն և մերթ Շողակաթ և Շողեր անունների գգվական ձևը։Շողի[409]
Շողմելիքիգ․Հայերեն շող և արաբերեն melik «իշխան» կամ melek «հրեշտակ» բառերից։[409]
Շողտիկինիգ․Հայերեն շող և տիկին բառերից։[409]
Շուշանիգ․Հայերեն շուշան ծաղկանունից։Շուշանիկ, Շուշիկ[409]

Ո

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Ոսկանար․Հայերեն ոսկի բառից, իբր ոսկեանք։[410]
Ոսկեակար․Հայերեն ոսկի բառի կամ անվան փաղաքշականն է։[411]
Ոսկեգույնար․Հայերեն ոսկի և գույն բառերից (ելնելով մազերի գույնից)։[411]
Ոսկեթելիգ․Հայերեն ոսկի և թել բառերից, իբր թե «ոսկեթել մազերով»։[411]
ՈսկեթուփիգՀայերեն ոսկի և թուփ բառերից։[411]
Ոսկեծամիգ․Հայերեն ոսկի և ծամ «վարս, մազ» բառերից։[411]
Ոսկեհանիգ․Հայերեն ոսկի և հան բառերից, իմաստը պարզ չէ։[411]
Ոսկեհատիգ․Հայերեն ոսկի և հատ բառերից, իբր թե «ոսկու հատիկ, ճիշտ ոսկու նման»։Ոսկիհատ[411]
Ոսկեհերար․ և իգ․Հայերեն ոսկի և հեր բառերից (ոսկեգույն դեղին մազեր ունենալու պատճառով)։[412]
Ոսկեվանար․Հայերեն ոսկի և հավանաբար վան(ք) բառերից․ իմաստը որոշ չէ։[412]
Ոսկետիկինիգ․Հայերեն ոսկի և տիկին բառերից։[412]
Ոսկետունկար․Հայերեն ոսկի և տունկ բառերից։[413]
Ոսկիար․ և իգ․Հայերեն ոսկի բառից։[413]
Ոսկիգուլիգ․Հայերեն ոսկի և պարսկերեն gul «վարդ» բառերից։[414]
Ոսկիհատիկիգ․Հայերեն ոսկի և հատիկ բառերից։Ոսկեհատ[414]
Ոսկինանաիգ․Հայերեն ոսկի և թուրքերեն nana «մայրիկ» բառերից։[414]
Ոսկինարիգ․Հայերեն ոսկի և արաբերեն nar «կրակ» բառերից, իբր «սկեհուր»։[414]
Ոսկիտատիկիգ․Հայերեն ոսկի և տատիկ բառերից, մանկիկը նման է եղել իր Ոսկի մեծ մորը։[414]
Ոսկումա՞ր․Հայերեն ոսկի բառից, բայց վերջավորությունը անսովոր է։[414]
Ոստանա՞ր․Հայերեն ոստան «արքունի» բառից։[414]
Ոստանիկար․Հայերեն ոստանիկ «արքունի, ազնվական» բառից։[414]
Ոստիկի՞գ․Հայերեն ոստ «ճյուղ» բառի փաղաքշականից։[414]
Ովսաննաիգ․Հայերեն ովսաննա «օրհներգություն» բառից։Օսան, Օսիկ[414]
Ոտնամուրար․Հայերեն ոտն և ամուր բառերից։[415]
Որդյակար․Հայերեն որդյակ բառից, որ որդի բառի փաղաքշականն է։Որդի, Որդիք, Որդոց[415]
Որդիար․Հայերեն որդի բառից։Որդյակ, Որդիք, Որդոց[416]
Որդիքար․Որդի անվան հոգնակի ձևից։Որդյակ, Որդի, Որդոց[416]
Որդոցար․Հայերեն որդի բառի հոգնակի սեռականից։Որդյակ, Որդիք, Որդի[416]

Չ

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Չնաշխարհիկիգ․Հայերեն չնաշխարհիկ բառից, որ նշանակում է «աշխարհում նմանը չգտնված (գեղեցիկ)»։[417]

Պ

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Պաճույճար․Հայերեն պաճույճ «զարդ, զարդարանք» բառից։Զարդար (իգ․), Զարդարիկ (իգ․)[418]
Պայծառիգ․Հայերեն պայծառ «լուսավոր, փայլուն» բառերից։լատիներեն՝ Clara, ֆրանսերեն՝ Claire, իտալերեն՝ Chiara, Chiaretta, ռուսերեն՝ СветланаՊայծիկ[418]
Պապանունար․Կազմված է հայերեն պապ և անուն բառերից, իբր թե երեխան կոչվել է պապի անունով։[419]
Պապիար․Հայերեն պապ «հայր կամ մեծ հայր» բառից՝ կոչական ձևով։Պապիկ[420]
Պապիկար․Հայերեն պապ «մեծ հայր» բառի փաղաքշականն է։Պապի[420]
Պապղուլար․Հայերեն պապ և թուրքերեն qul «ծառա, ստրուկ» բառից։[421]
Պապուկար․Հայերեն պապ «մեծ հայր» բառի փաղաքշականն է։Պապիկ[421]
Պապումար․Հայերեն պապ «մեծ հայր» բառից և թուրքերեն -um ստացական մասնիկից։[421]
Պառավար․Հայերեն պառավ բառից։Հալևոր[421]
Պաստեղա՞ր․Հայերեն պաստեղ բառից։[422]
Պատվականար․ և իգ․Հայերեն պատվական բառից։[422]
Պատրիարքար․Հայերեն պատրիարք բառից։[423]
Պատրիկար․Հայերեն պատրիկ (իշխանական աստիճան) բառից։[423]
Պատրոնար․Հայերեն պատրոն բառից։Պատրոնիկ[424]
Պատրոնիկար․Հայերեն Պատրոն անվան փաղաքշականն է։Պատրոն[424]
Պարգևար․Հայերեն պարգև բառից։Ընծա[424]
Պարգևիցաիգ․Հայերեն Պարգև անունից՝ -իցա իգականակերտ մասնիկով։[425]
Պարզիկիգ․Հայերեն պարզ բառից, իբրև «պարզասեր աղջիկ»։[425]
Պարետիգ․Հայերեն պարետ «վերակացու, հսկա» բառից։[425]
Պարթևար․Պարթև ազգի անունից, որ հայերենում դարձել է ածական՝ «բարձրահասակ, հաղթանդամ, հաղթահասակ» իմաստով։[425]
Պարկեշտար․Հայերեն պարկեշտ «համեստ» բառից։[426]
Պարկճակար․Հավանաբար հայերեն պարկուն «կճեպ, կեղև» բառի նվազականից։[426]
Պարույրար․Հայերեն պարույր «շրջան, պտույտ» բառից։[426]
Պարոնար․Հայերեն պարոն բառից։Պարոնիկ, Պարոնակ[427]
Պարոնակար․Պարոն անվան փաղաքշականն է։Պարոն, Պարոնիկ[428]
Պարոնաղաար․Պարոն անունից՝ աղա պատվանունով։[428]
Պարոնավագար․Հայերեն պարոն և ավագ բառերից։[428]
Պարոնբաբաար․Պանրոն անունից և թուրքերեն baba «հայր, հայրիկ» բառերից։[428]
Պարոնբեգար․Պանրոն անունից և թուրքերեն beg «իշխան» բառերից։[428]
Պարոնիկար․Պարոն անվան փաղաքշականն է։Պարոն, Պարոնակ[428]
Պարոնլույսար․Հայերեն պարոն և լույս բառերիցծ։Լույսպարոն[429]
Պարոնխաշար․Հայերեն պարոն և պարսկերեն «քաղցր, անուշ» բառից։[429]
Պարոննանիգ․Հայերեն պարոն (իբրև տիտղոս) և նան «տատ» բառերից։[429]
Պարոնշահար․Հայերեն պարոն և պարսկերեն šāh՝ «թագավոր» բառերից։Շահպարոն[429]
Պարոնպապար․Հայերեն պարոն և պապ «մեծ հայր» բառերից։Պարոննան (իգ․)[430]
Պարոնսեթար․Հայերեն պարոն պատվանունից և եբրայական Սեթ անունից։[430]
Պարոնվարդար․Հայերեն պարոն և վարդ բառերից։[431]
Պարոնտերար․Հայերեն պարոն և տեր բառերից։[431]
Պետևանար․Հայերեն ժողովրդական պիտևան (պիտու, պիտանի) բառից, որ նշանակում է «պիտանի, պետք եկող»։[432]
Պերճար․Հայերեն պերճ «փառավոր» բառից։Պերճուհի (իգ,), Պերճիկ (իգ․)[433]
Պերճանուշիգ․Պերճ անունից՝ անուշ իգականակերտ բառով․ նշանակում է «Պերճի դուստր»։[434]
Պերճիկիգ․Պերճ անունից՝ -իկ մասնիկով և փաղաքշականն է թե՛ Պերճուհի, թե՛ Պերճանուշ անունների։[434]
Պերճուհիիգ․Պերճ անունից՝ -ուհի իգականակերտ մասնիկով։[434]
Պզտիկ-տատիկիգ․Հայերեն պզտիկ «փոքր» և տատիկ «մեծ մայր» բառերից։[435]
ար․Հայերեն ժողովրդական պիտենալ «պիտանի լինել, պետք գալ» բայից։Պիտևան[436]
Պիտևանար․Հայերեն ժողովրդական պիտևան «պիտանի, պիտու» բառից։[436]
Պլիկար․Պլիկ բառից, որ Վանի բարբառով նշանակում է «փոքր դրամ»։[436]
Պսակար․Հայերեն պսակ բառից։Հունարեն՝ Ստեփանոս[437]
Պսակուհիիգ․Պսակ անվան իգականն է։[438]
Պստիկար․Հայերեն պստիկ «փոքր» բառից։Փոքրիկ[438]
Պստիկ-խաթունիգ․Նույն է ինչ որ Փոքր-տիկին։[438]
Պտուղար․Հայերեն պտուղ բառից։[438]
Պտումար․Հայերեն բտում կամ պտում բառից, որ նշանակում է «բեվեկնի ծառ, pistacia terebinthus L»։[438]

Ջ

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Ջաջուռար․Հայերեն ջաջուռ «նորածիլ բույս» բառից։[439]
Ջնդիկիգ․Միջին հայերենի ճնդիկ բառից, որ նշանակում է «զուտ սև»։[440]
Ջոջիկար․Հայերեն ժողովրդական ջոջ «մեծ» բառից։Ավագ[441]

Ռ

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Ռամիգ․Միջին հայերեն ռամ «կախարդություն, կախարդանք, հողահմայություն» բառից։[442]
Ռեհանիգ․Ռեհան ծաղկանունից։[443]

Ս

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Սահականուշիգ․Սահակ անունից և անուշ բառից, որ ծառայում է իբր իգական մասնիկ։[444]
Սահմիար․Հայկական տոմարի սահմի ամսանունից, իբր թե Հայկ նահապետի որդիներից մեկն էր։[445]
Սաղմոսիկար․Հայերեն սաղմոս բառից։[446]
Սամեհանար․Հայերեն սամի և հան բառերից, իբր «սամի հանող»։[447]
Սասնաար․Սասուն գավառի անունից։Սասո՞[448]
Սասնոպարիգ․։[449]
Սարկավագար․Հայերեն սարկավագ բառից։[450]
Սեպուհար․Հայերեն սեպուհ իշխանական տիտղոսից։[451]
Սերովբեար․Հայերեն սերովբե բառից, որ հրեշտակների մի դաս է ներկայացնում։Քերովբե, Սերոբե, Սերոբ[451]
Սևեկար․Հայերեն սև բառից՝ գգվական ձևով։[452]
Սևիար․Հայերեն սև բառից։[452]
Սևիկար․Հայերեն սև բառից՝ -իկ գգվական մասնիկով։[452]
Սևլիկիգ․Հայերեն սև բառից՝ -լիկ փաղաքշական մասնիկով։[452]
Սևուկար․Հայերեն սև բառից։Հունարեն՝ Մորիկ, լատիներեն Niger, Nigrinus, Nigrina, արաբերեն՝ Սևադա[452]
Սևփարիար․Հայերեն սև և պարսկերեն pari «ոգի» բառից։[452]
Սեր?Հայերեն սեր բառից։[453]
Սերիկիգ․Հայերեն սեր բառից՝ գգվական -իկ մասնիկով։[454]
Սերովիգ․Հայերեն սեր բառից, իբր սիրով։[454]
Սիգատուրար․[455]
Սիլպարոնար․Ֆրանսերեն սիր և հայերեն պարոն բառերից։[455]
Սինաիգ․Սիրամարգ անվան ժողովրդական Սինամահավք ձևի կարճ Սինամ կամ Սինա ձևից։[456]
Սիսիգ․Սիս քաղաքի անունից։[457]
Սիսթանգիգ․Սիս անունից և հայերեն թանգ բառից։[458]
Սիսխաթունիգ․Սիս անունից և խաթուն բառից։[459]
Սիսմամիգ․Սիս անունից և հայերեն մամ «մայր կամ տատ» բառից։[459]
Սիսվարդիգ․Սիս անունից և հայերեն վարդ բառից։[459]
Սիրադեղար․Հայերեն սեր և դեղ բառերից, իբր սիրո դարման։[460]
Սիրադուխտիգ․Հայերեն սեր և պարսկերեն duxt «դուստր» բառերից ։[460]
Սիրախաթունիգ․Հայերեն սեր և խաթուն բառերից, իբր «սիրո տիկին»։[460]
Սիրականար․ և իգ․Հայերեն սիրական «սիրելի» բառից։Եբրայերեն՝ Դավիթ[460]
Սիրամարգիգ․Սիրամարգ թռչնի անունից։Սինամահավք, Սինա[460]
Սիրաիգ․Սինա- երկվանկով սկսվող մի անվան կրճատ ձևն է, ինչպես՝ Սիրամարգ, Սիրանուշ և այլն։[461]
Սիրանիգ․Սիրանուշ անվան կրճատ ձևն է։Սիրանուշ[461]
Սիրանուշիգ․Հայերեն սեր և անուշ բառերից։Սիրան, Սիրուշ[462]
Սիրատիկինիգ․Հայերեն սեր և տիկին բառերից։[462]
Սիրարփիիգ․Հայերեն սեր և արփի բառերից, իբր թե «սիրո արեգակ»։[462]
Սիրավագար․Ֆրանսերեն sire «իշխան» և հայերեն ավագ բառերից։[462]
Սիրիբախտի՞գ․Հայերեն սեր և բախտ բառերից։[463]
Սիրիխանիգ․Հայերեն սեր և խան բառերից, իբր «սիրո խան, սիրո իշխանուհի»։[463]
Սիրիկիգ․Սերիկ անվան հին ձևն է։Սերիկ[463]
Սիրողիգ․Հայերեն սիրող դերբայից։[464]
Սիրուխտիգ․Հայերեն սեր և ուխտ բառերից․ իբրև «սիրո ուխտ»։[464]
Սիրունար․Հայերեն սիրուն բառից։Գեղեցիկ (իգ․)[464]
Սիրունակի՞գ․Հայերեն սիրուն բառի փաղաքշականից։[465]
Սիրունիկիգ․Հայերեն սիրուն բառի փաղաքշականն է։Գեղեցիկ[466]
Սիրուննանիգ․Հայերեն սիրուն և նան «մայր» բառերից։[466]
Սիրվարդիգ․Հայերեն սեր և վարդ բառերից, իբր «սիրո վարդը, սիրուց ծլած վարդը»։[466]
Սիվլիկիգ․Նշանակում է՝ սևուլիկ, սևուկ։[466]
Սլաքար․Հայերեն սլաք բառից։[467]
Սկայորդիար․Հայերեն սկա «հսկա» և որդի բառերից։[467]
Սմբուլար․Սմբուլ ծաղկի անունից։[468]
Սոխակար․Սոխակ թռչնի անունից։[469]
Սոնա[Ն 4]իգ․Հայերեն սոնա «բարձրահասակ» բառից։[470]
Սուսամիգ․Սուամբար անվան կրճատ ձևն է։Սուսամբար[471]
Սուսամբարիգ․Սուսամբար անունից։Սուսամ, Սուսո[471]
Սուսաիգ․Ծագում է Սուսամբար անունից։Սուսամբար[471]
Սուրար․Հայերեն սուր «թուր» բառից։[471]
Սրահասար․Հայերեն սուր և հասնել բառերից, իբր «արագահաս», որ սրբերին տրված ածական է։[472]
Սրբուհիիգ․Հայերեն սուրբ բառի իգականն է։Սուրբիկ, Սրբո, Սրբուն[473]
Սոս, Սոսիար․Սոսի ծառի անունից։Թուրքերեն՝ Չինար (իգ․)[474]
Սոսունիգ․Ժողովրդական սոսուն «գեղեցիկ» բառից։[474]

Վ

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Վահանուշիգ․Վահան անունից և անուշ բառից, իբր «Վահանի դուստրը»։[475]
Վաճառականար․Հայերեն վաճառական բառից։[476]
Վայրենորդիար․Հայերեն վայրենի և որդի բառերից։[476]
Վանականար․Հայերեն վանական «վանքի միաբան» բառից։[477]
Վանատուրար․Հայերեն վանք և տուր բառերից իբր «հյուրընկալ, հյուրասիրություն ցույց տվող»։[478]
Վանենիիգ․Վանակն, ակն վանի կոչված գոհարեղենի անունից։[478]
Վաշտակար․Հայերեն վաշտ «գունդ» բառից։[479]
Վարդագույնար․Հայերեն վարդ և գույն բառերից։[480]
Վարդապետար․Հայերեն վարդապետ բառից։[481]
Վարդավառար․Նույն տոնի անունից։[481]
Վարդարանար․Հայերեն վարդարան «վարդանոց կամ համրիչ» բառից։[482]
Վարդգեսար․Հայերեն վարդ և գես բառերից, իբր «վարդահույն մազեր ունեցող, ոսկեհեր»։[482]
Վարդեգույնար․Հայերեն վարդագույն բառն է։[482]
Վարդեթուփիգ․Հայերեն վարդ և թուփ բառերից։Վարդենի[482]
Վարդեհատիգ․Հայերեն վարդ և հատ բառերից, իբր «վարդի հատը, ճիշտ նմանը»։[482]
Վարդենիիգ․Հայերեն վարդենի «վարդի թուփ» բառից։[483]
Վարդերար․ և իգ․Արականում Վարդերես անունից կրճատված իսկ իգականում՝ Վարդիթեր անունից։[484]
Վարդերեսար․Վարդ և երես բառերից, իբր «վարդագույն, վարդանման երեսներ ունեցող»։[484]
Վարդևանար․Վարդ բառից, բայց -ևան-ի նշանակությունը անհայտ է։[484]
Վարդեծոցիգ․Հայերեն վարդ և ծոց բառերից, իբր թե ծոցը լցված է վարդով։[484]
Վարդեմայրիգ․Վարդ և մայր բառերից։[485]
Վարդեսանամիգ․Հայերեն վարդ և արաբերեն sanam «կուռք, արձան» (տիպար գեղեցկության) բառերից, իբր «վարդից շինված արձան»։[485]
Վարդիգուլիգ․Հայերեն վարդ և պարսկերեն gul բառերից։[485]
Վարդիթերիգ․Հայերեն վարդ և ժողովրդական թեր «թերթ» բառերից և նշանակում է «վադր թերթ»։[485]
Վարդիշաղիգ․Հայերեն վարդ և շաղ բառերից, իբր «վարդի թերթից կաթած ցող»։[486]
Վարդիշխանար․Հայերեն վարդ և իշխան բառերից, իբր թե «վարդերի իշխանը»։[486]
Վարդ-խաթունիգ․Վարդ և խաթուն բառերից։Վարդիկ-խաթուն[486]
Վարդկանար․Վարդիկ ձևի սեռականն է։[486]
Վարդմանուկա՞ր․Հայերեն վարդ և մանուկ բառերից։[487]
Վարդոսկիիգ․Հայերեն վարդ և ոսկի բառերից։[487]
Վարդոցիգ․Հայերեն վարդոց, իմա՝ վարդանոց «վարդերի ծաղկանոց» բառից։[487]
Վարդուկար․Հայերեն վարդ բառի գգվականից։[487]
Վարդուրախար․Հայերեն վարդ և ուրախ բառերից։Պարսկերեն՝ Գուլշատ[487]
Վարդուհիիգ․Հայերեն վարդ բառից՝ -ուհի իգականակերտ մասնիկով։Եվրոպական՝ Rosa, ռուս՝ РозаՎարդուշ[487]
Վարդպապար․Հայերեն վարդ և պապ բառերից։[488]
Վարդ-տիկինիգ․Հայերեն վարդ և տիկին բառերից։Վարդ-խաթուն[488]
Վարսենիկիգ․Հայերեն վարս բառից, իբր «լավ մազերով»։Վարսիկ, Վարոս[489]
Վեհանուշիգ․Հայերեն վեհ և անուշ բառերից։Վեհիկ[490]
Վերջալույսիգ․Հայերեն վերջալույս բառից։[491]
Վիշապար․Հայերեն վիշապ բառից։[492]
Վիրապար․Հայերեն վիրապ բառից, այն է Խոր-Վիրապի վանքը։Վիրապիկ[492]
Վիրապշահար․Վիրապ անունից և պարսկերեն šāh՝ «թագավոր» բառերից։[493]
Վիրապտուրար․Վիրապ վանքի անունից և տուր բառրից, իբր «Վիրապ վանքի տվածը», «Խոր-Վիչապի ուխտական զավակ»։Գրիգորատուր[493]
Վշտուհիիգ․Հայերեն վիշտ բառից՝ -ուհի մասնիկով։Վշտիկ[494]

Տ

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Տատուրար․Աստվածատուր անունից ձևափոխված։Աստվածատուր[495]
Տեառնթագար․Հայերեն տեր բառի սեռական տեառն և թագ բառերից։[496]
Տեառնորդիար․Հայերեն տեր բառի սեռական տեառն և որդի բառերից։[496]
Տեառնտուրար․Հայերեն տեր բառի սեռական տեառն և տուր բառերից։[496]
Տերար․Հայերեն տեր բառից։Ասորերեն՝ Մար[497]
Տերավագար․Հայերեն տեր և ավագ բառից։[498]
Տերիկար․Հայերեն տեր բառից՝ գգվական -իկ մասնիկով։Տերուկ[498]
Տերունականար․Հայերեն տերունական ածականից։Հունարեն՝ ԿիրակոսՏերունի[498]
Տերունիար․Հայերեն տերունի բառից։Տերունական, Տերուն[499]
Տերպապար․Հայերեն տեր և պապ բառերից (Պոլսի և Նոր-Նախիջևանի բարբառներով տերպապա բառը նշանակում է «քահանա»)։[499]
Տերտերար․Հայերեն տերտեր «քահանա» բառից։[499]
Տերտուրար․Հայերեն տեր և տուր բառերից, իբր «տիրոջ տվածը»։Տիրատուր, Աստվածատուր, Տեառնտուր, Տերտուր, Տատուր[500]
Տիկինիգ․Հայերեն տիկին բառից։[501]
Տիկնակացիգ․Տիկնաց անվան աղավաղված ձևն է։Տիկնաց[502]
Տիկնացիգ․Տիկնաց տիկին ձևից կրճատված։[502]
Տիրազդար․Հայերեն տեր և ազդ բառերից, իբր «Տիրոջից ազդված կամ ներշնչված»։[503]
Տիրախոսրովար․[503]
Տիրայրար․Հայերեն տեր և այր բառերից, իբր «Տիրոջ մարդ»։[503]
Տիրանունար․Հայերեն տեր և անուն բառերից։[504]
Տիրանցիգ․Հայերեն տեր բառից։[505]
Տիրապետար․Հայերեն տեր և պետ բառերից։[506]
Տիրատուրար․Հայերեն տեր և տուր բառերից, իբր «Տիրոջ տվածը»։Աստվածատուր, Տեառնտուր, Տերտուր, Տատուր[507]
Տիրացուար․Հայերեն տիրացու բառից։[508]
Տիրավագար․Հայերեն տեր և ավագ բառերից։Ավագտեր[509]
Տիրիկար․Հայերեն տեր բառից։Տիրակ, Տիրուկ[510]
Տիրոցար․Հայերեն տեր բառից։[511]
Տիրուկար․Հայերեն տեր բառի նվազականից։Լատիներեն՝ Dominicus, հունարեն՝ Կյուրակոս, ԿյուրեղՏիրիկ[511]
Տիրուհիիգ․Հայերեն տեր բառի իգականից, ակնարկությամբ Մարիամ Աստվածամոր։Տյուրիկ, Տիրուկ, Տրիուն, Տիրո[512]
Տիփարիգ․Հայերեն տիպար «դեմք» բառի գավառական տիփար ձևից։[513]
Տղապարոնար․Հայերեն տղա և պարոն բառերից։Հունարեն՝ Պետինաֆենդ[513]
Տղատիկինիգ․Հայերեն տղա և տիկին բառերից, Տղապարոն անվան ոճով։[513]
Տվածար․Հայերեն տված բառից, իբր «Աստծո տուրք»։[514]
Տուրքիկար․Տուրք անվան փաղաքշականն է։[515]
Տրեար․Հին Հայկական տոմարի տրե ամսանունից։[516]
Տոնակար․Հայերեն տոն բառից, թերևս Տոնական անվան կրճատ ձևն էլ է։Տոնական[517]
Տոնականար․Հայերեն տոն բառից։Տոնակ[517]
Տոնապետար․Հայերեն տոն և պետ բառերից։[517]
Տոնավագար․Հայերեն տոն և ավագ բառերից։Տոնապետ[518]
Տոներար․Հայերեն տոն բառի հոգնակին է։[518]
Տոնիկար․Հայերեն տոն բառից․ կրճատ ձևն է համարվում Տոնական կամ նման մի անվան։Տոնո[518]

Ց

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Ցոլակար․Հայերեն ցոլ, ցոլալ բառից։[519]
Ցողիկիգ․Հայերեն ցող բառից։[519]

Ու

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Ուզիկիգ․Հայերեն ուզել բայից, իբր թե «ուզելու, սիրելի, սիրված»։[520]
Ուլիկիգ․Հայերեն ուլ բառի փաղաքշականն է։[520]
Ուխտանեսար․Հայերեն ուխտ բառից, բայց անհայտ է -անես վերջավորության իմաստը։[521]
Ուխտատուրար․Հայերեն ուխտ և տուր բառերից, իբր «ուխտով տրված իրեն, ուխտական զավակ»։[522]
Ուխտիկար․Կրճատ ձևն է Ուխտանես կամ Ուխտատուր անվան։[522]
Ուղտիկակար․Կազմված է Ուխտիկ անունից։[523]
Ումիկար․Միջին հայերենի ումեկ բառի ժողովրդական ումիկ «հույս» բառից։Ումեկ[524]
Ուռիջանա՞ր․Ուռի ծառի անունից՝ ջան փաղաքշականով մասնիկով։[525]
Ուրախար․Հայերեն ուրախ բառից։Հունարեն՝ Իլարիոն, պարսկերեն՝ XurramԶվարթ[526]
Ուրբաթար․Ուրբաթ օրվա անունից։Հունարեն՝ ՊարասկևիՈւրբաթիկ[527]
Ուրբաթիկար․Ուրբաթ անվան փաղաքշականն է։[527]

Փ

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Փախչանար․Հայերեն փախչել բայից, իբր «լավ վազող»։[528]
Փայլակար․Հայերեն փայլուն բառից։[529]
Փայլունիգ․Հայերեն փայլուն բառից։Փայլակ (ար․)[529]
Փառքուհիիգ․Հայերեն փառք բառից՝ -ուհի իգականակերտ մասնիկով։[530]
Փարելիիգ․Հայերեն փարիլ «գրկել, փաթաթվել» բայից՝ փարելի «սիրելի»։[530]
Փոխանար․Հայերեն փոխան «փոխանակ, փոխարեն» բառից։ (Երբ որդին մեռնում է և նրանից հետո ծնողները ունենում են մի նոր որդի, անունը դնում են Փոխան, իբր նրա փոխարեն ծնված։Թուրքերեն՝ Բադալ, Դեգիշ (իգ․)[531]
Փողոցար․Հայերեն փողոց բառից, բայց իմաստը անհայտ է։[531]
Փունջիկիգ․Հայերեն փունջ բառից։Փնջիկ[532]
Փոքրիկար․։[533]
Փոքր-տիկինիգ․Հայերեն փոքր և տիկին բառերից։[533]

Ք

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Քահանաար․Հայերեն քահանա բառից։Տերտեր[534]
Քահանայապետար․Հայերեն քահանա և պետ բառերից։[535]
Քաղոցար․Հին հայկական տոմարի քաղոց ամսանունից։[535]
Քաղցրենիիգ․Հայերեն քաղցր-ենի բառից։[535]
Քաջաջար․քաջ և աջ բառերից «որի աջը քաջ է»։[536]
Քառասունքար․Հայերեն քառասունք բառից։[536]
Քերովբեար․Հայերեն քերովբե «հրեշտակ» բառից։Քերոբ, Քեորեոփե[537]
Քնարիկիգ․Հայերեն քնար բառի փաղաքշականն է։Քնար[538]
Քնքուշիգ․Հայերեն քնքուշ բառից։[538]
Քույրխաթունիգ․Հայերեն քույր և խաթուն բառերից։[539]
Քրիստատուրար․Քրիստոսատուր անունից։[540]
Քրիստոսասերար․Քրիստոս անունից և սեր բառից։[541]
Քրիստոսատուրար․Քրիստոս անունից և տուր բառից, իբր «Քրիստոսի տածը»։[541]

Օ

ՍկիզբՎիճակագրությունՑանկ

ԱնունՍեռՍտուգաբանությունՀամապատասխան ձևերը այլ լեզուներովԱյլ ձևերըԱղբյուր
Օտար-տիկինիգ․Հայերեն օտար և տիկին բառերից։[542]
Օրիկիգ․Հայերեն օր բառից։[543]

Նշումներ

 1.  Ըստ պատմագիր Մովսես Խորենացու՝ Արայի թոռան անունն էր, որ նաև կոչվում էր «սոսանվեր»։ Հյուբշմանի ստուգաբանությամբ այս անունը կազմված է զենդերեն anaoso «անմահ» և «հոգի» բառերից և նշանակում է «անմահ հոգի»։ Գրիգոր Ղափանցյանն այս անվան մեջ տեսնում էր nos (նոճի, սոսի) բառը, իսկավան վերջավորությունը մեկնում էր որպես «պաշտող», «նվիրված»։ Հետևաբար, ըստ նրա, ԱՆՈՒՇԱՎԱՆ նշանակում էր «սոսանվեր»։ Ոմանք էլ այն դիտարկում են որպես հայերեն անույշ և ավան բառերից կազմված անուն՝ իբրև «սիրուն գյուղ»։ Այժմ բավական տարածված անուն է[42] 
 2.  +ՅՈՒՍԲԻՔԱ, իգ․<Հյ․ յոյս+թթր․ bika «տիկին» բառերից․ (բայց գուցէ պետք է կարդալ Լուսբիքա, որ տես առանձին):․․․․․
  - Հրաչյա Աճառյան // Հայոց անձնանունների բառարան // Երևան։ Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն, 1946. — Հ. Գ — էջ 732 — 742 էջ.
   

 3.  +ՅՈՒՍԵՐ ար?<Հյ․ յոյս բառի հոգնակին է, եթե չէ սակայն վրիպակ փխ․ Լուսեր։ Հիշված է մի անգամ ուշ ժամանակի անթվական և սխալաշատ մի հիշատակության մեջ (Տատեան՝ Ցուց․ 15 բ):
  - Հրաչյա Աճառյան // Հայոց անձնանունների բառարան // Երևան։ Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն, 1946. — Հ. Գ — էջ 732 — 742 էջ.
   

 4.  +ՍՈՆԱ, որ և Սոնիա, փաղաքշական ձևով էլ Սոնիկ․ իգ․ զարմանալի անուն է նրանով, որ բնիկ և սեփական է երեք տարբեր լեզվի։ Նախ Հայերեն է և ծագում է Վանայ բարվառով սոնա «բարձրահասակ» (աղջկանց տարածված ածական) բառից (տես իմ Գւռ․ Բռ․ էջ 978)։ Երկրորդ՝ արևել․ թրք․ sona «էգ բադ» բառից (համարվում է տիպար գեղեցկության) և երրորդ՝ ռուս․ Соня ձևից, որ София անվան փաղաքշականն է և որի օրինակով էլ կազմված կա այժմ Սոնիչկա։ Այս բոլոր ձևերը գործածական են այժմ․ Վանում գործածական է Սոնա անունը․ ժողովրդական երգը ասում է․ «Սոնա դիլբար, Սոնա յար»:
  - Հրաչյա Աճառյան // Հայոց անձնանունների բառարան // Երևան։ Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն, 1948. — Հ. Դ — էջ 571 — 686 էջ
   

Ծանոթագրություններ

 1. Նարինե Դիլբարյան (5 Ապրիլի 2017)։ «ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԱՆՁՆԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՇԵՐՏԻ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ»։ Բանբեր Երևանի համալսարանի։ Վերցված է 18 Հուլիսի 2019 
 2. 2,0 2,1 «Հայոց անձնանունների բառարան, Հրաչեայ Աճառեան»։ www.nayiri.com։ Վերցված է 2019-07-17 
 3. «Հայոց անձնանունների բառարան, Հրաչեայ Աճառեան»։ www.nayiri.com։ Վերցված է 2019-07-18 
 4. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 53 — 634 էջ։
 5. 5,0 5,1 Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 54 — 634 էջ։
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 58 — 634 էջ։
 7. 7,0 7,1 Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 64 — 634 էջ։
 8. Գարեգին վրդ. Պեքճյան (1988)։ Գիրք անձնանուններու։ Բեյրութ: Արազ։ էջեր 21–22 
 9. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 88 — 634 էջ։
 10. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 89 — 634 էջ։
 11. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 97 — 634 էջ։
 12. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 98 — 634 էջ։
 13. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 100 — 634 էջ։
 14. 14,0 14,1 14,2 Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 102 — 634 էջ։
 15. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 105 — 634 էջ։
 16. 16,0 16,1 Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 106 — 634 էջ։
 17. 17,0 17,1 Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 108 — 634 էջ։
 18. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 109 — 634 էջ։
 19. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 111 — 634 էջ։
 20. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 114 — 634 էջ։
 21. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 115 — 634 էջ։
 22. 22,0 22,1 Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 117 — 634 էջ։
 23. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 117-118 — 634 էջ։
 24. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 122 — 634 էջ։
 25. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 124 — 634 էջ։
 26. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 129 — 634 էջ։
 27. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 130 — 634 էջ։
 28. 28,0 28,1 Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 137 — 634 էջ։
 29. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 139 — 634 էջ։
 30. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 140 — 634 էջ։
 31. 31,0 31,1 Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 142 — 634 էջ։
 32. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 144 — 634 էջ։
 33. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 147 — 634 էջ։
 34. 34,0 34,1 34,2 Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 155 — 634 էջ։
 35. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 157 — 634 էջ։
 36. 36,0 36,1 Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 158 — 634 էջ։
 37. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 164 — 634 էջ։
 38. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 165 — 634 էջ։
 39. 39,0 39,1 39,2 Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 167 — 634 էջ։
 40. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 171 — 634 էջ։
 41. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 172 — 634 էջ։
 42. 42,0 42,1 Գարեգին վրդ. Պեքճյան (1988)։ Գիրք անձնանուններու։ Բեյրութ: Արազ։ էջ 22 
 43. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 193 — 634 էջ։
 44. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 196 — 634 էջ։
 45. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 199 — 634 էջ։
 46. 46,0 46,1 46,2 46,3 Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 202 — 634 էջ։
 47. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 205 — 634 էջ։
 48. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 206 — 634 էջ։
 49. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 217 — 634 էջ։
 50. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 218 — 634 էջ։
 51. 51,0 51,1 Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 221 — 634 էջ։
 52. Գարեգին վրդ. Պեքճյան (1988)։ Գիրք անձնանուններու։ Բեյրութ: Արազ։ էջ 23 
 53. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն», 1942, էջ 228 — 634 էջ։
 54. Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, «Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն»,