HS Disambig.svg Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Բութ (այլ կիրառումներ)

Բութ, հայերենի կետադրական նշաններից մեկը, որը դրվում է հետևյալ դեպքերում․

 • բացահայտյալի և բացահայտչի միջև․
 • տրոհվող առաջադաս դերբայական դարձվածքից հետո և վերջադասությունից առաջ․
 • թվարկվող հետադաս, բազմակի, անորոշ առումով ենթականերից առաջ․
 • համարակալված թվարկումներից առաջ, եթե չկան միջարկվող հետևյալ․
 • նախադասության որևէ անդամի վրա՝ հաջորդից անջատելու և ցույց տալու համար, որ վերջինիս լրացումը․
 • հիմունքի և զիջման պարագաները տրոհելու համար, թվարկման դեպքում, եթե դա կատարվում է նախ, ապա, հետո, առաջին, երկրորդ… բառերի ուղեկցությամբ․
 • թվարկման դեպքում, եթե դա կատարվում է նախ, ապա, հետո, առաջին, երկրորդ… բառերի ուղեկցությամբ (դրվում է այդ բառերի վրա)․
 • լրիվ կամ մասնակիորեն զեղչված ստորոգյալի դեպքում․
 • չափազանց կարճ ուրիշի խոսքը հեղինակի խոսքից անջատելու համար․
 • տեղեկատու բառակապակցություններում անձին կամ երևույթին բնորոշող բառի վրա։
՝

Հայերենի կետադրություն

վերջակետ( : )
միջակետ( )
ստորակետ( , )
բութ( ՝ )
շեշտ( ՛ )
հարցական նշան( ՞ )
բացականչական
նշան
( ՜ )
չակերտներ( « » )
միության գծիկ( - )
անջատման գիծ( )
կախման կետեր( )
բազմակետեր( ․․․․ )
փակագծեր( [ ] ( ) )
ապաթարց( ՚ )
ենթամնա( ֊ )
բացատ( )
Հին հայերենի կետադրություն
թավ•լերկ•մակակետ
սոսկ•սուղ
պատիվ( ՟ )
Լատիներենի կետադրություն
բացականչական
նշան
( ! )
հարցական նշան( ? )
Տպագրական նշաններ
ամպերսենդ( & )
աթ( @ )
աստղանիշ( * )
հակադարձ շեղագիծ( \ )
ցանկի մակնշան( )
տպագրական խաչ( †, ‡ )
աստիճան( ° )
վանդականիշ( # )
համարանիշ( )
բաժանման նշան( ÷ )
կարգի ցուցիչ( º, ª )
տոկոս, հազարերորդական մաս( %, ‰ )
ենթաբաժին( )
շտրիխ( ′, ″, ‴ )
բաժին( § )
ալիքանշան( ~ )
ընդգծում( _ )
կանգնակ( ¦, | )
Մտավոր սեփականություն
հեղինակային
իրավունքի նշան
(©)
ապրանքանշանի իրավունք(®)
սպասարկման նշան()
ապրանքանիշ()
Արժույթներ
արժույթի նշան(¤)
արժույթների
նշաններ`
(֏ ฿ ¢ $ £ ¥ )

Գրականություն

 • Սերգեյ Աբրահամյան, «Հայերենի կետադրություն», ուսումնական ձեռնարկ, 2002 թ.