ስም ማላት የአንድ ሰው፣ የአንድ ቦታ ወይም የአንድ ነገር መጠሪያ ስሆን እንደ አረፍተነገር ባለቤት ያገለግላል።

ስም ማለት የአንድ ነገር መጠሪያ ሆኖ በአረፍተ ነገር ላይ እንደ ባለቤት እንጠቀምበታለን ።ምሳሌ:_ አበበ ወደ ገበያ ሄደ ። አበበ የሚለው ስም ነው እደ ባለቤት ያገለግላል ።