Wierook

aromatiese biotiese materiaal wat geurige rook by verbranding voortbring

Wierook is 'n mengsel van aromatiese organiese stowwe, wat aangesteek kan word om 'n aangename soet geur in die lug te versprei. Wierook verwys ook soms na die hars van die wierookboom (Boswellia). Die oorspronklike betekenis van die woord wierook is "wyrook" (soos in gewyde rook).

Boswellia sacra (1887)

Gebruike wysig

Wierook word al sedert 1700 v.C. gebruik, heel waarskynlik as 'n reukoffer. Die doel van hierdie reukoffers was om die gode gunstig te stem. Die geur sal dan met die gepaardgaande rook en gebed die lug in styg. 'n Praktiese gebruik vir wierook is om die reuk van verrotte lug te verdryf. Die bloed en reste van die diere wat die Jode geoffer het, is met die deurdringende geur van wierook gemaskeer.

Christendom wysig

Wierook word meer as 'n honderd keer in die Bybel vermeld, vanaf die boek Eksodus in die Ou Testament, tot en met Openbaring.

Eksodus 25:1-8: Die Here het vir Moses gesê: "Jy moet met die Israeliete praat en sê hulle moet elkeen vir My ’n present bring. Elkeen moet self besluit wat hy vir My wil gee, en julle moet sy present aanvaar. Hier is ’n lys van presente wat die mense mag gee en wat julle mag aanvaar: goud, silwer, brons, blou, pers of rooi wol-materiaal of linne-materiaal of bokhaar-materiaal. Hulle mag ook skaapvelle bring wat hulle rooi gekleur het, velle wat hulle sag gemaak het, doringhout, olyf-olie vir die lampe, balsem vir die salf-olie en vir wierook, oniks en ander edelstene om op die priester se skouer-kleed en borssak vas te sit. "Julle moet dan vir My 'n tempel bou sodat Ek tussen julle kan woon.

In die Psalms verwys Dawid daarna as 'n offer voor God:

Psalms 141:2: Ek bid tot U, my gebed moet vir U wees soos ’n wierook-offer wat ek bring. Ek steek my hande uit na U, dit moet vir U wees soos 'n aand-offer.

In die Evangelie volgens Matteus in het Nuwe Testament gee die drie konings wierook aan die pasgebore Jesus:

Matteus 2:11: Hulle het in die huis ingegaan, en daar het hulle die Kindjie by Maria, sy ma, gesien. Toe het hulle gebuig en voor Hom gekniel en Hom aanbid. Daarna het die sterrekykers hulle sakke oopgemaak en hulle het presente uitgehaal en vir die Kindjie gegee. Dit was goud, wierook en mirre.

In die boek Openbaring gebruik die engele wierook voor God in die hemel:

Openbaring 8:3 En 'n ander engel het gekom en hy het by die altaar in die hemel gaan staan. Hy het ’n goue wierook-pan gehad. Hy het baie wierook gekry. Hy moes die wierook offer saam met die gebede van almal wat aan God behoort. Hy moes dit offer op die goue altaar wat voor die troon van God is.