Sentimeter

'n Sentimeter is 'n maateenheid en is 'n honderdste van 'n meter. Dit word afgekort as cm en uitgedruk as 10-2 m.

Liniaal wat in sentimeters uitgemerk is.

SI-veelvoude vir lengte

VeelvoudNaamSimboolVeelvoudNaamSimbool
100meterm   
101dekameterdam10–1desimeterdm
102hektometerhm10–2sentimetercm
103kilometerkm10–3millimetermm
106megameterMm10–6mikrometerµm
109gigameterGm10–9nanometernm
1012terameterTm10–12pikometerpm
1015petameterPm10–15femtometerfm
1018eksameterEm10–18attometeram
1021zettameterZm10–21zeptometerzm
1024jottameterYm10–24joktometerym