Kinderarbeid

Sommige arbeid kan baie voordelig vir 'n kind se ontwikkeling wees. Dit kan 'n kind leer om verantwoordelikheid te aanvaar en dit ontwikkel sekere vaardighede wat hom vir die res van sy lewe tot hulp sal wees.

Karikatuur uit 1912
Jong meisie weef 'n mat in Marokko, 2008

Ongelukkig is daar miljoene kinders wat vandag in haglike omstandighede 'n bestaan moet voer. In die proses word hulle gesondheid, opvoeding, persoonlike en sosiale ontwikkeling en selfs hulle lewe in die spel geplaas. Hulle moet soms op jong ouderdom reeds werk om aan die lewe te bly. Hulle werk is baie keer gevaarlik en hulle werksure buitensporig… en in ruil daarvoor ontvang hulle 'n belaglike of geen salaris.

Oorsake van kinderarbeid wysig

Armoede is gewoonlik die rede waarom kinders op 'n jong ouderdom moet werk om aan die lewe te bly. In sommige gevalle is dit 'n gevestigde tradisie om die kinders by die ekonomiese aktiwiteite van die gesin te betrek.

Nog 'n oorsaak is werkgewers wat goedkoop kinderarbeid inspan vir eie ekonomiese gewin. Kinders word in gevaarlike situasies in diens geneem omdat hulle nie so veeleisend is nie, sekere werkies met hulle klein vingertjies makliker verrig en nie om groter salarisse onderhandel nie.

Vir die meeste van hierdie kinders is skool nie 'n opsie nie.

Kinderarbeid is die begin van 'n bose kringloop. Hierdie kinders het nie die geleentheid om formele onderrig te ondergaan nie en doen werkies in ruil vir 'n karige loon. Uiteindelik moet hulle weer van húlle kinders se arbeid gebruik maak om te kan oorleef.

Skaal van die probleem wysig

Die Internasionale Arbeidsorganisasie (IAO) skat dat daar 246-miljoen kinders tussen die ouderdom van 5 en 17 jaar is wat werk.

111-miljoen kinders onder die ouderdom van 15 doen lewensgevaarlike werk.

1-miljoen kinders is in slawerny. 70% van hierdie kinders werk sonder betaling vir hulle gesinne.

Uit Unicef se studie kan afgelei word dat 5 000 tot 7 000 Nepalese kinders prostitute is. Dit is dus 'n baie groter probleem as wat die meeste van ons dink.

Die ergste vorm van kinderarbeid:

  • Alle vorme van slawerny, die smokkel van kinders of die gebruik van kinders in die weermag.
  • Die gebruik van kinders vir prostitusie en pornografie.
  • Die gebruik van kinders om dwelms te smokkel.
  • Kinders van vyf jaar wat tot 16 uur per dag in fabrieke, myne en steenmakerye werk.

Die meeste van hierdie kinders geniet nie versorging nie en daarom moet hulle werk.

Tog is dit belangrik vir kinders, maar veral tieners, om sakgeld te verdien. Die woord “verdien” is in hierdie konteks baie belangrik. Die kind moet leer om iets te doen in ruil vir geld. Geld het 'n sentrale deel van ons lewe geword; die kort daaraan, die besteding daarvan en die gee daarvan aan behoeftiges. Ons moet ons kinders bemagtig om eendag gereed te wees vir die harde finansiële wêreld om ons.

Kinders kan huistakies verrig en op so 'n manier hulle sakgeld verdien. Hier is van die huistakies wat goed is vir 'n kind se ontwikkeling en wat hom 'n verantwoordelikheidsin aanleer.

  • Skottelgoed was, afdroog en wegpak
  • Tuinwerk
  • Tafel dek
  • Die boekrak regpak
  • Skoene skoonmaak

Ondernemerskap is 'n omstrede onderwerp in ons ekonomies veranderde wêreld en is self in skole se leerplanne ingewerk. Markdae by skole en selfs kleuterskole is deesdae baie gewild en kinders leer die fynere kunsies van ondernemerskap aan. Dit is belangrik dat die kind self werk en die verantwoordelikheid dra. Ouers moet slegs in ondersteunende hoedanigheid betrokke wees.

Soos Aristoteles tereg gesê het: Dit is 'n natuurlike verloop van die lewe dat dit sommige kinders se lot is om aan kinderarbeid blootgestel te word. Daardie kringloop kan verbreek word deur kinders as ondernemers te bemagtig en hulle op die finansiële wêreld, wat hulle gaan betree, voor te berei.

Sien ook wysig