Ekonomiese kwessies in Suid-Afrika

Tans is daar 'n aantal kwessies wat die sosiale behoeftes van mense in Suid-Afrika beïnvloed.

Veiligheidswagte betoog vir meer geld, 2006

Sommige meen dit is as gevolg van die erfenis van Suid-Afrika se Apartheid-verlede dat daar baie gemeenskappe is wat in algehele armoede leef en nie toegang het tot goedere en dienste om in hul mees basiese behoeftes te voorsien nie. Baie gemeenskappe is blykbaar nie geleenthede gegee om hul omstandighede te verbeter nie en is steeds sukkelend as gevolg van die sogenaamde onregverdige samelewing wat bestaan het.

Aan die ander kant het die sogenaamde bevrydingsorganisasies vir jare die leuse "vryheid voor opvoeding" voorgehou in plaas van "vryheid deur opvoeding". Talle skole, handboeke en ander infrastruktuur wat tot mense se beskikking gestel is, is in die proses vernietig. Gemeenskappe wat nie hierdeur beïnvloed is nie, kon hulself grotendeels ekonomies bevry.[1]

Tans veroorsaak teen-rassisme in die vorm van regstellende-aksie dat vaardige werkers nie toegang tot die werksmark kan verkry nie. 'n Voorbeeld hiervan is die ANC se beleid van nasionaal proporsionele aanstellings, waar kleuring in die Wes-Kaap nie werk kan bekom of bevorder kan word nie, omdat die poste vir swartmense ('n minderheidsgroep in die omgewing) gereserveer is.[2]

Die hoë aanwas van swart bevolkingsgroepe speel ook 'n rol. Groepe met 'n laer aanwas spandeer meer tyd, geld en energie aan hulle kroos, wat aan hulle beter opleidingsmoontlikhede en finansiële vooruitsigte verskaf.

'n Ander kwessie is swak grensbeheer, waar mense van ander Afrika-lande al vanaf die sogenaamde donker "Apartheidsera" oor die grense na Suid-Afrika stroom. Die mense is op soek na 'n beter lewenstandaard, en is dikwels beter geskool as plaaslike arbeiders en is soms ook bereid om vir minder geld te werk. Dit het al tot verskeie xenofobiese uitbarstings gelei.[3]

Die rol wat vakbonde speel (gereelde stakings en onrealistiese looneise) knou ook die ekonomie. Dit gaan dikwels gepaard met geweld en die beskadiging van eiendom, wat rykdom vernietig en beleggers verder afskrik.

Verwysings wysig