Dataverwerking

Dataverwerking is in die algemeen, "die versameling en manipulering van gegewens om betekenisvolle inligting te lewer."[1]

Data is inligting (veral feite of syfers) wat versamel is. Data word gewoonlik versamel om ondersoek te word sodat besluite oor iets geneem kan word.

Die eienaar van ʼn steenmakery wil byvoorbeeld weet hoeveel bakstene verlede jaar verkoop is. Aangesien ʼn personeellid deur die jaar elke maand verkoopsdata ingevoer het, kan die eienaar ʼn verkoopsverslag druk wat al die nodige data maklik en feitlik onmiddellik verskaf.

Data kan in baie verskillende vorme aangebied word, byvoorbeeld grafieke, tabelle, artikels.

Oorsprong: Die woord ‘data’ kom van die Latynse woord datum wat ‘iets wat gegee is’ beteken.

Data is ʼn versameling van feite, getalle of afmetings. Brokkies inligting word dus data genoem. Data word versamel deur vrae te vra en die antwoorde op te teken. Data wat ingesamel word kan op verskillende manier voorgestel word, soos in ’n paragraaf, ʼn lys, ’n tabel, ’n prent, ’n kaart, spreitabel of ’n grafiek.

Data word opgeteken deur die volgende te gebruik:

Tellings  wysig

Telmerkies of tellings is merkies wat gemaak word om elke item te tel. - strepies word gemaak elke keer as die bepaalde data voorkom. Indien daar 5 strepies is, word dit soos volg geskryf: ////. Die aantal tellings (strepies) word dan getel en die totaal word as frekwensie(aantal) geskryf bv. ///  = 3 en //// // = 7.

Voorstelling van data wysig

Data kan in baie verskillende vorme aangebied word, byvoorbeeld grafieke, tabelle, artikels.

Tabelle  wysig

Tabelle word gebruik om die data te organiseer. Alle tabelle het altyd ’n opskrif wat jou meer oor die data vertel. Data word van klein na groot geskryf in die eerste kolom. In die tweede kolom word die tellings (strepies) gemaak en in die laaste kolom word die frekwensie (aantal) aangedui. Onder aan ‘n tabel moet ’n totaal van al die aangetekende data kom.

 Voorbeeld:

Gunsteling kleur van 20 kleuters

KleureTellingFrekwensie
Rooi////4
Blou////5
Groen////   ////   /11
Totaal2020

Grafieke wysig

Data word in grafieke ontleed en interpreteer. Wanneer ʼn datasiklus voltooi is, kan mens oor die data verslag doen.

Staafgrafiek wysig

Dit word gebruik om diskrete (aparte/volg nie op mekaar) data voor te stel en te vergelyk. Daar is spasies tussen stawe.

’n Dubbel staafgrafiek vergelyk twee stelle data op dieselfde grafiek. ’n Dubbel staafgrafiek benodig ook ’n sleutel om die twee data stelle te onderskei.

Piktogram wysig

ʼn Piktogram bestaan uit prentjies of simbole. Soms is daar te veel data om die presiese getalle te wys. Afronding van die getalle kan dit makliker maak om te lees. Soms is daar te veel data om een prent te gebruik. Dan help dit om een prent te gebruik om baie voor te stel.

ʼn Piktogram bestaan uit prentjies of simbole.

Analise, interpretasie en verslagdoening van data wysig

Data wat woordeliks of in ’n piktogram, staafgrafiek, dubbel staafgrafiek en sirkelgrafiek voorgestel word, moet krities gelees en interpreteer word. Data word geanaliseer deur vrae te beantwoord wat verwant is aan data-kategorieë en data-intervalle, databronne en kontekste en dan algemene tendense (modus en mediaan). Die modus is die data wat die meeste voorgekom het, d.w.s. wat is in die mode. Met die mediaan word al die data in stygende orde en gerangskik en die middelste waarde dan gesoek. Data word opgesom deur ‘n kort gevolgtrekking te gee of ’n voorspelling te maak.

Sien ook wysig

Bronne wysig

  • Hassan, K., Skelton, C., & Smit, S. 2012. Almal verstaan Wiskunde Graad 6 Leerderboek. Northlands: Macmillan South Africa
  • Almal verstaan Wiskunde Graad 4 Leerderboek. 2012. Northlands: Macmillan South Africa
  • Almal verstaan Wiskunde Graad 5 Leerderboek. 2012. Northlands: Macmillan South Africa
  • Vereniging vir Afrikaanse Wiskunde-onderwysers.

Verwysings wysig

  1. French, Carl (1996). Data Processing and Information Technology (10th ed.). Thomson. p. 2. ISBN 1844801004.