Lam rumoh taduë'. Macam macam peuneugèt rumoh. Rumoh raja geukheun aseutana. Lam rumoh na moébilé' bilé na teumpat maguën. Meunatang na cit teumpat jipiyöh. Teumpat keubeuë,leumo, kamèng geukheun weuë. Tji-tjém pi na meurumoh jih. Rumoh cicém geukheun umpung. Umpung mirië' gèt that jipeugèt ngon kong. Han jitamong ujeuën udalam, Tiköih na cit umpung teumpat jimeuseunia.

Rumoh

Batjoet sapeuë : kitab beuët keu aneu miët / geukarang le Mohamad Djam, Soetan Pamenan, Nja Tjoet