How.com.vn:Chính sách về Quyền riêng tư

Chào mừng bạn đến với How.com.vn, các dịch vụ, trang web trực tuyến và di động (“Dịch vụ”) của How.com.vn, Inc. (“How.com.vn” hoặc “chúng tôi”). Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi giải thích về cách mà chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chia sẻ và bảo vệ thông tin của bạn, cũng như các lựa chọn của bạn về việc thu thập và sử dụng thông tin của mình.

Khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn thể hiện sự đồng ý rõ ràng với việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, xử lý và tiết lộ thông tin của mình, bao gồm cả thông tin cá nhân, như được mô tả trong Chính sách về quyền riêng tư này.

Các điều khoản viết hoa không được định nghĩa trong Chính sách về quyền riêng tư này được nêu ý nghĩa trong Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu có điều gì đó trong Chính sách này hoặc Điều khoản sử dụng mà bạn không đồng ý, bạn không nên truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập các loại thông tin sau về bạn:

Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi:
Chúng tôi yêu cầu một số thông tin như:

 • tên người dùng, tên thật, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn khi bạn đăng ký tài khoản How.com.vn, hoặc nếu bạn trao đổi thư từ với chúng tôi. Chúng tôi thu thập địa chỉ email của bạn khi bạn chọn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.
 • Chúng tôi cũng có thể giữ lại bất kỳ tin nhắn nào mà bạn gửi qua Dịch vụ, và chúng tôi có thể thu thập thông tin mà bạn cung cấp trong Nội dung Người dùng mà bạn đăng lên Dịch vụ.
 • Chúng tôi sử dụng thông tin này để vận hành, duy trì và cung cấp các tính năng và chức năng của Dịch vụ cho bạn. Tên người dùng của bạn, và nếu bạn chọn tiết lộ thì tên thật của bạn sẽ được công bố công khai. Sau khi được công bố, tên người dùng và/hoặc tên thật của bạn có thể sẽ không được xóa hoàn toàn khỏi Dịch vụ.


Thông tin mà chúng tôi có thể nhận được từ các bên thứ ba:
Chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn từ các bên thứ ba.

 • Ví dụ: nếu bạn truy cập các trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi thông qua kết nối của bên thứ ba, hoặc đăng nhập, chẳng hạn như thông qua Facebook Connect, bằng cách “theo dõi”, “thích”, thêm ứng dụng How.com.vn, liên kết tài khoản của bạn với Dịch vụ How.com.vn , v.v., bên thứ ba đó có thể chuyển một số thông tin nhất định về việc bạn sử dụng dịch vụ của họ cho How.com.vn.
 • Thông tin này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở ID người dùng được liên kết với tài khoản của bạn (ví dụ: UID Facebook của bạn), mã thông báo truy cập cần thiết để truy cập dịch vụ đó, bất kỳ thông tin nào mà bạn đã cho phép bên thứ ba chia sẻ với chúng tôi, và bất kỳ thông tin nào bạn đã công khai liên quan đến dịch vụ đó.
 • Nếu bạn cho phép chúng tôi truy cập vào danh sách bạn bè của bạn, ID người dùng của bạn bè và kết nối của bạn với những người bạn đó có thể sẽ được sử dụng và lưu trữ để khiến trải nghiệm của bạn mang tính xã hội cao hơn, đồng thời cho phép bạn mời bạn bè của mình sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và cung cấp cho bạn thông tin cập nhật nếu và khi bạn bè của bạn tham gia How.com.vn. Bạn phải luôn xem xét và nếu cần, hãy điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư của mình trên các trang web và dịch vụ của bên thứ ba trước khi liên kết hoặc kết nối chúng với Dịch vụ của How.com.vn. Bạn cũng có thể hủy liên kết tài khoản bên thứ ba của mình khỏi Dịch vụ bằng cách điều chỉnh cài đặt của bạn trên dịch vụ của bên thứ ba.


Mời một người bạn sử dụng How.com.vn:

 • How.com.vn có thể theo quyết định riêng của mình, phát triển một tính năng để cho phép bạn mời các bên thứ ba tham gia Dịch vụ. Nếu bạn chọn sử dụng dịch vụ mời của chúng tôi để mời bên thứ ba tham gia Dịch vụ thông qua tính năng “Mời bạn bè”, bạn có thể chọn trực tiếp một người bạn để mời thông qua danh sách liên hệ gốc trên thiết bị di động của mình - nhưng chúng tôi không yêu cầu bạn phải nhập danh bạ của mình vào Dịch vụ, và chúng tôi không giữ lại thông tin có trong danh bạ của bạn. Bạn hiểu rằng bằng cách mời một người bạn vào How.com.vn thông qua tính năng “Mời bạn bè”, bạn đang trực tiếp gửi tin nhắn văn bản hoặc email từ tài khoản cá nhân của mình, và chúng tôi không lưu trữ danh bạ của bạn. Ngoài ra, bạn hiểu và đồng ý rằng các khoản phí thông thường của nhà cung cấp dịch vụ sẽ áp dụng cho các thông tin liên lạc được gửi đi từ điện thoại của bạn. Vì lời mời này đến trực tiếp từ email hoặc điện thoại của bạn, chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát thông tin liên lạc này.


Tìm bạn bè trên Dịch vụ:

 • How.com.vn có thể theo quyết định riêng của mình, phát triển một tính năng cho phép bạn định vị bạn bè của mình bằng tài khoản How.com.vn thông qua tính năng “Tìm bạn bè”. Tính năng “Tìm bạn bè” cho phép bạn chọn định vị bạn bè thông qua (i) danh bạ của bạn, (ii) các trang web mạng xã hội (chẳng hạn như Twitter hoặc Facebook) hoặc (iii) thông qua tìm kiếm bằng tên và tên người dùng trên How.com.vn. Nếu bạn chọn tìm bạn bè của mình thông qua danh bạ của mình thì bạn đồng ý cung cấp cho How.com.vn quyền truy cập vào danh bạ đó để chúng tôi có thể thực hiện tìm kiếm cần thiết để xác định xem liệu người liên quan đến thông tin mà bạn cung cấp có đang sử dụng How.com.vn hay không. Nếu bạn chọn tìm bạn bè của mình thông qua các trang web mạng xã hội thì bạn hiểu rằng thông tin mà các trang web này cung cấp để sử dụng nhằm thực hiện loại tìm kiếm này được điều chỉnh bởi chính sách về quyền riêng tư của họ và cài đặt tài khoản của bạn trên các trang web đó. Nếu bạn chọn tìm bạn bè của mình thông qua tìm kiếm tên hoặc tên người dùng thì chỉ cần nhập tên để tìm kiếm và xem liệu tên hoặc tên người dùng đó có xuất hiện trên Dịch vụ của chúng tôi hay không. Hãy lưu ý rằng chúng tôi không giữ lại bất kỳ thông tin nào có trong danh bạ hoặc thông tin từ các trang mạng xã hội về các mối liên hệ của bạn, và chúng tôi không sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc giúp bạn tìm thấy bạn bè của mình trên How.com.vn.


Thông tin phân tích:
Chúng tôi có thể trực tiếp thu thập dữ liệu phân tích hoặc sử dụng các công cụ và dịch vụ phân tích của bên thứ ba nhằm giúp chúng tôi đo lường lưu lượng truy cập và xu hướng sử dụng đối với Dịch vụ. Các công cụ này thu thập thông tin được gửi bởi trình duyệt hoặc thiết bị di động của bạn, bao gồm các trang mà bạn truy cập và các thông tin khác hỗ trợ chúng tôi trong việc cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin phân tích này ở dạng tổng hợp sao cho thông tin này không thể bị chỉnh sửa một cách hợp lý nhằm xác định bất kỳ người dùng cá nhân cụ thể nào.

Thông tin cookie:
Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết đầy đủ trên trang Cookie Policy của chúng tôi. Khi bạn truy cập Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi một hoặc nhiều cookie - một tệp văn bản nhỏ chứa chuỗi ký tự chữ và số - đến máy tính của bạn để nhận dạng duy nhất trình duyệt của bạn và cho phép How.com.vn giúp bạn đăng nhập nhanh hơn và nâng cao khả năng điều hướng qua trang web của bạn. Cookie cũng có thể chuyển thông tin cho chúng tôi về cách bạn sử dụng Dịch vụ (ví dụ: các trang bạn xem, các liên kết bạn nhấp vào và các hành động khác mà bạn thực hiện trên Dịch vụ) và cho phép chúng tôi hoặc các đối tác kinh doanh của chúng tôi theo dõi việc sử dụng Dịch vụ của bạn theo thời gian.

 • Một cookie cố định sẽ vẫn còn trên ổ cứng của bạn sau khi bạn đóng trình duyệt của mình. Cookie cố định có thể được trình duyệt của bạn sử dụng trong những lần truy cập trang web tiếp theo. Cookie cố định có thể bị xóa bằng cách làm theo hướng dẫn của trình duyệt web.
 • Cookie theo phiên là cookie tạm thời và sẽ biến mất sau khi bạn đóng trình duyệt của mình. Bạn có thể đặt lại trình duyệt web của mình để từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào thì một cookie được gửi đi. Tuy nhiên, một số tính năng của Dịch vụ có thể không hoạt động bình thường nếu khả năng chấp nhận cookie bị vô hiệu hóa. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết đầy đủ trên Chính sách về Cookie của chúng tôi.

Thông tin tệp nhật ký:
Thông tin tệp nhật ký được trình duyệt hoặc thiết bị di động của bạn tự động báo cáo mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ. Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, các máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại một số thông tin tệp nhật ký nhất định. Các nhật ký máy chủ này có thể bao gồm các thông tin như yêu cầu web của bạn, địa chỉ Giao thức Internet (“IP”), loại trình duyệt, các trang và URL giới thiệu/thoát , số lần nhấp chuột và cách bạn tương tác với các liên kết trên Dịch vụ, tên miền, trang đích, các trang đã xem và các thông tin tương tự khác.

Xóa thông tin gif/tập tin chỉ báo:
Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể sử dụng clear gif (còn được gọi là tập tin chỉ báo) được sử dụng để theo dõi ẩn danh các mô thức sử dụng trực tuyến của Người dùng của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể sử dụng clear gif trong các email dựa trên HTML được gửi cho người dùng nhằm theo dõi email nào được mở và liên kết nào được người nhận nhấp vào. Thông tin được cung cấp bởi những clear gif này cho phép báo cáo và cải tiến Dịch vụ chính xác hơn.

Số nhận dạng thiết bị:
Khi bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động (bao gồm nhưng không giới hạn ở điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng), chúng tôi có thể truy cập, thu thập, giám sát và/hoặc lưu trữ từ xa một hoặc nhiều “số nhận dạng thiết bị”, chẳng hạn như số nhận dạng duy nhất trên toàn cầu (“UUID”). Số nhận dạng thiết bị là các tệp dữ liệu nhỏ hoặc cấu trúc dữ liệu tương tự được lưu trữ trên hoặc liên kết với thiết bị di động của bạn, chúng nhận dạng duy nhất thiết bị di động của bạn. Số nhận dạng thiết bị có thể là dữ liệu được lưu trữ liên quan đến phần cứng của thiết bị, dữ liệu được lưu trữ liên quan đến hệ điều hành của thiết bị hoặc phần mềm khác hoặc dữ liệu được How.com.vn gửi đến thiết bị. Số nhận dạng thiết bị có thể chuyển tải thông tin cho chúng tôi về cách bạn duyệt và sử dụng Dịch vụ. Số nhận dạng thiết bị có thể vẫn tồn tại trên thiết bị của bạn, để giúp bạn đăng nhập nhanh hơn và nâng cao khả năng điều hướng trong Dịch vụ. Một số tính năng của Dịch vụ có thể không hoạt động bình thường nếu việc sử dụng hoặc tính khả dụng của số nhận dạng thiết bị bị hạn chế hoặc tắt.

Dữ liệu vị trí:
Khi bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động, chúng tôi có thể truy cập, thu thập, giám sát và/hoặc lưu trữ từ xa “dữ liệu vị trí”, có thể bao gồm tọa độ GPS (ví dụ: vĩ độ và/hoặc kinh độ) hoặc những thông tin tương tự về vị trí của thiết bị di động. Dữ liệu vị trí có thể truyền tải cho chúng tôi thông tin về cách bạn duyệt và sử dụng Dịch vụ. Một số tính năng của Dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ dựa trên vị trí, có thể không hoạt động bình thường nếu việc sử dụng hoặc tính sẵn có của dữ liệu vị trí bị hạn chế hoặc tắt.

Truyền thông thương mại và tiếp thị:
Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập hoặc nhận được, chẳng hạn như địa chỉ email của bạn, để liên lạc trực tiếp với bạn. Chúng tôi có thể gửi cho bạn các email chứa bản tin, chương trình khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt. Nếu bạn không muốn nhận những email như vậy, bạn sẽ được cung cấp tùy chọn từ chối hoặc thay đổi tùy chỉnh của mình. Để chọn không tham gia các hoạt động truyền thông thương mại và tiếp thị của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected] hoặc làm theo hướng dẫn hủy đăng ký được nằm trong phần nội dung của thông tin tiếp thị và thương mại mà bạn đã nhận được từ chúng tôi.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể yêu cầu bạn đồng ý (chọn tham gia) nhận các tài liệu đó trước khi chúng tôi bắt đầu gửi chúng đi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để gửi cho bạn các email liên quan đến Dịch vụ (ví dụ: xác minh tài khoản, xác nhận mua hàng và thanh toán và nhắc nhở, các thay đổi/cập nhật đối với các tính năng của Dịch vụ, thông báo về kỹ thuật và bảo mật). Bạn không thể chọn không nhận các email liên quan đến Dịch vụ. Bạn cũng có thể được “tìm thấy” trên How.com.vn dựa trên những thông tin mà bạn cung cấp (xem “Tìm bạn bè trên How.com.vn”) ở trên.

Sử dụng thông tin về loại dịch vụ nhất định mà chúng tôi thu thập về bạn:
Chúng tôi sử dụng hoặc có thể sử dụng cookie, tệp nhật ký, số nhận dạng thiết bị, dữ liệu vị trí và thông tin clear gif để:

a) ghi nhớ thông tin để bạn không phải nhập lại thông tin đó trong suốt lần truy cập này hoặc lần truy cập trang web sau của bạn;
b) cung cấp thông tin và nội dung tùy chỉnh, được cá nhân hóa;
c) để cung cấp và giám sát tính hiệu quả của Dịch vụ của chúng tôi;
d) theo dõi các số liệu tổng hợp như tổng số khách truy cập, lưu lượng truy cập và các mẫu nhân khẩu học;
e) chẩn đoán hoặc khắc phục các sự cố về công nghệ;
f) giúp bạn truy cập thông tin của mình một cách hiệu quả sau khi đăng nhập;
g) để cung cấp quảng cáo cho trình duyệt hoặc thiết bị của bạn và
h) tự động cập nhật ứng dụng How.com.vn trên các thiết bị di động của bạn.

Chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích và với các tổ chức được chỉ định bên dưới. Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể công bố thông tin của bạn trực tuyến như được nêu bên dưới.

 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh bên thứ ba và những Người dùng đáng tin cậy nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ cho bạn. Như được mô tả thêm trong Điều khoản Sử dụng của chúng tôi, How.com.vn có thể cung cấp cho những Người dùng nhất định các đặc quyền quản trị để giám sát hoặc cung cấp các khía cạnh nhất định của Dịch vụ (“Người dùng đáng tin cậy”)
 • Nếu bạn chọn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, địa chỉ email của bạn sẽ được chia sẻ với Mailchimp. Xem privacy policy để biết chi tiết về cách Mailchimp quản lý và bảo mật thông tin của bạn.
 • Chúng tôi làm việc với nhiều tổ chức và cá nhân khác nhau nhằm giúp cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn (“Nhà cung cấp dịch vụ”), chẳng hạn như các công ty lưu trữ dữ liệu và trang web, cũng như các công ty cung cấp thông tin phân tích. Chúng tôi cần tương tác với các Nhà cung cấp Dịch vụ bên thứ ba như vậy để giúp chúng tôi vận hành, cung cấp và tiếp thị Dịch vụ của mình. Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập hạn chế vào thông tin của bạn và chỉ có thể sử dụng thông tin của bạn để thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ này. Thông tin mà chúng tôi chia sẻ với Nhà cung cấp dịch vụ của mình có thể bao gồm cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi và thông tin chúng tôi thu thập về bạn, bao gồm cả thông tin cá nhân. Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có nghĩa vụ thay mặt chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn một cách hợp lý. Nếu chúng tôi biết rằng Nhà cung cấp dịch vụ đang sử dụng hoặc tiết lộ thông tin không phù hợp, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý về mặt thương mại để chấm dứt hoặc sửa chữa việc sử dụng hoặc tiết lộ không phù hợp đó. Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi trên cơ sở pháp lý vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi. Sự tham gia của chúng tôi với các Nhà cung cấp dịch vụ thường là cần thiết để chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn, đặc biệt là khi các công ty đó nắm giữ những vai trò quan trọng như giúp chúng tôi giữ cho dịch vụ của mình luôn hoạt động và an toàn. Trong một số trường hợp khác, những Nhà cung cấp dịch vụ này không hoàn toàn cần thiết để chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình, nhưng họ giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ, ví dụ như bằng cách giúp chúng tôi thực hiện nghiên cứu về cách chúng tôi có thể phục vụ người dùng của tốt hơn. Trong những trường hợp sau, chúng tôi có lợi ích chính đáng trong việc hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
 • Vui lòng xem bên dưới về các dịch vụ quảng cáo của bên thứ ba mà chúng tôi có thể sử dụng để hiển thị quảng cáo trên Dịch vụ và các thông tin mà chúng tôi có thể cung cấp cho họ.

Ai có thể xem Nội dung Người dùng: Bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn tự nguyện tiết lộ để đăng lên Dịch vụ sẽ được công khai và không thể bị xóa, trừ khi How.com.vn tự quyết định xóa. Sau khi được đăng trên How.com.vn, Nội dung Người dùng không thể bị xóa khỏi chế độ xem công khai, vì các bản sao vẫn có thể xem được trong các trang đã lưu trong bộ nhớ cache và lưu trữ của Dịch vụ, trên các trang web khác đã xuất bản lại nội dung của chúng tôi, hoặc nếu Người dùng khác đã sao chép hoặc lưu thông tin đó. Nếu bạn không muốn Nội dung Người dùng của mình được công bố rộng rãi, vui lòng không đăng lên How.com.vn. Tên người dùng của bạn, và nếu bạn chọn tiết lộ thì tên thật của bạn sẽ được công bố công khai. Sau khi được công bố, tên người dùng và/hoặc tên thật của bạn có thể sẽ không xóa được.

Ai có thể xem địa chỉ IP của bạn: Nếu bạn đăng Nội dung Người dùng trên Dịch vụ khi chưa đăng nhập, địa chỉ IP của bạn sẽ được xuất bản cùng với Nội dung Người dùng của bạn để ghi nhận đóng góp của bạn cho Dịch vụ. Nhóm tuyển chọn gồm những Người dùng đáng tin cậy có quyền quản trị trên How.com.vn có khả năng xem xét địa chỉ IP của người dùng để hạn chế hành vi lạm dụng. Bất kỳ dịch vụ nào của bên thứ ba được nhúng trên How.com.vn, chẳng hạn như nhà quảng cáo, nhà cung cấp video, mạng xã hội hoặc bên thứ ba khác cũng sẽ có quyền truy cập vào địa chỉ IP của bạn.

Ai có thể xem địa chỉ email của bạn: Nếu bạn nhập địa chỉ email, bạn sẽ kích hoạt khả năng giao tiếp từ How.com.vn và những Người dùng khác. Nếu bạn trả lời các người dùng hoặc tham gia vào các hoạt động theo nhóm của How.com.vn như họp mặt, địa chỉ email của bạn sẽ được chia sẻ với những người dùng này. Ngoài ra, một số địa chỉ email như [email protected] chuyển tiếp đến một nhóm Người dùng đáng tin cậy, họ sẽ sử dụng địa chỉ email của bạn để trả lời email.

Điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp có sự thay đổi quyền kiểm soát:
Chúng tôi có thể mua hoặc bán/thoái vốn/chuyển nhượng công ty (bao gồm bất kỳ cổ phần nào trong công ty), hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của các sản phẩm, dịch vụ, tài sản và/hoặc hoạt động kinh doanh của công ty. Thông tin của bạn, ví dụ như tên khách hàng và địa chỉ email, Nội dung Người dùng và thông tin người dùng khác liên quan đến Dịch vụ có thể nằm trong số các mục được bán hoặc chuyển giao trong các loại giao dịch này. Chúng tôi cũng có thể bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao thông tin đó trong quá trình công ty thoái vốn, sáp nhập, mua lại, phá sản, giải thể, tổ chức lại, thanh lý, các giao dịch hoặc thủ tục tương tự liên quan đến toàn bộ hoặc một phần của công ty.

Các trường hợp chúng tôi buộc phải chia sẻ thông tin của bạn:
How.com.vn sẽ tiết lộ thông tin của bạn khi luật pháp hoặc trát hầu tòa yêu cầu, hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết để (a) tuân thủ luật pháp và các yêu cầu hợp lý của cơ quan hành pháp; (b) để thực thi Điều khoản Sử dụng của chúng tôi hoặc để bảo vệ tính bảo mật, chất lượng hoặc tính toàn vẹn của Dịch vụ; và/hoặc (c) để thực hiện hoặc bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của How.com.vn, những Người dùng của chúng tôi hoặc những người khác.

Chia sẻ thông tin về loại dịch vụ nhất định mà chúng tôi thu thập về bạn:
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về loại dịch vụ nhất định, bao gồm thông tin thu được thông qua các công cụ như cookie, tệp nhật ký, số nhận dạng thiết bị, dữ liệu vị trí và clear gif (chẳng hạn như dữ liệu sử dụng ẩn danh, trang và URL giới thiệu/thoát, loại nền tảng, số lần nhấp chuột, v.v.): (i) với các đối tác kinh doanh bên thứ ba của chúng tôi vì các mục đích được mô tả trong phần trên về “Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin”. Chúng tôi cũng có thể tổng hợp hoặc tách dữ liệu về tất cả các đặc điểm nhận dạng cá nhân và có thể chia sẻ dữ liệu ẩn danh được tổng hợp đó với các bên thứ ba.

Quảng cáo trên How.com.vn:
Chúng tôi cũng có thể chia sẻ một số thông tin nhất định như vị trí, trình duyệt, dữ liệu cookie và các dữ liệu khác liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ với các đối tác kinh doanh để cung cấp các quảng cáo mà bạn có thể quan tâm. How.com.vn có thể cho phép máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba phân phát quảng cáo trên Dịch vụ. Các máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba này sử dụng công nghệ để gửi trực tiếp đến trình duyệt hoặc thiết bị di động của bạn các quảng cáo và liên kết quảng cáo xuất hiện trên Dịch vụ, và họ sẽ tự động nhận được địa chỉ IP của bạn khi làm như vậy. Họ cũng có thể sử dụng các công nghệ khác (chẳng hạn như cookie, JavaScript, mã nhận dạng thiết bị, dữ liệu vị trí và clear gif như đề cập ở trên) để biên soạn thông tin về các lượt truy cập và mô thức sử dụng của trình duyệt hoặc thiết bị của bạn trên Dịch vụ và trên các trang web khác, đồng thời để đo lường hiệu quả của quảng cáo cũng như cá nhân hóa nội dung quảng cáo được cung cấp cho bạn.

Ví dụ: Google sử dụng cookie DART để phân phối quảng cáo cho bạn thông qua Dịch vụ. Việc Google sử dụng cookie DART sẽ cho phép Google và các đối tác phân phát quảng cáo cho bạn dựa trên lượt truy cập của bạn vào Dịch vụ và các trang web trước đó mà bạn có thể đã truy cập. Các mạng quảng cáo khác cũng sử dụng cookie, clear gif hoặc các cơ chế khác tương tự để phân phối quảng cáo được nhắm mục tiêu cho bạn thông qua Dịch vụ. Bạn có thể xóa các cookie này bằng cách làm theo hướng dẫn tại đây. Bạn có thể chọn không sử dụng cookie DART của Google và các cookie của các mạng quảng cáo được chứng nhận Network Advertising Initiative (NAI) http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp tại đây]. Việc chọn không tham gia các cookie này sẽ không chỉ có hiệu lực trên Dịch vụ mà còn trên tất cả các trang web có mạng quảng cáo được NAI chứng nhận. Tuy nhiên, lựa chọn không tham gia này sẽ không có tác dụng trên các mạng không được NAI chứng nhận.

Xin lưu ý rằng nhà quảng cáo có thể yêu cầu How.com.vn hiển thị quảng cáo cho một số đối tượng Người dùng nhất định (ví dụ: dựa trên nhân khẩu học hoặc các mối quan tâm khác). Trong tình huống đó, How.com.vn hoặc các đối tác quảng cáo của chúng tôi xác định đối tượng mục tiêu và How.com.vn phân phát quảng cáo cho đối tượng đó và chỉ cung cấp dữ liệu ẩn danh cho nhà quảng cáo. Nếu bạn phản hồi một quảng cáo như vậy, nhà quảng cáo hoặc máy chủ quảng cáo có thể kết luận rằng bạn phù hợp với mô tả của đối tượng mà họ đang cố gắng tiếp cận.Để nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn hoặc giúp chúng tôi cải thiện và đo lường hiệu quả của mình, How.com.vn có thể nhúng mã từ các bên thứ ba vào Dịch vụ. Ví dụ về các bên như vậy có thể bao gồm

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Google
 • YouTube

Các bên thứ ba này có thể thu thập thông tin về bạn, bao gồm địa chỉ IP và cookie theo những cách mà How.com.vn không kiểm soát.

Chính sách về Quyền riêng tư của How.com.vn không áp dụng cho các bên thứ ba và chúng tôi không thể kiểm soát hoạt động của các bên thứ ba. Vui lòng tham khảo các chính sách về quyền riêng tư tương ứng của các bên thứ ba đó hoặc liên hệ với các bên thứ ba đó để biết thêm thông tin.

Cách chúng tôi lưu trữ và bảo vệ thông tin của bạn

Lưu trữ và Xử lý:
Thông tin của bạn được thu thập thông qua Dịch vụ có thể được lưu trữ và xử lý ở Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà How.com.vn hoặc các công ty con, chi nhánh hoặc nhà cung cấp dịch vụ của How.com.vn duy trì cơ sở vật chất. How.com.vn có thể chuyển thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn, bao gồm thông tin cá nhân, cho các tổ chức liên kết, hoặc cho các bên thứ ba khác xuyên biên giới và từ quốc gia hoặc khu vực pháp lý của bạn đến các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác trên thế giới. Nếu bạn ở Liên minh Châu Âu hoặc các khu vực khác có luật pháp quản lý việc thu thập và sử dụng dữ liệu mà có thể khác với luật pháp của Hoa Kỳ, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể chuyển thông tin, bao gồm cả thông tin cá nhân, đến một quốc gia và khu vực pháp lý không có cùng luật pháp về bảo vệ dữ liệu như khu vực pháp lý của bạn, và bạn đồng ý với việc chuyển giao thông tin đến Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà How.com.vn hoặc công ty mẹ, công ty con, chi nhánh hoặc nhà cung cấp dịch vụ duy trì cơ sở vật chất, cũng như việc sử dụng và tiết lộ thông tin về bạn như đã được mô tả trong Chính sách về Quyền riêng tư này.

Giữ thông tin của bạn an toàn:
How.com.vn quan tâm đến việc bảo mật thông tin của bạn và sử dụng các biện pháp bảo vệ hợp lý về mặt thương mại để duy trì tính toàn vẹn và bảo mật của tất cả thông tin được thu thập thông qua Dịch vụ. Để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn, chúng tôi thực hiện các bước hợp lý (chẳng hạn như yêu cầu một mật khẩu độc nhất) để xác minh danh tính của bạn trước khi cấp cho bạn quyền truy cập vào tài khoản của mình. Bạn chịu trách nhiệm giữ bí mật về mật khẩu và thông tin tài khoản độc nhất của mình, cũng như kiểm soát quyền truy cập vào các thông tin liên lạc qua email của bạn từ How.com.vn vào mọi lúc. Tuy nhiên, How.com.vn không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào mà bạn truyền đến How.com.vn hoặc đảm bảo rằng thông tin trên Dịch vụ có thể không bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Cài đặt quyền riêng tư của bạn cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi đối với chức năng của các trang web và dịch vụ của bên thứ ba mà bạn thêm vào Dịch vụ How.com.vn, chẳng hạn như mạng xã hội. How.com.vn không chịu trách nhiệm về chức năng hoặc các biện pháp bảo mật của bất kỳ bên thứ ba nào.

Xâm phạm thông tin:
Trong trường hợp bất kỳ thông tin nào dưới sự kiểm soát của chúng tôi bị xâm phạm do vi phạm bảo mật, How.com.vn sẽ thực hiện các bước hợp lý để điều tra tình hình và khi thích hợp, thông báo cho những cá nhân có thông tin có thể đã bị xâm phạm và thực hiện các bước khác, phù hợp với bất kỳ điều luật và quy định hiện hành nào.


Lựa chọn của bạn về thông tin của bạn

Bạn kiểm soát thông tin tài khoản và cài đặt của mình: Bạn có thể cập nhật thông tin tài khoản và tùy chọn liên lạc qua email của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản và thay đổi cài đặt hồ sơ của mình. Bạn cũng có thể ngừng nhận các nội dung email quảng cáo từ chúng tôi bằng cách sửa đổi cài đặt tùy chỉnh của bạn.

Chúng tôi cố gắng hết sức để nhanh chóng xử lý tất cả các yêu cầu hủy đăng ký. Như đã lưu ý ở trên, bạn không thể chọn không tham gia các thông tin liên quan đến Dịch vụ (ví dụ: xác minh tài khoản, xác nhận mua và thanh toán và nhắc nhở, thay đổi/cập nhật đối với các tính năng của Dịch vụ, thông báo về kỹ thuật và bảo mật). Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc xem xét hoặc sửa đổi thông tin tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại [email protected].

Chọn không thu thập thông tin của bạn để Theo dõi/Quảng cáo:
Vui lòng tham khảo thông tin kỹ thuật của thiết bị di động hoặc trình duyệt của bạn để biết hướng dẫn về cách xóa và tắt cookie, cũng như các công cụ theo dõi/ghi lại khác. Tùy thuộc vào loại thiết bị của bạn, việc xóa hoặc vô hiệu hóa cơ chế theo dõi trên thiết bị di động của bạn có thể không khả thi. Lưu ý rằng việc tắt cookie và/hoặc các công cụ theo dõi khác sẽ ngăn How.com.vn hoặc các đối tác kinh doanh của How.com.vn hoặc các đối tác kinh doanh theo dõi các hoạt động của trình duyệt của bạn liên quan đến Dịch vụ và để các bên thứ ba sử dụng trong các hoạt động quảng cáo nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, làm như vậy có thể vô hiệu hóa nhiều tính năng có sẵn thông qua Dịch vụ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc chọn không tham gia thu thập cookie và các công cụ theo dõi/ghi lại khác, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại [email protected].

Chúng tôi lưu giữ thông tin hồ sơ cá nhân của bạn trong bao lâu:
Sau khi chấm dứt tài khoản Người dùng của bạn, How.com.vn có thể giữ lại thông tin hồ sơ cá nhân của bạn trong một thời gian hợp lý về mặt thương mại cho các mục đích sao lưu, lưu trữ hoặc kiểm tra. Để tránh nghi ngờ, mọi thông tin mà bạn chọn công khai trên dịch vụ có thể sẽ không xóa được.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ và nội dung của dịch vụ không hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi. How.com.vn không cố ý thu thập hoặc cố tình thu thập bất kỳ thông tin nào từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi hoặc cố ý cho phép những người đó đăng ký làm Người dùng. Trong trường hợp chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi mà không có sự xác minh của sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó nhanh nhất có thể. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể có bất kỳ thông tin nào về hoặc về trẻ em dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

Dịch vụ của chúng tôi và nội dung của dịch vụ không hướng đến trẻ em dưới 16 tuổi sống ở Liên minh Châu Âu. How.com.vn không cố ý thu thập hoặc cố tình thu thập bất kỳ thông tin nào từ bất kỳ ai dưới 16 tuổi sống ở Liên minh Châu Âu hoặc cố ý cho phép những người đó đăng ký làm Người dùng. Trong trường hợp chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ một cư dân thuộc Liên minh Châu Âu dưới 16 tuổi mà không có sự xác minh của sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó nhanh nhất có thể. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể có bất kỳ thông tin nào từ hoặc về một cư dân Liên minh Châu Âu dưới 16 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

Liên kết đến các trang web và dịch vụ khác

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hoạt động được sử dụng bởi các trang web hoặc dịch vụ được liên kết với hoặc từ Dịch vụ, bao gồm thông tin hoặc nội dung có trong đó. Hãy nhớ rằng khi bạn sử dụng một liên kết để đi từ Dịch vụ đến một trang web khác, Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi không áp dụng cho các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Việc duyệt và tương tác của bạn trên bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba, bao gồm cả những trang có liên kết hoặc quảng cáo trên trang web của chúng tôi, phải tuân theo các quy tắc và chính sách riêng của bên thứ ba đó. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm và chúng tôi không kiểm soát bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn cho phép truy cập Nội dung Người dùng của bạn. Nếu bạn đang sử dụng trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba (như Facebook, nhóm Google hoặc phòng trò chuyện IRC) và bạn cho phép bên thứ ba đó truy cập vào Nội dung Người dùng của mình thì bạn phải tự chịu trách nhiệm với các rủi ro. Chính sách về Quyền riêng tư này không áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập bằng các phương tiện khác (bao gồm cả ngoại tuyến) hoặc từ các nguồn khác ngoài Dịch vụ.

Quyền riêng tư tại Liên minh Châu Âu

Đối với mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của các cá nhân ở Liên minh Châu Âu (“EU”), chúng tôi dựa trên cơ sở hợp pháp sau để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn:
(a) Cùng những việc khác, lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc cung cấp Dịch vụ, tiến hành nghiên cứu thương mại, cải tiến và duy trì Dịch vụ, cá nhân hóa và điều chỉnh nội dung cung cấp cho bạn thông qua Dịch vụ, bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu, bảo vệ doanh nghiệp của chúng tôi hoặc danh tiếng, đề phòng trách nhiệm pháp lý, xử lý tài sản của chúng tôi trong trường hợp thay đổi kinh doanh (xem thêm bên dưới), bảo vệ các quyền hoặc tài sản hợp pháp của chúng tôi hoặc để giải quyết tranh chấp, điều tra và giải quyết các thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ;
(b) Khi có liên quan, sự đồng ý rõ ràng của bạn. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân liên quan đến bạn và bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin đó;
(c) Khi có liên quan, việc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi đối với bạn theo các điều khoản và điều kiện dịch vụ của chúng tôi; và
(d) Khi có liên quan, để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo.

Người dùng ở Liên minh Châu Âu có các quyền hợp pháp sau đối với thông tin của họ:
(a) Quyền yêu cầu chúng tôi xác nhận xem thông tin của bạn có đang được xử lý hay không, mục đích của mọi quá trình xử lý đó, người nhận của bất kỳ thông tin nào đã được tiết lộ, khoảng thời gian thông tin của bạn được lưu trữ và liệu có bất kỳ quá trình quyết định tự động nào được sử dụng liên quan đến thông tin của họ;
(b) Quyền yêu cầu chúng tôi cải chính thông tin không chính xác mà không bị chậm trễ quá mức;
(c) Trong trường hợp chúng tôi dựa trên cơ sở "sự đồng ý" để xử lý thông tin đó, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào. Quyền rút lại sự đồng ý này không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý trước khi bị rút lại;
(d) Quyền yêu cầu xóa thông tin của bạn. Tùy thuộc vào các điều kiện nhất định, bạn có thể yêu cầu xóa khi:
    (i) thông tin không còn cần thiết liên quan đến mục đích mà nó được thu thập;
    (ii) việc xử lý thông tin dựa trên sự đồng ý của bạn, nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình; hoặc
    (iii) dữ liệu cá nhân được chúng tôi xử lý chỉ dựa trên "lợi ích hợp pháp" của chúng tôi được đề cập ở trên (và cơ sở pháp lý khác nêu trên không áp dụng), nếu bạn phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và không có cơ sở chính đáng quan trọng nào để xử lý (chẳng hạn như việc xử lý dữ liệu được là bắt buộc nhằm đáp ứng các nghĩa vụ luật định hoặc để bảo vệ các khiếu nại pháp lý).

Khi chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba và bạn yêu cầu xóa hoặc sửa đổi dữ liệu, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để thông báo cho bên thứ ba về yêu cầu đó;
(e) Quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi tính chính xác của dữ liệu đó đang bị tranh chấp hoặc có ý kiến phản đối. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ chỉ xử lý thông tin đó khi bạn thể hiện sự đồng ý, hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các tuyên bố pháp lý hoặc để bảo vệ quyền của một thể nhân hoặc pháp nhân khác, hoặc vì các lý do liên quan tới lợi ích công cộng;
(f) Trong trường hợp dữ liệu được xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, trong một số điều kiện nhất định, bạn có thể có quyền nhận dữ liệu cá nhân của mình từ chúng tôi ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được;
(g) Quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân khi:
    (i) chúng tôi chỉ dựa trên cơ sở "lợi ích hợp pháp" để xử lý dữ liệu đó, trong trường hợp này, theo luật định, chúng tôi có thể được yêu cầu ngừng xử lý thông tin của bạn trừ khi chúng tôi có các căn cứ hợp pháp thuyết phục cho việc xử lý này và phủ quyết quyền và lợi ích riêng tư của bạn; hoặc
    (ii) thông tin được sử dụng cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, trong trường hợp này,chúng tôi sẽ ngay lập tức ngừng xử lý thông tin của bạn cho các mục đích đó;
(h) Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu của quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu nơi bạn cư trú.

Xin lưu ý rằng các quyền pháp lý trên phải tuân theo các điều kiện và ngoại lệ khác nhau, bao gồm cả trường hợp dữ liệu được sử dụng cho mục đích thống kê hoặc nghiên cứu khoa học, và việc thực hiện quyền sẽ ngăn cản hoặc làm giảm sút nghiêm trọng khả năng đạt được các mục đích đó.

Quyền riêng tư của California

Phần này cung cấp thêm chi tiết về thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về cư dân California và các quyền dành cho họ theo Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California (“CCPA”). Dịch vụ của chúng tôi có thể thu thập thông tin xác định, liên quan, mô tả, tham chiếu, có khả năng được liên hệ với hoặc có thể liên kết một cách hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, với một người tiêu dùng hoặc thiết bị cụ thể (“Thông tin Cá nhân”).

Thông tin Cá nhân mà How.com.vn thu thập. Nếu bạn đã truy cập hoặc sử dụng dịch vụ How.com.vn trong 12 tháng qua, chúng tôi có thể đã thu thập một hoặc nhiều loại Thông tin Cá nhân sau:

 • Thông tin nhận dạng (chẳng hạn như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, địa chỉ IP hoặc các thông tin nhận dạng trực tuyến khác của bạn).
 • Các đặc điểm phân loại được bảo vệ theo luật liên bang hoặc California như tuổi, chủng tộc, màu da, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, quốc tịch, tình trạng hôn nhân, tình trạng y tế, khuyết tật thể chất hoặc tâm thần, giới tính (bao gồm giới tính, bản dạng giới, biểu hiện giới tính), khuynh hướng tình dục. Chúng tôi không thu thập thông tin này và có thể chỉ thu thập nếu bạn đã chọn chia sẻ thông tin đó với chúng tôi.
 • Internet hoặc hoạt động mạng tương tự khác. (chẳng hạn như lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm, thông tin về tương tác của người tiêu dùng với một trang web, ứng dụng hoặc quảng cáo).
 • Thông tin vị trí địa lý(chẳng hạn như địa chỉ IP).

Nếu bạn đã tạo một tài khoản với How.com.vn và đưa những tài khoản này vào trang hồ sơ How.com.vn của mình, bạn có thể đã cung cấp cho How.com.vn những dữ liệu khác như thông tin nhân khẩu học, thông tin trực quan (ví dụ: ảnh hồ sơ) và sở thích cá nhân. Để biết thêm chi tiết về thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, vui lòng xem phần “Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin” ở trên.

Thông tin Cá nhân How.com.vn chia sẻ. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn bằng cách tiết lộ thông tin đó cho bên thứ ba vì mục đích kinh doanh. Chúng tôi chỉ tiết lộ mục đích kinh doanh này theo hợp đồng bằng văn bản, trong đó mô tả mục đích, yêu cầu người nhận giữ bí mật Thông tin Cá nhân và nghiêm cấm sử dụng thông tin tiết lộ cho bất kỳ mục đích nào ngoại trừ việc thực hiện hợp đồng. Trong mười hai (12) tháng trước đó, How.com.vn đã tiết lộ Thông tin Cá nhân vì mục đích kinh doanh cho các bên thứ ba như được chỉ ra trong bảng dưới đây.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân nhất định (như vị trí, trình duyệt, cookie và dữ liệu khác liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ) bằng cách bán thông tin đó cho các bên thứ ba để phân phối các quảng cáo được nhắm mục tiêu trên Dịch vụ How.com.vn, tùy thuộc vào quyền chọn không tham gia của bạn của những lần bán hàng đó. Trong mười hai (12) tháng trước đó, How.com.vn đã bán các loại thông tin cá nhân sau đây cho các bên thứ ba được chỉ ra trong bảng dưới đây. Để chọn không tham gia các hoạt động bán này, vui lòng sử dụng liên kết sau: Không bán thông tin cá nhân của tôi. Chúng tôi sẽ không cố ý bán bất kỳ Thông tin Cá nhân nào của trẻ em dưới 16 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ.

Phân loại Thông tin Cá nhânPhân loại Người nhận Bên thứ ba
Tiết lộ Mục đích Kinh doanhViệc bán hàng
A: Thông tin Định danhVới các Nhà cung cấp Dịch vụ để cho phép chúng tôi cung cấp Dịch vụVới Mạng quảng cáo để phân phối các quảng cáo nhắm mục tiêu
B: Các danh mục thông tin cá nhân Hồ sơ Khách hàng California.Với các Nhà cung cấp Dịch vụ để cho phép chúng tôi cung cấp Dịch vụKhông có
C: Các đặc điểm phân loại được bảo vệ theo luật của California hoặc liên bang.Với các Nhà cung cấp Dịch vụ để cho phép chúng tôi cung cấp Dịch vụKhông có
F: Internet hoặc hoạt động mạng tương tự khác.Với các Nhà cung cấp Dịch vụ để cho phép chúng tôi cung cấp Dịch vụVới Mạng quảng cáo để phân phối các quảng cáo nhắm mục tiêu
G: Dữ liệu vị trí địa lý.Với các Nhà cung cấp Dịch vụ để cho phép chúng tôi cung cấp Dịch vụVới Mạng quảng cáo để phân phối các quảng cáo nhắm mục tiêu


Quyền của Bạn với tư cách là Cư dân California
Có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California (CCPA) cung cấp cho người tiêu dùng (cư dân California) các quyền cụ thể liên quan đến Thông tin Cá nhân của họ. Nếu bạn cư trú tại California, bạn có thể thực thi các quyền sau:

 • Quyền tiết lộ các loại Thông tin Cá nhân do chúng tôi thu thập
 • Quyền tiết lộ các phần Thông tin Cá nhân cụ thể do chúng tôi thu thập
 • Quyền xóa Thông tin Cá nhân do chúng tôi thu thập (tuân theo một số Ngoại lệ được nêu bên dưới)
 • Quyền nhận Thông tin Cá nhân ở định dạng cho phép bạn chuyển giao thông tin đó cho bên thứ ba
 • Quyền chọn không tham gia "bán" Thông tin Cá nhân ", trong đó "bán" theo CCPA có nghĩa là "bán, cho thuê, phát hành, tiết lộ, phổ biến, cung cấp, chuyển giao, hoặc thông báo bằng miệng, bằng văn bản, hoặc qua hình thức điện tử hoặc các phương tiện khác, Thông tin Cá nhân của người tiêu dùng cho một doanh nghiệp khác hoặc bên thứ ba để đối ứng về mặt tiền bạc hoặc các giao kèo có giá trị khác”.
 • Quyền khởi kiện vì vi phạm bảo mật Thông tin Cá nhân.


Quyền truy cập thông tin cụ thể và quyền chuyển dữ liệu
Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ cho bạn Thông tin Cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập về bạn trong 12 tháng qua kể từ ngày bạn yêu cầu. Khi chúng tôi nhận được và xác nhận yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ tiết lộ cho bạn:

 • Các loại Thông tin Cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn.
 • Các loại nguồn Thông tin Cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn.
 • Mục đích kinh doanh và thương mại của chúng tôi trong việc thu thập hoặc bán Thông tin Cá nhân đó.
 • Các loại bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ Thông tin Cá nhân đó.
 • Các phần Thông tin Cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về bạn.
 • Nếu chúng tôi “bán” hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho mục đích kinh doanh, thì có tối đa hai danh sách riêng biệt sẽ tiết lộ:
  • nếu chúng tôi “bán” Thông tin Cá nhân của bạn, “việc bán”, để xác định các danh mục Thông tin Cá nhân mà mỗi danh mục người nhận “đã mua”; và
  • nếu chúng tôi tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn, tiết lộ cho mục đích kinh doanh để xác định các danh mục Thông tin cá nhân mà mỗi danh mục người nhận có được.

Quyền yêu cầu xóa
Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu Thông tin Cá nhân nào mà chúng tôi đã thu thập từ bạn và giữ lại, tuân theo một số Ngoại lệ nhất định (như được liệt kê bên dưới). Khi chúng tôi nhận được và xác nhận yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xóa Thông tin Cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi, trừ khi áp dụng Ngoại lệ.

Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu xóa của bạn nếu việc giữ lại thông tin là cần thiết cho chúng tôi hoặc (các) Nhà cung cấp của chúng tôi:

 • để hoàn tất giao dịch mà vì thế, chúng tôi đã thu thập Thông tin Cá nhân, cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu, thực hiện các hành động được dự đoán một cách hợp lý trong bối cảnh mối quan hệ kinh doanh đang diễn ra của chúng tôi với bạn, hoặc thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi với bạn;
 • để phát hiện các sự cố bảo mật, bảo vệ khỏi hoạt động độc hại, lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp pháp, hoặc truy tố những người chịu trách nhiệm về các hoạt động đó;
 • gỡ lỗi các sản phẩm để xác định và sửa chữa các lỗi làm ảnh hưởng đến chức năng dự kiến hiện có;
 • thực hiện quyền tự do ngôn luận, đảm bảo quyền tự do ngôn luận của những người tiêu dùng khác, hoặc thực hiện một quyền khác theo quy định của pháp luật;
 • để tuân thủ Đạo luật Quyền riêng tư về Truyền thông Điện tử của California (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.);
 • để tham gia vào các công trình nghiên cứu khoa học, lịch sử hoặc thống kê công khai hoặc được bình duyệt vì lợi ích công cộng, tuân thủ tất cả các luật hiện hành về quyền riêng tư và đạo đức, khi việc xóa thông tin có thể khiến cho việc hoàn tất nghiên cứu trở nên bất khả thi hoặc hạn chế nghiêm trọng, nếu trước đó bạn đã cung cấp sự đồng ý của mình;
 • chỉ cho phép sử dụng nội bộ trong phạm vi phù hợp hợp lý với mong đợi của người tiêu dùng dựa trên mối quan hệ của bạn với chúng tôi;
 • để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý; hoặc
 • để phục vụ việc sử dụng nội bộ và hợp pháp khác của thông tin đó phù hợp với ngữ cảnh mà bạn đã cung cấp thông tin đó (mỗi một "Ngoại lệ" và gọi chung là "Ngoại lệ").

Không phân biệt đối xử
Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với bạn khi bạn thực hiện bất kỳ quyền CCPA nào của mình. Trừ khi được CCPA cho phép, chúng tôi sẽ không:

 • từ chối cung cấp cho bạn hàng hóa hoặc dịch vụ.
 • tính cho bạn các mức giá hoặc mức phí khác đối với hàng hóa hoặc dịch vụ, bao gồm thông qua việc giảm giá hoặc các lợi ích khác, hoặc áp đặt các hình phạt.
 • cung cấp cho bạn một mức độ hoặc chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ khác.
 • gợi ý rằng bạn có thể nhận được một mức giá hoặc mức phí khác cho hàng hóa hoặc dịch vụ, hoặc một mức độ hoặc chất lượng khác cho hàng hóa hoặc dịch vụ.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể cung cấp cho bạn một số khuyến khích tài chính nhất định có thể dẫn đến các mức giá, mức phí hoặc mức chất lượng dịch vụ khác theo sự cho phép của CCPA. Tại thời điểm này, chúng tôi không cung cấp bất kỳ khuyến khích tài chính nào như vậy.

Thực hiện Quyền truy cập, Khả năng cung cấp và Xóa Dữ liệu
Để thực hiện các quyền của bạn được mô tả ở trên, vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi bằng một trong hai cách:

Chỉ bạn hoặc người được ủy quyền hợp pháp thay mặt bạn mới có thể đưa ra yêu cầu liên quan đến Thông tin Cá nhân của bạn. Bạn cũng có thể đưa ra yêu cầu thay mặt cho trẻ em chưa thành niên nhà bạn. Chúng tôi không thể trả lời yêu cầu của bạn hoặc cung cấp cho bạn Thông tin Cá nhân nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính hoặc quyền hạn của bạn để thực hiện yêu cầu và xác nhận Thông tin Cá nhân liên quan đến bạn.
Bạn chỉ có thể yêu cầu quyền truy cập hoặc khả năng chuyển dữ liệu hai lần trong khoảng thời gian 12 tháng. Yêu cầu phải:

 • cung cấp đầy đủ thông tin để cho phép chúng tôi xác minh một cách hợp lý bạn là người mà chúng tôi đã thu thập Thông tin Cá nhân hoặc đại diện được ủy quyền; và
 • mô tả yêu cầu của bạn với đầy đủ thông tin chi tiết để cho phép chúng tôi hiểu, đánh giá và đáp ứng yêu cầu đó một cách chính xác.

Bạn không bắt buộc phải tạo tài khoản với chúng tôi khi đưa ra yêu cầu. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Thông tin Cá nhân được cung cấp trong một yêu cầu để xác minh danh tính của người yêu cầu hoặc quyền thực hiện yêu cầu.

Đại diện được ủy quyền của bạn
Bạn có quyền chỉ định một đại diện được ủy quyền để thay mặt bạn thực hiện yêu cầu theo CCPA.

Dạng thức và Thời gian Phản hồi
Chúng tôi sẽ xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được yêu cầu của bạn trong vòng mười (10) ngày và sẽ trả lời trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Nếu chúng tôi cần thêm thời gian, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn lý do và thời gian gia hạn bằng văn bản.Chúng tôi sẽ gửi phản hồi dưới dạng văn bản điện tử hoặc theo đường bưu điện, tùy lựa chọn của bạn.Mọi thông tin tiết lộ mà chúng tôi cung cấp sẽ chỉ nằm trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi chúng tôi nhận được yêu cầu. Phản hồi mà chúng tôi cung cấp cũng sẽ giải thích lý do vì sao chúng tôi không thể tuân thủ yêu cầu, nếu có. Đối với các yêu cầu về khả năng di chuyển dữ liệu, chúng tôi sẽ chọn một định dạng để cung cấp Thông tin Cá nhân của bạn sao cho dễ sử dụng và cho phép bạn chuyển thông tin từ một thực thể này sang thực thể khác mà không gặp cản trở.Chúng tôi không tính phí xử lý hoặc phản hồi yêu cầu của bạn, trừ khi yêu cầu đó là quá mức, lặp đi lặp lại hoặc rõ ràng là không có cơ sở. Nếu chúng tôi xác định rằng yêu cầu của bạn cần có một khoản phí, chúng tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao chúng tôi đưa ra quyết định đó và cung cấp cho bạn ước tính chi phí trước khi hoàn thành yêu cầu của bạn.

Sử dụng Thông tin Cá nhân
How.com.vn thu thập thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ How.com.vn và cho mục đích kinh doanh và thương mại được mô tả trong phần “Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin” ở trên. Vui lòng xem phần “Chia sẻ thông tin của bạn” ở trên để biết thông tin chi tiết về cách How.com.vn chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba. Để biết thông tin chi tiết về việc bán thông tin cá nhân có khả năng xảy ra, vui lòng đọc phần phụ "Quảng cáo trên How.com.vn" ở trên. Như được mô tả trong đó, chúng tôi có thể cung cấp dữ liệu như vị trí, trình duyệt, cookie và các dữ liệu khác liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ How.com.vn để phân phối các quảng cáo nhắm mục tiêu trên Dịch vụ How.com.vn. Để chọn không tham gia các hoạt động bán này, vui lòng sử dụng liên kết sau: Không bán thông tin cá nhân của tôi.

Áp dụng

Chính sách về Quyền riêng tư này liên quan đến dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân của bạn, có nghĩa là dữ liệu về bạn, một cá nhân, từ thông tin đó bạn có thể được xác định danh tính. Chính sách Quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ dữ liệu nào trong phạm vi được lưu giữ, xử lý, tiết lộ hoặc công bố dưới dạng không thể liên kết với một cá nhân đang sống (chẳng hạn như dữ liệu ẩn danh hoặc dữ liệu tổng hợp không thể trực tiếp hoặc gián tiếp được sử dụng để trích xuất dữ liệu cá nhân của bạn). Chúng tôi bảo lưu quyền tạo dữ liệu tổng hợp và ẩn danh được trích xuất từ bất kỳ cơ sở dữ liệu nào có chứa dữ liệu cá nhân của bạn, và sử dụng mọi dữ liệu tổng hợp và ẩn danh đó khi chúng tôi thấy phù hợp (bao gồm cả việc công bố dữ liệu đó và chia sẻ với các bên thứ ba).

Cách liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách về Quyền riêng tư này hoặc Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

Những Câu hỏi Thông thường và Trợ giúp
Thư tay

How.com.vn, Inc.
530 Lytton Avenue, 2nd Floor
Palo Alto, CA 94301

Liên hệ Báo chí
Quan hệ Cộng đồng


Các thay đổi đối với Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi

How.com.vn có thể sửa đổi hoặc cập nhật Chính sách về Quyền riêng tư này theo thời gian để phản ánh những thay đổi trong hoạt động kinh doanh và thực tiễn của chúng tôi, và vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ. Khi chúng tôi thay đổi chính sách một cách đáng kể, chúng tôi sẽ cho bạn biết và cập nhật ngày "sửa đổi lần cuối" ở cuối trang này.

Chính sách về Quyền riêng tư này được sửa đổi lần cuối vào ngày 9 tháng 11 năm 2020.