Liên hệ với chúng tôi


Mục đích của chúng tôi tại How.com.vn là mang lại nhưng bài viết chính xác và đáng tin cậy, tiếp cận được độc giả cũng như đáp ứng được nhu cầu về cả thông tin lẫn cảm xúc của họ. Nếu bạn có câu hỏi về How.com.vn hoặc cần trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo một trong những cách sau:

Câu hỏi chung & Trợ giúp

Với những câu hỏi chung khác về How.com.vn, vui lòng gửi email [email protected].
Nhà quảng cáo, vui lòng liên hệ: [email protected]

Địa chỉ bưu điện

How.com.vn, Inc.
530 Lytton Avenue, 2nd Floor
Palo Alto, CA 94301

Báo chí & Truyền thông

How.com.vn Tiếng Việt: Phone@2x.png
Điện thoại 888-338-6485
Tái bản

Nếu bạn muốn tái bản một bài viết của How.com.vn hoặc sử dụng hình ảnh của How.com.vn trên trang web hoặc ấn phẩm khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [email protected] với tiêu đề “Yêu cầu tái bản” và cung cấp những thông tin sau:

Bạn muốn xuất bản (những) bài viết hoặc hình ảnh nào
Bạn định tái bản nội dung của chúng tôi ở đâu (nếu là trang web, vui lòng cung cấp đường dẫn)
Những chi tiết khác về yêu cầu của bạn mà chúng tôi nên biết

Phụ trách kết nối cộng đồng

Nếu bạn có thắc mắc liên quan tới cộng đồng How.com.vn bằng tiếng Việt, vui lòng liên hệ với Trang - [email protected].

Cách để báo cáo quảng cáo

Chúng tôi rất tiếc nếu bạn đã thấy một quảng cáo không phù hợp. How.com.vn luôn nỗ lực để đảm bảo rằng trải nghiệm quảng cáo không chứa những nội dung như vậy. Chúng tôi không trực tiếp quản lý quảng cáo, và vì vậy, bạn có thể làm theo hướng dẫn của Google AdSense, nhà cung cấp quảng cáo của chúng tôi để lấy string quảng cáo nhấp chuột đó và gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected] kèm theo thông tin cần thiết.