How.com.vn:Chính sách Cookie

Trang này là bản dịch của trang chính sách về cookie chính thức và có ràng buộc về mặt pháp lý của How.com.vn, bạn có thể tìm thấy tại https://www.wikihow.com/wikiHow:Cookie-Policy. Bản dịch này chỉ nhằm phục vụ cho sự thuận tiện của bạn và không được coi là chính sách có ràng buộc về mặt pháp lý của How.com.vn.Cookie là gì?Cookie là các tập tin văn bản nhỏ có chứa một chuỗi kí tự nằm trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn nhằm nhận diện riêng trình duyệt hoặc thiết bị của bạn.

Cookie được dùng để làm gì?

Cookie cho phép các trang web hoặc dịch vụ biết liệu máy tính hoặc thiết bị của bạn đã từng ghé qua trang web đó hoặc dịch vụ đó trước đây chưa. Sau đó, cookie có thể được dùng để nắm bắt cách mà trang web hoặc dịch vụ đó được sử dụng, giúp bạn duyệt qua các trang web một cách thuận thiện, giúp ghi nhớ sở thích của bạn, và nhìn chung là sẽ cải thiện trải nghiệm duyệt web cho bạn. Cookie còn có thể giúp đảm bảo rằng bạn sẽ được thấy những quảng cáo phù hợp với bản thân và sở thích của mình.

How.com.vn dùng những loại cookie nào?

Thông thường, có bốn loại cookie: “Strictly Necessary” (Rất Cần thiết), “Performance” (Hiệu suất), “Functionality” (Chức năng) và “Targeting” (Mục tiêu). How.com.vn thường dùng tất cả bốn loại cookie này trong Dịch vụ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về mỗi loại cookie dưới đây.

  1. Cookie Rất Cần thiết. Những cookie này rất quan trọng vì chúng cho phép bạn trải nghiệm Dịch vụ và sử dụng các tính năng trong đó, ví dụ như truy cập vào những khu vực cần đăng nhập hoặc được bảo mật.
  2. Cookie Hiệu suất. Những cookie này thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ, ví dụ như thông tin liên quan tới tên đăng nhập của riêng bạn mà bạn từng cung cấp, nhờ đó, hạ tầng backend của chúng tôi sẽ đỡ bị quá tải. Những cookie này còn có thể được sử dụng để giúp chúng tôi biết rằng bạn đã đăng nhập, nhờ đó, chúng tôi có thể mang lại cho bạn những nội dung mới hơn so với những người dùng chưa từng đăng nhập. Chúng tôi còn dùng cookie để theo dõi tổng thể cách sử dụng Dịch vụ và thử nghiệm những tính năng mới cũng như những thay đổi của Dịch vụ. Thông tin đã thu thập sẽ được sử dụng để cải hiện cách Dịch vụ hoạt động.
  3. Cookie Chức năng. Những cookie này cho phép chúng tôi ghi nhớ cách bạn đăng nhập, chỉnh sửa bài viết của bạn trên Dịch vụ khi đã đăng xuất, thời điểm đăng nhập hoặc đăng xuất của bạn, tình trạng hoặc lịch sử các công cụ của Dịch vụ mà bạn đã sử dụng. Những cookie này còn cho phép chúng tôi tùy biến Dịch vụ để cung cấp cho bạn nội dung và các tính năng tốt hơn, đồng thời ghi nhớ những cách mà bạn tùy chỉnh Dịch vụ, ví dụ như tùy chỉnh thanh công cụ mà chúng tôi đưa ra tại cột bên tay phải của từng trang. Thông tin mà những cookie này thu thập có thể là vô danh và chúng không được sử dụng để theo dõi hoạt động duyệt web của bạn trên những trang hoặc dịch vụ khác.
  4. Cookie Mục tiêu. How.com.vn, các đối tác quảng cáo của chúng tôi hoặc các đối tác thuộc bên thứ ba khác có thể sử dụng loại cookie này để mang lại những quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn. Những cookie này có thể ghi nhớ rằng thiết bị của bạn đã từng ghé thăm một trang web hoặc dịch vụ nào đó, và có thể theo dõi hoạt động duyệt web của thiết bị đó trên các trang web hoặc dịch vụ khác ngoài How.com.vn. Thông tin này có thể được chia sẻ với các tổ chức khác ngoài How.com.vn, ví dụ như các đơn vị quảng cáo và/hoặc mạng lưới quảng cáo để đưa ra quảng cáo. Chúng còn giúp tính toán mức độ hiệu quả của một chiến dịch quảng cáo hoặc các đối tác kinh doanh khác nhằm cung cấp tổng thể số liệu sử dụng Dịch vụ và thử nghiệm Dịch vụ tổng thể.

Cookie chính chủ

Cookie chính chủ là những cookie thuộc về How.com.vn. Những cookie này được sử dụng để kích hoạt các tính năng trên How.com.vn, ví dụ như tính năng đăng nhập vào Dịch vụ và cho phép truy cập vào các công cụ hoặc các trang được bảo mật như đã đề cập tới ở trên.

Cookie của bên thứ ba

Cookie của bên thứ ba là những cookie mà bên thứ ba đặt vào thiết bị của bạn thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Cookie của bên thứ ba có thể được đặt vào thiết bị của bạn bởi một người nào đó đang cung cấp dịch vụ cho How.com.vn, ví dụ như giúp đỡ chúng tôi hiểu về cách mà dịch vụ của chúng tôi được sử dụng. Cookie của bên thứ ba cũng có thể được đặt vào thiết bị của bạn bởi các đối tác kinh doanh của chúng tôi, nhờ đó, họ có thể sử dụng chúng để quảng cáo sản phẩm và dịch vụ cho bạn ở những nơi khác trên mạng Internet. Cookie của bên thứ ba trên How.com.vn bao gồm:

  • Google analytics – Google Analytics sử dụng cookie để giúp chúng tôi phân tích cách mà mọi người sử dụng trang web của chúng tôi. Google Analytics không nhận được thông tin liên quan tới tên người sử dụng của bạn từ How.com.vn, và địa chỉ IP của bạn sẽ được Google Analytics rút gọn. Dữ liệu trong Google Analytics chỉ có thể được xem trong chế độ tổng hợp và không thể gán cho bất kì người dùng riêng lẻ nào. Hãy tìm hiểu thêm về Google Analytics và sự riêng tư tại https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Bạn có thể gỡ bỏ tính năng theo dõi của Googe Analytics tại https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  • Google AdSense and DoubleClick – Google AdSense and DoubleClick dùng cookie để phục vụ cho mục đích quảng cáo trên một số trang thuộc Dịch vụ của How.com.vn. Cookie này được sử dụng để tùy biến những quảng cáo mà bạn thấy nhằm mang tới cho bạn những mẩu quảng cáo phù hợp. Khách truy cập ở một số vị trí địa lí có thể thấy những quảng cáo đơn thuần dựa trên nội dung của trang web thay vì dựa trên các thông tin đã được cá nhân hóa. Hãy tìm hiểu thêm về những cookie quảng cáo tại https://policies.google.com/technologies/ads.

Cookie sẽ được lưu lại trên thiết bị của tôi trong bao lâu?

Khoảng thời gian mà cookie được lưu trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn sẽ phụ thuộc vào việc nó là cookie "persistent" (dài hạn) hay "session" (theo phiên làm việc). Cookie theo phiên làm việc sẽ chỉ ở trên thiết bị của bạn cho tới khi bạn ngừng duyệt web. Cookie dài hạn sẽ ở trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn cho tới khi chúng hết hạn hoặc bị xóa.

Cách để kiểm soát và xóa cookie

Nếu bạn muốn xóa cookie, hãy làm theo hướng dẫn tại bài viết: Cách để Xóa Cookie trên Trình duyệt. Nếu bạn muốn vô hiệu hóa việc nhận cookie của trình duyệt, hãy tìm hiểu cách để vô hiệu hóa cookie từ các nguồn đáng tin cậy hoặc các bài viết trên How.com.vn. Lưu ý rằng nếu bạn đã cài đặt trình duyệt để vô hiệu hóa cookie, có khả năng bạn sẽ không thể truy cập được một số phần nhất định trong Dịch vụ của chúng tôi, và những phần khác của Dịch vụ có thể sẽ không hoạt động đúng cách. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về việc cài đặt cookie tại các trang web thông tin thuộc bên thứ ba như https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Cookies.

Click here to review or change your personal data consent.